Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. MU KIẾN VƯƠNG - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - mu miến phí, cày cuốc, công bằng

  MU KIẾN VƯƠNG - mu miến phí, cày cuốc, công bằng

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ KIẾM VƯƠNG vào 20h ngày 06/05/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 62

  62. Mu Thiên Kiếm SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-CÓ NPC BUFF FUL

  Mu Thiên Kiếm SS6 - DỄ CHƠI-CÓ NPC BUFF FUL

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ THIÊN KIẾM vào 13h ngày 08/05/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 63

  63. Mu Đấu Trường - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99% , Cày Cuốc mãi đỉnh

  Mu Đấu Trường - Miễn phí 99% , Cày Cuốc mãi đỉnh

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/05/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 64

  64. Mu Siêu Cấp - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Giải trí vui vẻ

  Mu Siêu Cấp - Giải trí vui vẻ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Siêu Cấp vào 13h ngày 01/05/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 65

  65. MU Hào Quang - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Hào Quang - có Webshop

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Hào Quang vào 13h ngày 30/04/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 66

  66. ⚔ MUDEVUONGSS6.NET ⚔ - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  ⚔ MUDEVUONGSS6.NET ⚔ - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ 🔥 VINH QUANG 🔥 vào 13h ngày 02/05/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurd

 • 67

  67. muthaibinh.co - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - miễn phí 99%, cày quốc ổn định

  muthaibinh.co - miễn phí 99%, cày quốc ổn định

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 02/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: anti hack shark cá mập VIP

 • 68

  68. MUVIETGAME.NET - Season 6 Exp 200x - Drop 80% - Miễn phí 99%, cày wc up đồ

  MUVIETGAME.NET - Miễn phí 99%, cày wc up đồ

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Ngân Hà vào 14h ngày 28/04/2023

  Exp: 200x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 69

  69. Mu-War.TV - Season 6 Exp 8888x - Drop 888% - như tên gọi 1 sever PK lôi cuốn

  Mu-War.TV - như tên gọi 1 sever PK lôi cuốn

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Mu-War.TV vào 18h ngày 01/05/2023

  Exp: 8888x - Drop: 888%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 70

  70. ⚜️ MU VIỆT 2023 ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Free 100% Không Tu chân Danh hiệu,

  ⚜️ MU VIỆT 2023 ⚜️ - Free 100% Không Tu chân Danh hiệu,

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ DEVIAS vào 14h ngày 28/04/2023

  Exp: 300x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 71

  71. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu ,Quân Hàm

  Mu Hà Nội - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu ,Quân Hàm

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 28/04/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 72

  72. Mu Băng Giá - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Miễn phí 99%,Không WedShop

  Mu Băng Giá - Miễn phí 99%,Không WedShop

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Băng Giá vào 13h ngày 27/04/2023

  Exp: 999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack 99,99 % BQT trực 24

 • 73

  73. Mu Bão Táp - FREE - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu Bão Táp - FREE - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Sóng Thần vào 13h ngày 29/04/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 74

  74. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  MU VIỆT NAM - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 27/04/2023

  Exp: 150x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 75

  75. mu-9x.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 10% - Không GHRS. Cày RS 24/24 nhận WC

  mu-9x.net - Không GHRS. Cày RS 24/24 nhận WC

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Đam mê vào 13h ngày 29/04/2023

  Exp: 9999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 76

  76. MU Thiên Đường - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Item 380, Max Wing 3, Ổn định

  MU Thiên Đường - Item 380, Max Wing 3, Ổn định

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Paradise 3 vào 14h ngày 30/04/2023

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 77

  77. MU BÁCH VIỆT - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không web shop

  MU BÁCH VIỆT - Không web shop

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ MU BÁCH VIỆT vào 10h ngày 23/04/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 78

  78. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mu>Không Tu Chân,Danh Hiệu,Top Nạp

  Mu Hà Nội - Mu>Không Tu Chân,Danh Hiệu,Top Nạp

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hà Nội vào 19h ngày 29/04/2023

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldSheld

 • 79

  79. MU HUYET MA MIEN PHI - Season 6 Exp 5000x - Drop 100% - CAY WC SAN BOSS PK MIEN PHI

  MU HUYET MA MIEN PHI - CAY WC SAN BOSS PK MIEN PHI

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 10h ngày 28/04/2023

  Exp: 5000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIPPRO

 • 80

  80. Mu Ma Vương SS6 - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Ma Vương SS6 - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 24/04/2023

  Exp: 150x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 81

  81. ⚜️ MU HÀ NỘI XƯA⚜️ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  ⚜️ MU HÀ NỘI XƯA⚜️ - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ BAKURA vào 14h ngày 23/04/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 82

  82. MU Hai Lúa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 90%

  MU Hai Lúa - Free 90%

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 23/04/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXLHack

 • 83

  83. Mu Đam Mê - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - miễn phí 100%, tất cả vì đam mê

  Mu Đam Mê - miễn phí 100%, tất cả vì đam mê

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ KunDun vào 20h ngày 25/04/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 84

  84. MUSS3 - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - CLASS MỚI THƯƠNG THỦ , MIỄN PHÍ

  MUSS3 - CLASS MỚI THƯƠNG THỦ , MIỄN PHÍ

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ SS3 vào 19h ngày 25/04/2023

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 85

  85. Mu Hương Sơn - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99%, Drop 20%, Exp 200

  Mu Hương Sơn - Miễn phí 99%, Drop 20%, Exp 200

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Mu Hương Sơn vào 19h ngày 24/04/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 86

  86. Mu KOREA Thương Thủ - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Ra Mắt Nhân Vật Mới Thương thủ Grow

  Mu KOREA Thương Thủ - Ra Mắt Nhân Vật Mới Thương thủ Grow

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Thương Thủ vào 13h ngày 23/04/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 87

  87. MU BÁ VƯƠNG SEASON 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - EXP 300X - DROP 20% - MIỄN PHÍ

  MU BÁ VƯƠNG SEASON 6 - EXP 300X - DROP 20% - MIỄN PHÍ

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 29/04/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 88

  88. Mu Đồng Nai - Season 6 Exp 100x - Drop 15% - NÓI KHÔNG VỚI TOP NẠP

  Mu Đồng Nai - NÓI KHÔNG VỚI TOP NẠP

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 24/04/2023

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 89

  89. mu-9x.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 10% - Cày Reset nhận WC không GHRS

  mu-9x.net - Cày Reset nhận WC không GHRS

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Đam Mê vào 13h ngày 29/04/2023

  Exp: 9999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 90

  90. MU Băng Giá - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Game Nhân Phẩm Không Kích Nạp

  MU Băng Giá - Game Nhân Phẩm Không Kích Nạp

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ Băng Giá vào 19h ngày 20/04/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: 99.99%

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger