Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Đẳng Cấp Mu - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x Pk gáy to căng đét
  Open Beta hôm nay

  Đẳng Cấp Mu - Miễn phí 9999x Pk gáy to căng đét

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ máy chủ Dân Chơi vào 19h ngày 21/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 2

  2. Mu zen - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán full item, boss
  Open Beta hôm nay

  Mu zen - 10wc/quái,xshop bán full item, boss

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 21/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 3

  3. www.mu-ss615.top - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Cầy Là Có Tất Cả
  Open Beta hôm nay

  www.mu-ss615.top - Cầy Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Chí Tôn vào 20h ngày 21/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Hiệu Quả 99/9%

 • 4

  4. MU GIẾT QUÁI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - giet quat nhaan 10wc
  Open Beta ngày mai

  MU GIẾT QUÁI - giet quat nhaan 10wc

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ phuong hoang vào 13h ngày 22/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chong hack cao

 • 5

  5. MU KHẢI HUYỀN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ
  Open Beta ngày mai

  MU KHẢI HUYỀN - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 19h ngày 22/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANITHACK UGK MỚI NHẤT

 • 6

  6. Mu Online PvP - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu miễn phí cày quốc
  Alpha Test hôm nay

  Mu Online PvP - Mu miễn phí cày quốc

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Máy chủ mới PVP 2 vào 20h ngày 23/02/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 7

  7. 🔴 MUQUYENLUC.VIP 🔴 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -
  Alpha Test hôm nay

  🔴 MUQUYENLUC.VIP 🔴 - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ 🔴 Mu Quyền Lực 🔴  vào 13h ngày 23/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT🔴 

 • 8

  8. MU Phong Vũ Cụm 3 - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Phiên Bản 65k Point, K Giới Hạn RS
  Alpha Test hôm nay

  MU Phong Vũ Cụm 3 - Phiên Bản 65k Point, K Giới Hạn RS

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Phong Vũ 3 vào 13h ngày 24/02/2024

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark VIP

 • 9

  9. Mu Việt 2024 SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không Danh Hiệu-Không Webshop
  Alpha Test ngày mai

  Mu Việt 2024 SS6.9 - Không Danh Hiệu-Không Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 23/02/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 10

  10. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí với tiêu chí cày là có
  Alpha Test ngày mai

  Mu Biên Hòa - Miễn phí với tiêu chí cày là có

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ (CUSTOM) vào 13h ngày 23/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack

 • 11

  11. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK
  Alpha Test ngày mai

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 25/02/2024

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 12

  12. MU CƯU LONG 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MÁY CHỦ MỚI. MU - CHIẾN THẦN
  Alpha Test ngày mai

  MU CƯU LONG 2024 - MÁY CHỦ MỚI. MU - CHIẾN THẦN

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ RỒNG VÀNG vào 13h ngày 23/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 13

  13. HOÀI NIỆM - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mu cày là có
  Alpha Test ngày mai

  HOÀI NIỆM - Mu cày là có

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ HOÀI NIỆM vào 13h ngày 24/02/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 14

  14. MU Lạc Hồng - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không WS, top nạp, Top nhận ATM

  MU Lạc Hồng - Không WS, top nạp, Top nhận ATM

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 01/03/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 15

  15. Mu Chiến Tướng - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Full Even Full Sự Kiện

  Mu Chiến Tướng - Miễn Phí Full Even Full Sự Kiện

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Chiến Tướng ss6.17 vào 18h ngày 19/02/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 16

  16. MU Huyết Ma - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra

  MU Huyết Ma - Mu Mới Ra

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyết Ma vào 13h ngày 18/02/2024

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 17

  17. Mu free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán full item

  Mu free - 10wc/quái,xshop bán full item

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Cửu Long vào 13h ngày 19/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 18

  18. MU MỚI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN
  Open Beta hôm qua

  MU MỚI RA - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 20/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 19

  19. Mu Thiên Tử - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - boss mới,sự kiện mới lạ

  Mu Thiên Tử - boss mới,sự kiện mới lạ

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 17/02/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 20

  20. MU THIÊN LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  MU THIÊN LONG - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ THIÊN LONG vào 13h ngày 18/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 21

  21. Mu 2024 Classic - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Classic Dễ Cày

  Mu 2024 Classic - Mu Classic Dễ Cày

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 20h ngày 15/02/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 22

  22. Long Hoàng ss 6.17 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí Cày Cuốc

  Long Hoàng ss 6.17 - Miễn Phí Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Long Hoàng vào 13h ngày 12/02/2024

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShied

 • 23

  23. Mu Free SS6.9 - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Không Mốc Nạp-Không Tốp Nạp

  Mu Free SS6.9 - Không Mốc Nạp-Không Tốp Nạp

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ FREE vào 13h ngày 08/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 24

  24. Mu 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x Cuốn Nhất 2024

  Mu 2024 - Miễn phí 9999x Cuốn Nhất 2024

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ máy chủ Dragon vào 19h ngày 06/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 25

  25. MU CHÍ TÔN - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  MU CHÍ TÔN - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ HỎA LONG vào 13h ngày 07/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 26

  26. MU FREE TẾT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - EVEN THẢ GA

  MU FREE TẾT - GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - EVEN THẢ GA

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ MÁY CHỦ THIÊN KIẾM vào 13h ngày 06/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 27

  27. ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 06/02/2024

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 28

  28. MU Việt - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Web Shop, Max 2 Op

  MU Việt - Không Web Shop, Max 2 Op

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyết Thần vào 14h ngày 03/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 29

  29. 💻Mu Miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán full item

  💻Mu Miễn phí - 10wc/quái,xshop bán full item

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 13h ngày 02/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 30

  30. MU HAY NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

  MU HAY NHẤT - MU HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ MÁY CHỦ SUM VẦY vào 19h ngày 02/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger