Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. ĐUA TỐP NHẬN 30TR - Season 2 Exp 50x - Drop 15% - SS2 ĐUA TỐP NHẬN NGAY 30TR VNĐ

  ĐUA TỐP NHẬN 30TR - SS2 ĐUA TỐP NHẬN NGAY 30TR VNĐ

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ RỒNGVÀNG2024 vào 19h ngày 25/02/2024

  Exp: 50x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 32

  32. Mu SeaSon2 SS2.0 - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - Danh Hiệu-Quân Hàm-NPC Buff Full

  Mu SeaSon2 SS2.0 - Danh Hiệu-Quân Hàm-NPC Buff Full

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 26/02/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 33

  33. MU Hà Nội 2002 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - AD Tận Tâm - Mem Sôi Động và Hồi Ức

  MU Hà Nội 2002 - AD Tận Tâm - Mem Sôi Động và Hồi Ức

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Máy chủ THUNDER vào 14h ngày 08/03/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 34

  34. Mu Hà Nội SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Train wcoin thỏa thích tại BC7

  Mu Hà Nội SS2 - Train wcoin thỏa thích tại BC7

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 19h ngày 24/02/2024

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 35

  35. Mu Hà Nội ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - NPC Buff - Train WCoin Thả ga

  Mu Hà Nội ss2 - NPC Buff - Train WCoin Thả ga

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Cụm máy chủ 2: Danh Vọng vào 19h ngày 24/02/2024

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

 • 36

  36. MU Bất Tử - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Miễn Phí 100%, Không Webshop.

  MU Bất Tử - Miễn Phí 100%, Không Webshop.

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 25/02/2024

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Bằng Cơm

 • 37

  37. Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu Việt Season 2.0 - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 20/02/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 38

  38. Mu SeaSon2 Free - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG MỐC NẠP-KHÔNG TỐP NẠP

  Mu SeaSon2 Free - KHÔNG MỐC NẠP-KHÔNG TỐP NẠP

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 10/02/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 39

  39. 💥 MU HÀ NỘI SS2 💥 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Dòng

  💥 MU HÀ NỘI SS2 💥 - Cộng Hưởng Free Full Dòng

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 09/02/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 40

  40. 💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Full Option Không GHRS

  💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Cộng Hưởng Full Option Không GHRS

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 02/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 41

  41. 💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Full Không Giới Hạn RS

  💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Cộng Hưởng Full Không Giới Hạn RS

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 02/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 42

  42. Mu Hà Nội Xưa SS2.0 - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Boss-Dễ Chơi

  Mu Hà Nội Xưa SS2.0 - Nguyên Thủy-Nhiều Boss-Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 29/01/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 43

  43. Mu Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu Season 2.0 - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 28/01/2024

  Exp: 30x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 44

  44. 💥MU SS2 Non Reset💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Option

  💥MU SS2 Non Reset💥 - Cộng Hưởng Free Full Option

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 22/01/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 45

  45. Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu Việt Season 2.0 - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 20/01/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 46

  46. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Bản Season 2 Đỉnh cao giải trí

  Mu Hà Nội Season 2 - Bản Season 2 Đỉnh cao giải trí

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 19h ngày 20/01/2024

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

 • 47

  47. Mu Hà Nội SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Train wcoin thỏa thích - drop 30%

  Mu Hà Nội SS2 - Train wcoin thỏa thích - drop 30%

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 19h ngày 20/01/2024

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 48

  48. MU THẦN LONG - Season 2 Exp 150x - Drop 20% - MU THẦN LONG SEASON 2

  MU THẦN LONG - MU THẦN LONG SEASON 2

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 13/01/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLD

 • 49

  49. MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Option

  MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Cộng Hưởng Free Full Option

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 12/01/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 50

  50. 💥 MU HÀ NỘI SS2 💥 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  💥 MU HÀ NỘI SS2 💥 - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 03/01/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 51

  51. 💥 MU THIÊN MỆNH 💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option Excelent

  💥 MU THIÊN MỆNH 💥 - Cộng Hưởng Max 2 Option Excelent

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 30/12/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 52

  52. Mu Bống Tối Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Phiên Bản Cày Cuốc Drop Item Exl Dễ

  Mu Bống Tối Season 2 - Phiên Bản Cày Cuốc Drop Item Exl Dễ

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 30/12/2023

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 53

  53. Mu Hà Nội Season 1.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Mu Tâm Huyết - Lâu Dài - Ổn Định

  Mu Hà Nội Season 1.0 - Mu Tâm Huyết - Lâu Dài - Ổn Định

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Máy chủ GAION vào 14h ngày 05/01/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 54

  54. MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản 4 Class Nguyên Thủy

  MuOnline2003.org - Phiên Bản 4 Class Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 9h ngày 23/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack siêu việt

 • 55

  55. Mu Ma Tước ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Đổi RS nhận hộp quà - Dễ chơi

  Mu Ma Tước ss2 - Đổi RS nhận hộp quà - Dễ chơi

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Bá Tước - Max 65k Point vào 19h ngày 22/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

 • 56

  56. 💥 MU-FPT.VN 💥 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  💥 MU-FPT.VN 💥 - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ http://mu-fpt.vn/ vào 13h ngày 22/12/2023

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 57

  57. Mu season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - phien bản cày cuốc chuẩn Webzen

  Mu season 2.0 - phien bản cày cuốc chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 20/12/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 58

  58. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Phiên Bản Đột Phá Lối Chơi Độc Lạ

  Mu Hà Nội Season 2 - Phiên Bản Đột Phá Lối Chơi Độc Lạ

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 14h ngày 17/12/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 59

  59. mu68 - Season 2 Exp 5x - Drop 10% - miễn phí 100%

  mu68 - miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Loencia vào 19h ngày 17/12/2023

  Exp: 5x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshied

 • 60

  60. Mu Việt Nam ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - NPC Buff FREE- Train Wcoin Free

  Mu Việt Nam ss2 - NPC Buff FREE- Train Wcoin Free

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ máy chủ 6: Hyon vào 19h ngày 16/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger