Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 91

  91. Mu Vương - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí cho ae trải nghiệm

  Mu Vương - mu miễn phí cho ae trải nghiệm

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ máy chủ Đế Vương vào 18h ngày 17/02/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 92

  92. Mu Web Xưa - Season 2 Exp 5x - Drop 50% - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu Web Xưa - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 5x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 93

  93. Muss2 Phiên Bản 2 - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Muss2 Phiên Bản 2 - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Phiên Bản 2 vào 19h ngày 15/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

 • 94

  94. Muss2 Nonreset - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Muss2 Nonreset - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 11/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 95

  95. MU FOREST - Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - Phiên bản Season 2 Cổ Xưa

  MU FOREST - Season 2 - Phiên bản Season 2 Cổ Xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ GLOBAL vào 13h ngày 10/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Cá Mập VIP

 • 96

  96. Mu Hỏa Long - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY - KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu Hỏa Long - NGUYÊN THỦY - KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 19h ngày 08/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 97

  97. Muss2Pro - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Muss2Pro - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 20h ngày 07/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 98

  98. muvietnamss2 - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  muvietnamss2 - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muvietnamss2 vào 20h ngày 06/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 99

  99. SS2 Không Mốc Nạp - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  SS2 Không Mốc Nạp - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GiaodichPk vào 20h ngày 05/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 100

  100. MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GIAODỊCHPK vào 20h ngày 10/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 101

  101. Mu Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Miễn Phí Item Giá Trị Cao

  Mu Season 2 - Miễn Phí Item Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 02/02/2023

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIPPRO

 • 102

  102. Mu Đế Vương ss2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Đậm chất mu xưa

  Mu Đế Vương ss2 - Nguyên Thủy-Đậm chất mu xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 03/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 103

  103. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - miễn phí cày cuốc

  Mu Hà Nội Season 2 - miễn phí cày cuốc

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 20/01/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vipro

 • 104

  104. Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Đế Vương SS2 - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 02/01/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 105

  105. MUSS2.VN - Season 2 Exp 9999x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất Việt Nam

  MUSS2.VN - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất Việt Nam

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Sub Tân Thủ x9999 Exp vào 14h ngày 27/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 106

  106. TopMu - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - 97d.topmu.us | 97d | x100 | NoWS

  TopMu - 97d.topmu.us | 97d | x100 | NoWS

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ TopMu Us vào 20h ngày 20/12/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 107

  107. Mu Giáng Sinh - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Cộng hưởng, train wcoin free

  Mu Giáng Sinh - Cộng hưởng, train wcoin free

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 16/12/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 108

  108. Mu Đế Vương - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Hàm Hiệu

  Mu Đế Vương - Nguyên Thủy-Không Hàm Hiệu

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ https://www.facebook.com/mudev vào 13h ngày 11/12/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 109

  109. MU Việt Xưa - Season 2 Exp 200x - Drop 5% - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

  MU Việt Xưa - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 10/12/2022

  Exp: 200x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 110

  110. MU ĐỨC TRỌNG - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - LỐI CHƠI ĐƠN GIẢN CHUẢN CỔ XƯA

  MU ĐỨC TRỌNG - LỐI CHƠI ĐƠN GIẢN CHUẢN CỔ XƯA

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MUDT vào 19h ngày 27/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 111

  111. Mu Hà Nội 2003 SS2 - - Season 2 Exp 130x - Drop 15% - MU SS2 - Mu Mới ra - Season 2 - MU

  Mu Hà Nội 2003 SS2 - - MU SS2 - Mu Mới ra - Season 2 - MU

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 130x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 112

  112. MU ĐẾ VƯƠNG - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-KHÔNG PHA TẠP

  MU ĐẾ VƯƠNG - KHÔNG HÀM HIỆU-KHÔNG PHA TẠP

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 26/11/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 113

  113. Mu Trường Sa SS2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99%, cày cuốc giá trị

  Mu Trường Sa SS2 - Miễn phí 99%, cày cuốc giá trị

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Trường Sa vào 19h ngày 13/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 114

  114. Mu Hoài Niệm ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Cộng hưởng, train wc, ngọc free

  Mu Hoài Niệm ss2 - Cộng hưởng, train wc, ngọc free

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 12/11/2022

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 115

  115. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 9999x - Drop 20% - Không GHRS Max 32676 K Point /1 Cột

  Mu Hà Nội Season 2 - Không GHRS Max 32676 K Point /1 Cột

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 13h ngày 06/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 116

  116. Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

  Mu Hồi Xưa - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 150x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 117

  117. MU-DEVUONG.NET - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - SS2 PLUS-NHIỀU SỰ KIỆN-DỄ CHƠI

  MU-DEVUONG.NET - SS2 PLUS-NHIỀU SỰ KIỆN-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 01/11/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 118

  118. MU Việt Xưa - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

  MU Việt Xưa - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 18/10/2022

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 119

  119. MU ĐẾ VƯƠNG SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - SS2 PLUS-KHÔNG HÀM HIỆU

  MU ĐẾ VƯƠNG SS2 - SS2 PLUS-KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 19h ngày 10/10/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 120

  120. Mudongphuong - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Game cày quốc items giá trị

  Mudongphuong - Game cày quốc items giá trị

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Đông Phương vào 13h ngày 03/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK Shield

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger