Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Bá Chủ ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Full Even - Hấp Dẫn
  Open Beta hôm nay

  Mu Bá Chủ ss6.17 - Miễn Phí Full Even - Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Bá Chủ Cày Cuốc vào 18h ngày 13/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 2

  2. MU Ánh Dương - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Đa dạng Event, khắc chế class
  Open Beta hôm nay

  MU Ánh Dương - Đa dạng Event, khắc chế class

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Ánh Dương vào 13h ngày 13/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 3

  3. Mu Đột Phá - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Mu Custom cày cuốc full sự kiện
  Open Beta hôm nay

  Mu Đột Phá - Mu Custom cày cuốc full sự kiện

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Davias vào 13h ngày 13/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 4

  4. Mu Độc Tôn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Full Boss - Xanh chín 100% , ko kík
  Open Beta hôm nay

  Mu Độc Tôn SS6 - Full Boss - Xanh chín 100% , ko kík

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Trường Tồn vào 13h ngày 13/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 5

  5. MU INFINITY - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Chuẩn Cày Cuốc, Đồ Giá Trị Cao
  Open Beta hôm nay

  MU INFINITY - Chuẩn Cày Cuốc, Đồ Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ INFINITY WAR vào 19h ngày 13/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack GoldShield Premium

 • 6

  6. Mu Đế Vương - Season 6 Exp 99999x - Drop 100% - Sv Costum 6.18 mix key đồ 80%
  Open Beta ngày mai

  Mu Đế Vương - Sv Costum 6.18 mix key đồ 80%

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Đế Vương vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 99999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Fro

 • 7

  7. ⚜️ MU CUSTOM ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - freeall
  Open Beta ngày mai

  ⚜️ MU CUSTOM ⚜️ - freeall

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Atlans vào 14h ngày 14/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 8

  8. Mu Ký Ức - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - 9999
  Open Beta ngày mai

  Mu Ký Ức - 9999

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ShackGuard

 • 9

  9. MU GOLD MỚI HÓT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - BẢN MỚI HAY NHẤT VỚI MÁY CHỦ MỚI
  Open Beta ngày mai

  MU GOLD MỚI HÓT - BẢN MỚI HAY NHẤT VỚI MÁY CHỦ MỚI

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 10

  10. mu-hnss2.net - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - MU SS2 Phiên Bản Đặc Biệt Cày Cuốc
  Open Beta ngày mai

  mu-hnss2.net - MU SS2 Phiên Bản Đặc Biệt Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Dungeon vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 11

  11. Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1
  Open Beta ngày mai

  Mu Hà Nội 2003 - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoả Long vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 12

  12. GameThu8X - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí
  Open Beta ngày mai

  GameThu8X - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 13

  13. Mu Sài Gòn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Xanh chín 100%, ko kích nạp
  Open Beta ngày mai

  Mu Sài Gòn SS6 - Xanh chín 100%, ko kích nạp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 14

  14. Đẳng Cấp Mu - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x Dễ Chơi Cày Là Có
  Open Beta ngày mai

  Đẳng Cấp Mu - Miễn phí 9999x Dễ Chơi Cày Là Có

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ máy chủ Nghiện vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SharkGuard

 • 15

  15. MU SS2 NGUYÊN THỦY - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí 100% không RS VIP Không WS
  Open Beta ngày mai

  MU SS2 NGUYÊN THỦY - Miễn Phí 100% không RS VIP Không WS

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyết Long vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. Mu Kỷ Niệm - Season 2 Exp 30x - Drop 30% - Miễn Phí 100% - Giải Trí - Dễ Chơi
  Alpha Test hôm nay

  Mu Kỷ Niệm - Miễn Phí 100% - Giải Trí - Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 30x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 17

  17. Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MỐC NẠP CỐ ĐỊNH - KHÔNG WHESTSHOP
  Alpha Test hôm nay

  Hoàng Kim MU - MỐC NẠP CỐ ĐỊNH - KHÔNG WHESTSHOP

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim MU vào 14h ngày 15/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Bdcam+ vietguard

 • 18

  18. Mu Phục Hưng 6.9 - Season 6 Exp 99999x - Drop 60% - miễn phí 100% không web shop, cày
  Alpha Test hôm nay

  Mu Phục Hưng 6.9 - miễn phí 100% không web shop, cày

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu Phục Hưng 6.9 Classic vào 18h ngày 15/06/2024

  Exp: 99999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti 2 lơp chống hack bug

 • 19

  19. MU VNFPT.COM - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024
  Alpha Test hôm nay

  MU VNFPT.COM - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: BDcam

 • 20

  20. Mu-hanoivn.net - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp, cầy là có dễ chơi
  Alpha Test hôm nay

  Mu-hanoivn.net - Không top lạp, cầy là có dễ chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Gia vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack hoàn hảo

 • 21

  21. Mu Giải Trí - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Max 65k Point - NPC BUFF FREE
  Alpha Test hôm nay

  Mu Giải Trí - Max 65k Point - NPC BUFF FREE

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Danh Vọng - Đổi RS lấy quà vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 22

  22. MU2006 - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 90%, cày cuốc
  Alpha Test hôm nay

  MU2006 - Miễn phí 90%, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti hack mới nhất hiện nay

 • 23

  23. Mu Tái Sinh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Bán Ngọc Free, Có Train Off
  Alpha Test hôm nay

  Mu Tái Sinh - Bán Ngọc Free, Có Train Off

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bất Tử vào 13h ngày 15/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 24

  24. MU2006 - Ngày trở về - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Free 90%, chuẩn webzen, cày cuốc
  Alpha Test hôm nay

  MU2006 - Ngày trở về - Free 90%, chuẩn webzen, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: chống hack tuyệt đối

 • 25

  25. 🔴 Mu Nhân Tài - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Auto Rs - Keep point - Săn đồ...
  Alpha Test hôm nay

  🔴 Mu Nhân Tài - Auto Rs - Keep point - Săn đồ...

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ MuNhanTai.Com vào 13h ngày 15/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: tối đa

 • 26

  26. MU SEASON 2 GHRS 5L - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí Sv Ổn Định Lâu Dài Item Hi
  Alpha Test hôm qua

  MU SEASON 2 GHRS 5L - Miễn Phí Sv Ổn Định Lâu Dài Item Hi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ QUẢNG TRƯỜNG MÁU vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 27

  27. SeaSon 2 ChuẩKhôngWS - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - SEASON 2 EXP 10X - DROP 10%
  Alpha Test hôm qua

  SeaSon 2 ChuẩKhôngWS - SEASON 2 EXP 10X - DROP 10%

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HUYẾT LONG vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 28

  28. MU VIỆT - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - Game siêu giải trí - hồi ức cực hay
  Alpha Test ngày mai

  MU VIỆT - Game siêu giải trí - hồi ức cực hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sử Thi vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 29

  29. Mu Huyết Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Cầy Là Có Tất Cả
  Alpha Test ngày mai

  Mu Huyết Long - Cầy Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyết Long vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Chạy Bằng Cơm

 • 30

  30. Mu BẤT DIỆT 6.3 mới - Season 6 Exp 300x - Drop 600% - cày cuốc dễ chơi đông vui
  Alpha Test ngày mai

  Mu BẤT DIỆT 6.3 mới - cày cuốc dễ chơi đông vui

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 600%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 31

  31. MU SS6 MỚI NHẤT - Season 6 Exp 8000x - Drop 40% - bản mu hay. adm nhiệt huyết với sv
  Alpha Test ngày mai

  MU SS6 MỚI NHẤT - bản mu hay. adm nhiệt huyết với sv

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ lãnh địa vào 12h ngày 15/06/2024

  Exp: 8000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 32

  32. Mu Chí Tôn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, Xanh chín 100%
  Alpha Test ngày mai

  Mu Chí Tôn - Rs = Ngọc, Xanh chín 100%

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 33

  33. mu-thiensuss6.co - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu
  Alpha Test ngày mai

  mu-thiensuss6.co - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ARENA vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 34

  34. Mu-VietXua.Com - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Season 6.3 classic max wing3 đồ 380
  Alpha Test ngày mai

  Mu-VietXua.Com - Season 6.3 classic max wing3 đồ 380

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Việt Xưa vào 10h ngày 16/06/2024

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGurad

 • 35

  35. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không Custom Cày Cuốc Train Ngoc WC
  Open Beta hôm qua

  Mu Bất Diệt - Không Custom Cày Cuốc Train Ngoc WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 17h ngày 12/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shiel

 • 36

  36. Mu Khát Vọng - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi là nghiền
  Open Beta hôm qua

  Mu Khát Vọng - Chơi là nghiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 37

  37. muss6-2024.com - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - mu custom
  Open Beta hôm qua

  muss6-2024.com - mu custom

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ CUSTOM vào 11h ngày 12/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 38

  38. Mu SS6 lâu dài - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - FREE 99%, Full event săn đồ, sói...
  Open Beta hôm qua

  Mu SS6 lâu dài - FREE 99%, Full event săn đồ, sói...

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ AutoRS vào 13h ngày 12/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 39

  39. mu mới ra hay nhất - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - BOSS EVEN LIÊN TỤC 1H 1 LẦN - WING
  Open Beta hôm qua

  mu mới ra hay nhất - BOSS EVEN LIÊN TỤC 1H 1 LẦN - WING

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ BẢO KÊ vào 12h ngày 12/06/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 40

  40. Mu Khát Vọng - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, chơi rất hay
  Open Beta hôm qua

  Mu Khát Vọng - Siêu phẩm Mu, chơi rất hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 41

  41. MUVIET.INFO - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ EXP 9999x - KHÔNG GH POINT
  Open Beta hôm qua

  MUVIET.INFO - ⚡️ EXP 9999x - KHÔNG GH POINT

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ MU VIỆT vào 13h ngày 12/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT⚡️

 • 42

  42. Mu ông trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Gặp PK, Lên Đồ, Săn Boss

  Mu ông trùm - Gặp PK, Lên Đồ, Săn Boss

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Xưa Cũ vào 19h ngày 17/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 43

  43. MUHANOI2009.COM - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

  MUHANOI2009.COM - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHUẨN CÁ MẬP 100%

 • 44

  44. Mu Hoàng Sa Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Free Mốc Nạp. Cày WC Là Có Tất Cả

  Mu Hoàng Sa Việt Nam - Free Mốc Nạp. Cày WC Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Sa Việt Nam vào 15h ngày 11/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 45

  45. MUFPT2003 SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc

  MUFPT2003 SS2 - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 25/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 46

  46. MU Quốc Đế - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi là nghiền nặng

  MU Quốc Đế - Chơi là nghiền nặng

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 47

  47. MU Thiênh MỆnh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Lâu dài, đông vui

  MU Thiênh MỆnh - Lâu dài, đông vui

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bạch Long vào 15h ngày 09/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 48

  48. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - MU MAX CÀY CUỐC MAX ĐỒ 400

  MU MA THUẬT - MU MAX CÀY CUỐC MAX ĐỒ 400

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ THẦN MA vào 9h ngày 10/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 49

  49. Mu Độc Tôn ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Miễn Phí

  Mu Độc Tôn ss6.15 - Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Độc Tôn vào 19h ngày 11/06/2024

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 50

  50. MU Hà Tây Miễn Phí - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - MU Miễn Phí hết rồi ae vào chém gó

  MU Hà Tây Miễn Phí - MU Miễn Phí hết rồi ae vào chém gó

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 10h ngày 08/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: V.I.P

 • 51

  51. muviet-ss6.pro - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Cày Quốc 100% intem ở ingame

  muviet-ss6.pro - Cày Quốc 100% intem ở ingame

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield dành cho MU

 • 52

  52. Mu KDH - Tu Tiên - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Miễn phí 100%, không giới hạn đồ

  Mu KDH - Tu Tiên - Miễn phí 100%, không giới hạn đồ

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu KDH - Phiên Bản Tu Tiên vào 19h ngày 05/06/2024

  Exp: 99x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 53

  53. Mu Trường Tồn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, rất hay

  Mu Trường Tồn - Siêu phẩm Mu, rất hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bạch Dương vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 54

  54. MU Niềm Vui - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - không kích top kích nạp

  MU Niềm Vui - không kích top kích nạp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Niềm Vui vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: anticheck spk

 • 55

  55. MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc, lộ trình lâu dài

  MU Season 9 - Chuẩn cày cuốc, lộ trình lâu dài

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Việt Nam 2 vào 10h ngày 08/06/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 56

  56. MU SS6.15 MỚI NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae c

  MU SS6.15 MỚI NHẤT - NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae c

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PHƯỢNG HOÀNG vào 13h ngày 10/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 57

  57. Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí 99% trian WC all map

  Hoàng Kim MU - Mu Miễn Phí 99% trian WC all map

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 14h ngày 09/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: BDcam mới nhất Song song VG

 • 58

  58. MU Niềm Vui - Season 6 Exp 200x - Drop 200% - #Đua Top Nhận Lên Tới 20 Triệu VND

  MU Niềm Vui - #Đua Top Nhận Lên Tới 20 Triệu VND

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu niềm vui vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 200%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: anticheck spk

 • 59

  59. Mu 4 Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Máy chủ thứ 2 sau 1 năm

  Mu 4 Việt - Máy chủ thứ 2 sau 1 năm

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Địa Long vào 13h ngày 07/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 60

  60. Mu Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Mu Hà Nội SS6 - Sân Chơi Hoài Niệm

  Mu Hà Nội SS6 - Mu Hà Nội SS6 - Sân Chơi Hoài Niệm

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 61

  61. Mu free bản mới hay - Season 6 Exp 50000x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu free bản mới hay - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 13h ngày 09/06/2024

  Exp: 50000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 62

  62. 🔹MUGENIUS SS6.9 PL - Season 6 Exp 555x - Drop 40% - Miễn Phí 100%, PK là có

  🔹MUGENIUS SS6.9 PL - Miễn Phí 100%, PK là có

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Genius vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 555x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 63

  63. Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - mu cày cuốc

  Mu Sài Gòn - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sài Gòn Classic vào 10h ngày 07/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 64

  64. mu mới nhất bản fix - Season 3 Exp 8888x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom

  mu mới nhất bản fix - Các Even đều rớt ngọc custom

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ THIÊN SỨ vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 8888x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 65

  65. Mu Quốc Bảo - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Cực Cuốn - Đông Người Chơi

  Mu Quốc Bảo - Lối Chơi Cực Cuốn - Đông Người Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Quốc Bảo vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack 99,99 % BQT trực 24

 • 66

  66. Mu Game Thủ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Ko Top Nạp - Săn Boss Nhận Wcoin

  Mu Game Thủ - Ko Top Nạp - Săn Boss Nhận Wcoin

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ProVIP

 • 67

  67. MU Đế Quốc - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, cày game ra tiền

  MU Đế Quốc - Rs = Ngọc, cày game ra tiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 15h ngày 11/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 68

  68. Muss2vn.Co - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không mốc nạp. không vòng quay.

  Muss2vn.Co - Không mốc nạp. không vòng quay.

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 69

  69. MU HÀ NỘI 2024 - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - PVP GUID - CLASSIC - SĂN WC

  MU HÀ NỘI 2024 - PVP GUID - CLASSIC - SĂN WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HÀ NỘI 2 - PVP GUID vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 70

  70. mu custom 2024 mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  Mix đồ tự do không lo thua top phù

  mu custom 2024 mới -  Mix đồ tự do không lo thua top phù

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ma thuật vào 13h ngày 07/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 71

  71. Mu Hoàng Đế - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM DANH HIEU TRAIN WC

  Mu Hoàng Đế - KHÔNG CUSTOM DANH HIEU TRAIN WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Đế vào 19h ngày 03/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shield

 • 72

  72. Mu Hà Nội - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Không webshop , đua top nhận ATM

  Mu Hà Nội - Không webshop , đua top nhận ATM

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Kanturu vào 13h ngày 07/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 73

  73. Mu Cao Thủ Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui dễ chơi ổn định

  Mu Cao Thủ Mới Ra - miễn phí đông vui dễ chơi ổn định

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 09/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 74

  74. mu-laodai.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss , Lên Đồ, Gặp PK

  mu-laodai.com - Săn Boss , Lên Đồ, Gặp PK

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 10/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 75

  75. Mu KDH - Tu Tiên - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Miễn Phí 100%, Cày là có

  Mu KDH - Tu Tiên - Miễn Phí 100%, Cày là có

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu KDH - Phiên Bản Tu Tiên vào 19h ngày 01/06/2024

  Exp: 99x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 76

  76. Mu Việt ss2 plus - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Không mốc nạp, ko top, ko webshop

  Mu Việt ss2 plus - Không mốc nạp, ko top, ko webshop

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu việt vào 14h ngày 07/06/2024

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 77

  77. Hoàng Cung - Season 6 Exp 300x - Drop 60% - miễn phí 99%, server custom vip

  Hoàng Cung - miễn phí 99%, server custom vip

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Cung vào 19h ngày 03/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: antihack pro

 • 78

  78. mu viet-vietplus - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - nhiều even tham gia để trải nghiệm

  mu viet-vietplus - nhiều even tham gia để trải nghiệm

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ LONG VƯƠNG vào 20h ngày 06/06/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VGUARD CHỐNG HACK CAO

 • 79

  79. Mu Phục Mệnh ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Boss 24/24

  Mu Phục Mệnh ss6.17 - Miễn Phí Boss 24/24

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Phục Mệnh vào 18h ngày 06/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 80

  80. Mu Cày Cuốc SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train Wcoin/Ngọc/Item Exl cực dễ

  Mu Cày Cuốc SS6 - Train Wcoin/Ngọc/Item Exl cực dễ

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Cày Chay vào 13h ngày 07/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger