Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. Mu Rồng Đỏ - Season 6 Exp 40x - Drop 5% - Miễn Phí 100 % cày cuốc pk giải tí

  Mu Rồng Đỏ - Miễn Phí 100 % cày cuốc pk giải tí

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 40x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgoryus

 • 62

  62. MU8X.NET-NƠI HỘI TỤ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG

  MU8X.NET-NƠI HỘI TỤ - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 15/04/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 63

  63. MuRedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuRedBull SS 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy chủ mới: Lorencia vào 13h ngày 13/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 64

  64. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - SIÊU DỄ CHƠI.MIỄN PHÍ 100%

  MU QUYỀN LỰC - SIÊU DỄ CHƠI.MIỄN PHÍ 100%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 13/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 65

  65. mu free 20wc/quái - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Free all 20wc/1 quái, boss 1h/lần

  mu free 20wc/quái - Free all 20wc/1 quái, boss 1h/lần

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Cuồng Phong vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống ha

 • 66

  66. MU XƯA FREE 100% - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free hoàn toàn không top nap-mốc na

  MU XƯA FREE 100% - Free hoàn toàn không top nap-mốc na

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Xưa vào 19h ngày 12/04/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 67

  67. MU SÀI GÒN SS6 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - LỐI CHƠI CÀY CHAY LÊN ĐỒ

  MU SÀI GÒN SS6 - LỐI CHƠI CÀY CHAY LÊN ĐỒ

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 14/04/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cá mập vú bự

 • 68

  68. MUVN8X.COM-->MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Tặng Sét Full Thần + wing 2 Khi Ope

  MUVN8X.COM-->MU MỚI - Tặng Sét Full Thần + wing 2 Khi Ope

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 69

  69. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu Miễn Phí Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Hà Nội Mu - Mu Miễn Phí Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 12h ngày 10/04/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 70

  70. Mu Vĩnh Long - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Webshop Fulll Item Cày WC miễn phí

  Mu Vĩnh Long - Webshop Fulll Item Cày WC miễn phí

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thành Phố 1 vào 13h ngày 10/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: MVL AntiCheat

 • 71

  71. Mu CNC - Ký Ức Tuổi - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Free 100%, Boss 24/24 chết lại hiện

  Mu CNC - Ký Ức Tuổi - Free 100%, Boss 24/24 chết lại hiện

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu CNC - Ký Ức Tuổi Thơ vào 13h ngày 08/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 72

  72. ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ⭐️ Phục Hưng ⭐️ vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 73

  73. Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn phí 99% , Không danh hiệu

  Mu Quyền Vương - Miễn phí 99% , Không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 05/04/2022

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 74

  74. Mu Golden - Season 6 Exp 999x - Drop 40% - free 99%

  Mu Golden - free 99%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 07/04/2022

  Exp: 999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 75

  75. mu gamethu - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - miễn phí 100%, không webshop

  mu gamethu - miễn phí 100%, không webshop

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ATLANTIC vào 13h ngày 07/04/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 76

  76. MU HOÀN KIẾM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Tặng Sét Full Thần + Wing 2 Khi Ope

  MU HOÀN KIẾM .NET - Tặng Sét Full Thần + Wing 2 Khi Ope

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 06/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 77

  77. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 5% - Boss 24/7, cầy boss ra wc

  LỤC ĐỊA MU - Boss 24/7, cầy boss ra wc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 20h ngày 03/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 78

  78. Mu Hòa Bình - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Sever Huyền Thoại Không mốc nạp

  Mu Hòa Bình - Sever Huyền Thoại Không mốc nạp

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 08/04/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 79

  79. Mu Việt 2009 Free - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free hoàn toàn, không mốc nạp

  Mu Việt 2009 Free - Free hoàn toàn, không mốc nạp

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 19h ngày 05/04/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 80

  80. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - 10wc/1 quái, boss 1h/1lần, treo off

  Mu Hà Nội - 10wc/1 quái, boss 1h/1lần, treo off

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Tu Tiên vào 13h ngày 05/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 81

  81. Mu Miền Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Cày Cuốc Đua Top AlPha Nhận ATM

  Mu Miền Tây - Cày Cuốc Đua Top AlPha Nhận ATM

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Vĩnh Hằng vào 13h ngày 02/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 82

  82. Máy Chủ : Danh Vọng - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 🎁 Nhận FREE Open WcionC

  Máy Chủ : Danh Vọng - 🎁 Nhận FREE Open WcionC

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 19h ngày 02/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 83

  83. Mu Việt - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 🔴  MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - EXP9999x

  Mu Việt - 🔴  MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - EXP9999x

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 04/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 84

  84. Mu-6789 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom Thế hệ Mới

  Mu-6789 - Cutom Thế hệ Mới

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 31/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 85

  85. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wc Iteam Free dễ chơi

  Mu Khởi Nguyên - Cày Wc Iteam Free dễ chơi

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 03/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 86

  86. 📣⚔ MU-THẦN MA ⚔📣 - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Sever cày cuốc cày là có tất cả

  📣⚔ MU-THẦN MA ⚔📣 - Sever cày cuốc cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ 🔥 Máy chủ - THIÊN ĐỊA 🔥 vào 13h ngày 02/04/2022

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 87

  87. Mu Phong Trần - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Remake Item,Hình Ảnh,RS nhận WC

  Mu Phong Trần - Remake Item,Hình Ảnh,RS nhận WC

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Phong Trần vào 13h ngày 03/04/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 88

  88. MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Tặng Sét Full Thần Khi Open Beta

  MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Tặng Sét Full Thần Khi Open Beta

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ***Hà Nội*** vào 13h ngày 01/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 89

  89. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - KHÔNG WEBSHOP,KHÔNG TỐP NẠP

  MU QUYỀN LỰC - KHÔNG WEBSHOP,KHÔNG TỐP NẠP

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 05/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 90

  90. MU-Bốc Phét - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom thế hệ mới

  MU-Bốc Phét - Cutom thế hệ mới

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bốc Phét vào 10h ngày 28/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDSHIELD

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger