Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Event Liên Tục - Cày Là Có Tất Cả

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Event Liên Tục - Cày Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 62

  62. MUBAOTAP.NET-CUSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM- FULL EVENT SỰ KIỆN

  MUBAOTAP.NET-CUSTOM - FULL CUSTOM- FULL EVENT SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Sóng Gió vào 13h ngày 10/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 63

  63. MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free ALL , Đồ dễ kiếm chăm là có

  MU GIẢI TRÍ - Free ALL , Đồ dễ kiếm chăm là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Cú Đêm vào 19h ngày 09/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Game Sử Dụng GameGuard

 • 64

  64. Mu Thiên Địa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% sv cày cuốc

  Mu Thiên Địa - Miễn phí 100% sv cày cuốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Thiên Địa Full even vào 13h ngày 11/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 65

  65. MU HNX - SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới

  MU HNX - SS6 - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 13h ngày 07/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 66

  66. Mu-vnss6.co - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu-vnss6.co - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 67

  67. SS6mu.net - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Có máp train Wcoin

  SS6mu.net - Có máp train Wcoin

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 06/09/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 68

  68. Mu Siêu Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu Siêu Cấp - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 05/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 69

  69. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Rs, KeepPoint, Offattack

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Auto Rs, KeepPoint, Offattack

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️ vào 13h ngày 07/09/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 70

  70. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 71

  71. Mu Bá Tước - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Mu Bá Tước - miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Tước ss6.15 Full even vào 13h ngày 04/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 72

  72. MU HÀ NỘI SEASON 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  MU HÀ NỘI SEASON 2 - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 73

  73. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Phiên Bản Season 2 Nguyên Thủy

  Mu Hà Nội Season 2 - Phiên Bản Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 74

  74. Mu Thiên Kim - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Miễn phí train wcoin- NPC BUFF FREE

  Mu Thiên Kim - Miễn phí train wcoin- NPC BUFF FREE

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 02/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 75

  75. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 nguyên thủy Đ2op

  Mu Hà Nội Season 2 - Mu Hà Nội Season 2 nguyên thủy Đ2op

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 76

  76. Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 99%

  Mu Hồi Ức - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kỷ Niewmj vào 13h ngày 01/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgurad

 • 77

  77. Mu Nam Hải - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free 99% - Siêu Boss Liên Tục

  Mu Nam Hải - Free 99% - Siêu Boss Liên Tục

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Nam Hải vào 14h ngày 02/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 78

  78. MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free ALL,Đồ Dễ Kiếm Chăm Là có

  MU GIẢI TRÍ - Free ALL,Đồ Dễ Kiếm Chăm Là có

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Số Nhọ vào 19h ngày 31/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Game Sử Dụng APKGuard

 • 79

  79. Mu Thời Đai - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

  Mu Thời Đai - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Phục Ma vào 13h ngày 31/08/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 80

  80. MU8X.NET - CUSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - FULL EVENT 24H

  MU8X.NET - CUSTOM - FULL CUSTOM - FULL EVENT 24H

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 01/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 81

  81. MU THIÊN MỆNH SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Phiên Bản Chuyên Dành Cho Dân Cày

  MU THIÊN MỆNH SS6.9 - Phiên Bản Chuyên Dành Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 20h ngày 02/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 82

  82. MU Đất Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 99%, không webshop,càycuốc

  MU Đất Việt - Miễn phí 99%, không webshop,càycuốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Đất Việt vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDShield

 • 83

  83. MU THIÊN GIỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free ALL,Kiếm Đồ Dễ Chăm Cày Là Có

  MU THIÊN GIỚI - Free ALL,Kiếm Đồ Dễ Chăm Cày Là Có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ THIÊN GIỚI vào 19h ngày 03/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti mà game sử dụng :GameGuar

 • 84

  84. MU8X.NET - CUSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVENT SỰ KIỆN 24H

  MU8X.NET - CUSTOM - FULL CUSTOM - EVENT SỰ KIỆN 24H

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 01/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 85

  85. MU Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

  MU Hà Nội Xưa - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 29/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 86

  86. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - MU SĂN BOSS NHẬN WC, WP, GP

  MU VIỆT NAM - MU SĂN BOSS NHẬN WC, WP, GP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 8h ngày 03/09/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOILSHIELD

 • 87

  87. MU ATLANTIC - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MU nguyên thủy, ko custom, ko tu ch

  MU ATLANTIC - MU nguyên thủy, ko custom, ko tu ch

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Tân Thế Giới vào 13h ngày 29/08/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 88

  88. Mu Chu tước - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% AD hỗ trợ 24/24

  Mu Chu tước - Miễn phí 100% AD hỗ trợ 24/24

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Thiên Ma ss6.15 Tặng full vào 13h ngày 29/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 89

  89. Mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

  Mu miễn phí - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 29/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 90

  90. MU Việt Nam - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom , Không Hàm Hiệu

  MU Việt Nam - Không Custom , Không Hàm Hiệu

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ HOÀNG LONG vào 12h ngày 28/08/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack pro

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger