Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 121

  121. MUHOANKIEM.NET -Ss6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHAI XUÂN CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MUHOANKIEM.NET -Ss6 - KHAI XUÂN CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Ngũ Long vào 13h ngày 31/01/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 122

  122. Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - không webshop, cày cuốc

  Mu Kỷ Nguyên - không webshop, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ KỶ Nguyên vào 13h ngày 31/01/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 123

  123. Mu Thiên Kiếm - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Không Webshop-Đồ Nguyên Bản

  Mu Thiên Kiếm - Không Webshop-Đồ Nguyên Bản

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Thiên Kiếm vào 13h ngày 31/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 124

  124. MU TRUYỀN KỲ 2023 - Season 6 Exp 300x - Drop 80% - đông vui dễ chơi dễ kiếm đồ

  MU TRUYỀN KỲ 2023 - đông vui dễ chơi dễ kiếm đồ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 03/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 125

  125. MU CAO THỦ 2023 ĐÔNG - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui - dễ chơi

  MU CAO THỦ 2023 ĐÔNG - miễn phí đông vui - dễ chơi

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 29/01/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 126

  126. MU ôn Lại Kỷ Niệm - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU tặng sẵn đồ Ngon +15

  MU ôn Lại Kỷ Niệm - MU tặng sẵn đồ Ngon +15

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ MU ôn lại kỷ Niệm Xưa vào 14h ngày 25/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 127

  127. MU HUYỀN THOẠI - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREE MU FREE MU FREE MU FREE MU

  MU HUYỀN THOẠI - MU FREE MU FREE MU FREE MU FREE MU

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 30/01/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 128

  128. Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 200x - Drop 5% - game cày cuốc nguyên thủy

  Mu Hà Nội 2003 - game cày cuốc nguyên thủy

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Ánh Sáng vào 13h ngày 29/01/2023

  Exp: 200x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard Pro VIP

 • 129

  129. MU VIỆT PLUSS - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - MIỄN PHÍ CÀY WC FREE

  MU VIỆT PLUSS - MIỄN PHÍ CÀY WC FREE

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ MÁY CHỦ MỚI DAVIAS vào 13h ngày 25/01/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiled

 • 130

  130. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Không top nap . mốc nap

  Mu Việt Nam - Không top nap . mốc nap

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 27/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 131

  131. MU Miễn Phí Hết - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU Miễn Phí hết cho ae quẩy TET

  MU Miễn Phí Hết - MU Miễn Phí hết cho ae quẩy TET

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP, vào 20h ngày 20/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 132

  132. Mu Chiến Tôn SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Cày Cuốc Kiếm Đồ Dễ

  Mu Chiến Tôn SS6.3 - Mu Cày Cuốc Kiếm Đồ Dễ

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 29/01/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 133

  133. Mu Thiên Đường - Season 6 Exp 400x - Drop 100% - Full Thần 380 - Wing 3 - Auto Reset

  Mu Thiên Đường - Full Thần 380 - Wing 3 - Auto Reset

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Paradise 1 vào 19h ngày 27/01/2023

  Exp: 400x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 134

  134. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cày cuốc 100% drop all boss

  Mu Biên Hòa - Cày cuốc 100% drop all boss

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 18/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 135

  135. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 24/01/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 136

  136. MU ĐỨC TRỌNG - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Ko Cusstom TUCHÂN DAHHIỆU QUÂNHAM

  MU ĐỨC TRỌNG - Ko Cusstom TUCHÂN DAHHIỆU QUÂNHAM

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ máy chủ MUĐT vào 19h ngày 17/01/2023

  Exp: 999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK ANTIHACK

 • 137

  137. MU-HAOKIET.COM - Season 6 Exp 999999999x - Drop 80% - Chuẩn Nghĩa Custom Đẹp Free 100%

  MU-HAOKIET.COM - Chuẩn Nghĩa Custom Đẹp Free 100%

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Lãng Tử vào 10h ngày 15/01/2023

  Exp: 999999999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Pro

 • 138

  138. ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Không GHRS, boss 24/24

  ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Không GHRS, boss 24/24

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Dungeon vào 13h ngày 16/01/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 139

  139. MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Bảo Vệ Dân Nạp - Dân Cày Kiếm ATM

  MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Bảo Vệ Dân Nạp - Dân Cày Kiếm ATM

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ ARENA vào 13h ngày 16/01/2023

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập - Dell Window

 • 140

  140. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 3 Option

  Mu Hà Nội Xưa - Cộng Hưởng Max 3 Option

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 17/01/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 141

  141. THIÊN TỬ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - THIÊN TỬTHIÊN TỬTHIÊN TỬTHIÊN TỬTHI

  THIÊN TỬ - THIÊN TỬTHIÊN TỬTHIÊN TỬTHIÊN TỬTHI

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ THIÊN TỬ vào 19h ngày 17/01/2023

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 142

  142. MUHOANGKIM.VN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️CÓ GHRS - MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL

  MUHOANGKIM.VN - ⚡️CÓ GHRS - MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Mu Hoàng Kim vào 13h ngày 13/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 143

  143. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

  Mu Hà Nội - Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 13h ngày 12/01/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 144

  144. MUPHONUI.COM - MUSS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CHƠI TẾT

  MUPHONUI.COM - MUSS6 - FREE CHO ANH EM CHƠI TẾT

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Nhất Long vào 13h ngày 13/01/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 145

  145. 🔥 MU HOÀN MỸ 🔥 - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Reset Nhận Wing-Kiếm Đồ Dễ Dàng

  🔥 MU HOÀN MỸ 🔥 - Cày Reset Nhận Wing-Kiếm Đồ Dễ Dàng

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Cuồng Phong vào 20h ngày 14/01/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 146

  146. Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Hỗ trợ nhiệt tình, ko kích nạp.

  Huyền Thoại - Hỗ trợ nhiệt tình, ko kích nạp.

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ mới Huyền Thoại vào 12h ngày 15/01/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 147

  147. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 13/01/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 148

  148. Muo2 ss6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - sever cho dan cay , ko webshop

  Muo2 ss6.9 - sever cho dan cay , ko webshop

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 12/01/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 149

  149. Mu Khủng Long 2023 - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Miễn phí full thần socket +15

  Mu Khủng Long 2023 - Miễn phí full thần socket +15

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 11/01/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 150

  150. Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Cày Boss Full Đồ | Free 52k Point

  Mu Giai Nhân - Cày Boss Full Đồ | Free 52k Point

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 13h ngày 12/01/2023

  Exp: 999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger