Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Ký Ức Ss1 FPT - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset
  Đang Alpha Test

  Mu Ký Ức Ss1 FPT - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu SS1 vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 2

  2. Mu Ss2 Xanh Pro - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị
  Đang Alpha Test

  Mu Ss2 Xanh Pro - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu Xanh vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 3

  3. Mu Kỵ Sỹ - Season 2 Exp 1000x - Drop 20% - Cộng Hưởng Miễn Phí - Full Even

  Mu Kỵ Sỹ - Cộng Hưởng Miễn Phí - Full Even

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 20h ngày 11/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

 • 4

  4. Mu Hỏa Long SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Hỏa Long SS2 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 19h ngày 08/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 5

  5. MU WEB XƯA - Season 2 Exp 50x - Drop 80% - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

  MU WEB XƯA - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 6

  6. Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Đế Vương SS2 - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 03/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 7

  7. Mu 3 Miền SS2 - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Thu Mua Wcoin Nhiều Even hấp dẫn

  Mu 3 Miền SS2 - Thu Mua Wcoin Nhiều Even hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 8

  8. Mu SS2 Pro Việt Nam - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu SS2 Pro Việt Nam - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 9

  9. Mu Ký Ức SS2 - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu Ký Ức SS2 - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 10

  10. Muss2giaodich FULL - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - KHÔNG KÍCK TOP NẠP

  Muss2giaodich FULL - KHÔNG KÍCK TOP NẠP

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 17/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShied

 • 11

  11. Ký Ức Mu - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

  Ký Ức Mu - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Ký Ức vào 19h ngày 16/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 12

  12. Mu Thiên Mệnh SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-DỄ CHƠI-KO HÀM HIỆU

  Mu Thiên Mệnh SS2 - NGUYÊN THỦY-DỄ CHƠI-KO HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 17/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 13

  13. Mu Vương - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí cho ae trải nghiệm

  Mu Vương - mu miễn phí cho ae trải nghiệm

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ máy chủ Đế Vương vào 18h ngày 17/02/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 14

  14. Mu Web Xưa - Season 2 Exp 5x - Drop 50% - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu Web Xưa - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 5x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 15

  15. Muss2 Phiên Bản 2 - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Muss2 Phiên Bản 2 - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Phiên Bản 2 vào 19h ngày 15/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

 • 16

  16. Muss2 Nonreset - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Muss2 Nonreset - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 11/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 17

  17. MU FOREST - Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - Phiên bản Season 2 Cổ Xưa

  MU FOREST - Season 2 - Phiên bản Season 2 Cổ Xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ GLOBAL vào 13h ngày 10/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Cá Mập VIP

 • 18

  18. Mu Hỏa Long - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY - KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu Hỏa Long - NGUYÊN THỦY - KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 19h ngày 08/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 19

  19. Muss2Pro - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Muss2Pro - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 20h ngày 07/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 20

  20. muvietnamss2 - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  muvietnamss2 - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muvietnamss2 vào 20h ngày 06/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 21

  21. SS2 Không Mốc Nạp - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  SS2 Không Mốc Nạp - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GiaodichPk vào 20h ngày 05/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 22

  22. MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GIAODỊCHPK vào 20h ngày 10/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 23

  23. Mu Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Miễn Phí Item Giá Trị Cao

  Mu Season 2 - Miễn Phí Item Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 02/02/2023

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIPPRO

 • 24

  24. Mu Đế Vương ss2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Đậm chất mu xưa

  Mu Đế Vương ss2 - Nguyên Thủy-Đậm chất mu xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 03/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 25

  25. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - miễn phí cày cuốc

  Mu Hà Nội Season 2 - miễn phí cày cuốc

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 20/01/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vipro

 • 26

  26. Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Đế Vương SS2 - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 02/01/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 27

  27. MUSS2.VN - Season 2 Exp 9999x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất Việt Nam

  MUSS2.VN - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất Việt Nam

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Sub Tân Thủ x9999 Exp vào 14h ngày 27/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 28

  28. TopMu - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - 97d.topmu.us | 97d | x100 | NoWS

  TopMu - 97d.topmu.us | 97d | x100 | NoWS

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ TopMu Us vào 20h ngày 20/12/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 29

  29. Mu Giáng Sinh - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Cộng hưởng, train wcoin free

  Mu Giáng Sinh - Cộng hưởng, train wcoin free

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 16/12/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 30

  30. Mu Đế Vương - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Hàm Hiệu

  Mu Đế Vương - Nguyên Thủy-Không Hàm Hiệu

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ https://www.facebook.com/mudev vào 13h ngày 11/12/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger