Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 5x - Drop 400% - Miễn phí giải trí 100%

  Mu Huyền Thoại - Miễn phí giải trí 100%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/11/2023

  Exp: 5x - Drop: 400%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Xshiel

 • 62

  62. Mu King Season 6.3 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - lối chơi chuẩn cày cuốc,train wcoin

  Mu King Season 6.3 - lối chơi chuẩn cày cuốc,train wcoin

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 16/11/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 63

  63. Mu Hanoi2023 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 99.99% Custom Đồ Mới

  Mu Hanoi2023 - Free 99.99% Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 13/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 64

  64. MUBAOTAP.NET-CUSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ VUI VẺ

  MUBAOTAP.NET-CUSTOM - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ VUI VẺ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 11/11/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 65

  65. Mu - Legend - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Mu - Legend

  Mu - Legend - Mu - Legend

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Legend vào 19h ngày 09/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 66

  66. MU FPT - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - SIÊU PHẨM 2023

  MU FPT - SIÊU PHẨM 2023

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 13/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VGuard

 • 67

  67. MUBAOTAP.NET-CUSSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY

  MUBAOTAP.NET-CUSSTOM - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 11/11/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 68

  68. Mu Tốc Độ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí dễ chơi cày cuốc

  Mu Tốc Độ - Miễn phí dễ chơi cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 13/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Sử dụng antihack SPK SeverMu

 • 69

  69. Mu Khủng Long Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui ổn định

  Mu Khủng Long Mới - miễn phí đông vui ổn định

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Bạo Chúa vào 13h ngày 10/11/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 70

  70. Mu Băng Giá - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Miễn Phí - Đầu Tư Khủng- Đông Người

  Mu Băng Giá - Miễn Phí - Đầu Tư Khủng- Đông Người

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Băng Giá vào 13h ngày 10/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti VIP ( Chống Hack 99,99% )

 • 71

  71. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Nguyên Bản 100% đồ đạc giá trị cao

  Mu Hà Nội Xưa - Nguyên Bản 100% đồ đạc giá trị cao

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 10/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 72

  72. MU GIA LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Exp, Drop Cao, Wcoin Cày Cực Dễ - D

  MU GIA LONG - Exp, Drop Cao, Wcoin Cày Cực Dễ - D

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HẢI PHÒNG vào 23h ngày 08/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gameguad

 • 73

  73. 🔥⚔ MU HỦY DIỆT ⚔🔥 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục

  🔥⚔ MU HỦY DIỆT ⚔🔥 - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ⭐ ĐẾ VƯƠNG ⭐ vào 19h ngày 10/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 74

  74. Mu Chiến Thần Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - FREE 99% ĐỒ FULL BÁN SHOP = ZEN

  Mu Chiến Thần Free - FREE 99% ĐỒ FULL BÁN SHOP = ZEN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 10h ngày 08/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK SPK

 • 75

  75. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 10/11/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 76

  76. MU Xưa 8x - Season 6 Exp 10x - Drop 30% - Không top Nạp, không danh hiệu

  MU Xưa 8x - Không top Nạp, không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ NORIA vào 19h ngày 06/11/2023

  Exp: 10x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 77

  77. Mu Quyền Năng SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái nhận wcoin

  Mu Quyền Năng SS6 - Train quái nhận wcoin

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 9h ngày 12/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 78

  78. mu free - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  mu free - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ phượng hoàng vào 13h ngày 07/11/2023

  Exp: 99999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 79

  79. MU CHIEN THAN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ , CHĂM CÀY LÀ CÓ

  MU CHIEN THAN - MIỄN PHÍ , CHĂM CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ DAVIAS vào 19h ngày 05/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK SỬ DỤNG : (GOLDSHIED)

 • 80

  80. Mu Thăng Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Săn Boss Cả Ngày Cả Đêm Nhé AE

  Mu Thăng Long - Săn Boss Cả Ngày Cả Đêm Nhé AE

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thăng Long vào 15h ngày 05/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: chống hack 99%

 • 81

  81. Mu Tu Tiên - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí cày cuốc

  Mu Tu Tiên - Hoàn Toàn Miễn Phí cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Mu tu tiên Full even vào 18h ngày 07/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 82

  82. MU Hào Quang - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Tặng đồ Exc

  MU Hào Quang - Tặng đồ Exc

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hào Quang vào 13h ngày 29/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 83

  83. Mu Hoả Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Sever Free Sinh Viên Cho AE Chiến

  Mu Hoả Long - Sever Free Sinh Viên Cho AE Chiến

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 15h ngày 05/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 84

  84. Mu Giải Trí - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Tặng Set Hoàng Kim Class Trong Shop

  Mu Giải Trí - Tặng Set Hoàng Kim Class Trong Shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Cá Mập vào 13h ngày 05/11/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chạy Bằng Cơm

 • 85

  85. MU14.TOP - HOT - Season 6 Exp 150x - Drop 5% - MU14.TOP - KHÔNG TOP NẠP TU CHÂN

  MU14.TOP - HOT - MU14.TOP - KHÔNG TOP NẠP TU CHÂN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ MU 14 vào 19h ngày 04/11/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 86

  86. QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 100% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  QUYỀN LỰC - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 19h ngày 04/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 87

  87. Mu Thăng Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Chỉ Cần Cầy Cuốc Là Có Tất

  Mu Thăng Long - Chỉ Cần Cầy Cuốc Là Có Tất

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 15h ngày 05/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 88

  88. Mu Gia Long - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Dễ chơi ,boss 24/24 ,bos Vip

  Mu Gia Long - Dễ chơi ,boss 24/24 ,bos Vip

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hải Phòng vào 13h ngày 03/11/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 89

  89. mu-hanoiss6.tv - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - cầy cuốc 100%

  mu-hanoiss6.tv - cầy cuốc 100%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 07/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shank

 • 90

  90. ⚜️ MU SS6 ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Boss Cực nhiều 24/24, Free All 100%

  ⚜️ MU SS6 ⚜️ - Boss Cực nhiều 24/24, Free All 100%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 03/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger