Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MUVN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA
  Open Beta hôm nay

  MUVN8X.COM - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 17/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 2

  2. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN- DANH HIỆU- QUÂN HÀM
  Open Beta hôm nay

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - KHÔNG TU LUYỆN- DANH HIỆU- QUÂN HÀM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 17/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 3

  3. Mu Thiên Vương Free - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Mu Thiên Vương Free Săn Boss nhậnWC
  Open Beta ngày mai

  Mu Thiên Vương Free - Mu Thiên Vương Free Săn Boss nhậnWC

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 14h ngày 18/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 4

  4. MU-DATVIET.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO
  Open Beta ngày mai

  MU-DATVIET.NET - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 18/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 5

  5. MU Chiến Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU CHIẾN VŨ Open chính thức 19/8
  Alpha Test hôm nay

  MU Chiến Vũ - MU CHIẾN VŨ Open chính thức 19/8

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU Chiến Vũ vào 13h ngày 19/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 6

  6. MU Hồng Hoang - Season 6 Exp 200x - Drop 60% - Item Full bán tại Lorencia

  MU Hồng Hoang - Item Full bán tại Lorencia

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Hồng Hoang vào 13h ngày 22/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEESHIELD CHỐNG HACK TỐI ĐA

 • 7

  7. MU THẦN BINH - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày
  Open Beta hôm qua

  MU THẦN BINH - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU THẦN BINH vào 13h ngày 16/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 8

  8. MU THẦN BINH - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  MU THẦN BINH - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU THẦN BINH vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 9

  9. MU-HERO.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SKIN NHÂN VẬT MỚI - BOSS MỚI

  MU-HERO.NET - SKIN NHÂN VẬT MỚI - BOSS MỚI

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 20/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 10

  10. MU THIÊN ĐỊA - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - miễn phí 100%

  MU THIÊN ĐỊA - miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Địa vào 19h ngày 15/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 11

  11. MuMienPhi.PW - Season 6 Exp 99999999x - Drop 9999999999% - Xin các anh hãy đọc qua bài viết

  MuMienPhi.PW - Xin các anh hãy đọc qua bài viết

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Xin các anh hãy đọc qua bài e. vào 19h ngày 13/08/2022

  Exp: 99999999x - Drop: 9999999999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 12

  12. MUHAINAM FREE ALL - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - KHÔNG TOP NẠP - SIÊU CÀY CUỐC

  MUHAINAM FREE ALL - KHÔNG TOP NẠP - SIÊU CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 13

  13. Mu War V1 - Season 6 Exp 800x - Drop 80% - Sever Reset Không Giới Hạn

  Mu War V1 - Sever Reset Không Giới Hạn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 15/08/2022

  Exp: 800x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

 • 14

  14. MU XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  MU XƯA - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 15/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 15

  15. Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 99999x - Drop 30% - sever cày cuốc, free 99%

  Mu Hồi Ức - sever cày cuốc, free 99%

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Davias vào 11h ngày 14/08/2022

  Exp: 99999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguard

 • 16

  16. Mu Thời Gian - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Không TOP nạp , Không buff bấn

  Mu Thời Gian - Không TOP nạp , Không buff bấn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thời Gian vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuad

 • 17

  17. Muhanoi.us - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Cày Cuốc Chậm - Đồ 1 Op Giá Trị Cao

  Muhanoi.us - Cày Cuốc Chậm - Đồ 1 Op Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hà Nội 1 vào 9h ngày 28/08/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 18

  18. MuRedBull Full VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Phiên bản custom siêu khủng số 1 vn

  MuRedBull Full VIP - Phiên bản custom siêu khủng số 1 vn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Full Custom Mới: Noria vào 19h ngày 13/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 19

  19. MUHOANKIEM.NET-NEW - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIỆU-QUÂN HÀM

  MUHOANKIEM.NET-NEW - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIỆU-QUÂN HÀM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 12/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 20

  20. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - NGUYÊN BẢN WEBZEN - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - - NGUYÊN BẢN WEBZEN - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 13/08/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 21

  21. Mu Hội Tụ - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Mu giải trí

  Mu Hội Tụ - Mu giải trí

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hội Tụ vào 12h ngày 10/08/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 22

  22. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-DỄ KIẾM ĐỒ

  MU QUYỀN LỰC - KHÔNG WEBSHOP-DỄ KIẾM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 23

  23. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  MU HÀ NỘI XƯA - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 08/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 24

  24. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free giải trí, săn boss PK

  Mu Bất Diệt - Free giải trí, săn boss PK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 14h ngày 09/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 25

  25. MU TAN VIET - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - sver siêu giải tri cày cuốc PK

  MU TAN VIET - sver siêu giải tri cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Tướng vào 18h ngày 12/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 26

  26. Mu War - Mở SeverMới - Season 6 Exp 8000x - Drop 80% - Liên Hệ Fanpage biết thêm chi tiết

  Mu War - Mở SeverMới - Liên Hệ Fanpage biết thêm chi tiết

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 08/08/2022

  Exp: 8000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

 • 27

  27. MU WEB ZEN FREE 100% - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - có sẵn rs, poin , wcoin train free,

  MU WEB ZEN FREE 100% - có sẵn rs, poin , wcoin train free,

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 28

  28. newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - shop alpha nhu nao open nhu vay

  newstar - shop alpha nhu nao open nhu vay

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ custom vào 19h ngày 05/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: java

 • 29

  29. MU8X.NET - MU SAP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  MU8X.NET - MU SAP RA - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 30

  30. MÁY CHỦ THÁNH NỮ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100% - CÀY WCOIN SẮM ĐỒ

  MÁY CHỦ THÁNH NỮ - FREE 100% - CÀY WCOIN SẮM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ THÁNH NỮ vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger