Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. Mu Web Zen New - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - mu free 100%, PK đỉnh cao

  Mu Web Zen New - mu free 100%, PK đỉnh cao

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 08/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 62

  62. Mu Việt Xưa Free 100 - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - mu free 100% , cầy cuốc là có

  Mu Việt Xưa Free 100 - mu free 100% , cầy cuốc là có

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 08/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 63

  63. MU CUSTOM SS6.16 - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU CUSTOM SS6.16 FREE 100%

  MU CUSTOM SS6.16 - MU CUSTOM SS6.16 FREE 100%

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 08/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 64

  64. Mu Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom Không Danh Hiệu

  Mu Việt - Không Custom Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 09/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 65

  65. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  MU VIỆT NAM - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/11/2022

  Exp: 100x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 66

  66. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  MU VIỆT NAM - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/11/2022

  Exp: 100x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 67

  67. Mu Vua Game dễ chơi - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Train Wcoin Free, Cày cuốc

  Mu Vua Game dễ chơi - Train Wcoin Free, Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 68

  68. Mu Bất Diệt Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - Miễn phí full thần socket +15

  Mu Bất Diệt Mới - Miễn phí full thần socket +15

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 10/11/2022

  Exp: 999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 69

  69. MU Tà Thần - Season 6 Exp 9999999x - Drop 90% - Free 90%, Set đồ độc quyền

  MU Tà Thần - Free 90%, Set đồ độc quyền

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MU ThanhMa vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 9999999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 70

  70. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  MU VIỆT NAM - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/11/2022

  Exp: 100x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 71

  71. Mu Đất Thánh - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Không webshop, cày cuốc.

  Mu Đất Thánh - Không webshop, cày cuốc.

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 72

  72. MU MOON - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - ❤️ MuMoon.Org ❤️

  MU MOON - ❤️ MuMoon.Org ❤️

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MẶT TRĂNG vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 73

  73. MU ĐẤT THÁNH - Season 6 Exp 400x - Drop 50% - miễn phí 100% vafkhonog webshop

  MU ĐẤT THÁNH - miễn phí 100% vafkhonog webshop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 74

  74. Mu-HaoHao - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - mu cutom thế hệ mới

  Mu-HaoHao - mu cutom thế hệ mới

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Bạch Dương vào 8h ngày 03/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 98%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 75

  75. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 9999x - Drop 20% - Không GHRS Max 32676 K Point /1 Cột

  Mu Hà Nội Season 2 - Không GHRS Max 32676 K Point /1 Cột

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 13h ngày 06/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 76

  76. MU - XƯA - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - phù hợp với mọi người chơi

  MU - XƯA - phù hợp với mọi người chơi

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ KỶ NIỆM vào 13h ngày 07/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 77

  77. Mu King - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Train Wcoin Free | Game Cày Cuốc

  Mu King - Train Wcoin Free | Game Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 78

  78. Mu - Bất Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dễ chơi phù hợp cho dân cày

  Mu - Bất Diệt - Dễ chơi phù hợp cho dân cày

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Bất Diêt vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 79

  79. MU-DATVIET.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU DỄ CHƠI-SIÊU GIẢI TRÍ

  MU-DATVIET.NET - SIÊU DỄ CHƠI-SIÊU GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 19h ngày 08/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 80

  80. MU VNSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không WebShop

  MU VNSS6 - Miễn Phí 100% Không WebShop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ GOLD vào 19h ngày 08/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 81

  81. Mu Giải Trí Việt - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Miễn phí 99%, Không GHRS, max 65k

  Mu Giải Trí Việt - Miễn phí 99%, Không GHRS, max 65k

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Giải Trí Việt vào 10h ngày 06/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield Pro

 • 82

  82. MU8X.NET-MU SAP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM - MAX W3 -380

  MU8X.NET-MU SAP RA - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM - MAX W3 -380

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 83

  83. Nghiện MU Online - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Thu mua Wcoin từ người chơi

  Nghiện MU Online - Thu mua Wcoin từ người chơi

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cơm Nhà Nấu

 • 84

  84. Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

  Mu Hồi Xưa - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 150x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 85

  85. MU8X.NET-MAX W3- 380 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM- MAX W3 - 380

  MU8X.NET-MAX W3- 380 - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM- MAX W3 - 380

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 86

  86. Mu RedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu RedBull SS 6.15 - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Ra Mắt MC Mới: Noria vào 19h ngày 01/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 87

  87. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-KO WEBSHOP

  MU HÀ NỘI XƯA - KHÔNG DANH HIỆU-KO WEBSHOP

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 9h ngày 06/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 88

  88. MU-THIÊN QUYỀN.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

  MU-THIÊN QUYỀN.COM - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THIÊN QUYỀN 2 vào 13h ngày 01/11/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 89

  89. MU-HUYỀN VŨ.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

  MU-HUYỀN VŨ.COM - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ HUYỀN VŨ 2 vào 13h ngày 31/10/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 90

  90. Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Miễn Phí , Cày Cuốc, Train Wc

  Mu Sài Gòn - Miễn Phí , Cày Cuốc, Train Wc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hủy Diệt vào 13h ngày 02/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger