Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Thiên Tử - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 62

  62. ⚔️ MU VIỆT 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚔️ MU VIỆT 24H ⚔️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 08/03/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 63

  63. Mu Hỏa Long SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Hỏa Long SS2 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 19h ngày 08/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 64

  64. MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng hết đồ+15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 65

  65. ***Mu Truyền Kỳ*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free All, Nơi Dân Cày Làm Tôn

  ***Mu Truyền Kỳ*** - Free All, Nơi Dân Cày Làm Tôn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ: Hắc Sát vào 19h ngày 03/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Tối đa

 • 66

  66. MU Tặng đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng đồ +15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 67

  67. Mu-HeRo.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu-HeRo.Net - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 19h ngày 06/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 68

  68. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 100% Cày cuốc

  Mu Biên Hòa - Miễn phí 100% Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ VULCANUS vào 19h ngày 03/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 69

  69. Mu Cửu Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - ko webshop, cày Cuốc

  Mu Cửu Long - ko webshop, cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ KỶ Nguyên vào 13h ngày 02/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 70

  70. MU-Ss6 Classic - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - Classic Max 2op

  MU-Ss6 Classic - Classic Max 2op

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Ss6 Classic vào 19h ngày 27/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti-VGuard

 • 71

  71. MUHOANKIEM.NET - SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CHƠI GIẢI TRÍ

  MUHOANKIEM.NET - SS6 - FREE CHO ANH EM CHƠI GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 02/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 72

  72. Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Lối chơi cày cuốc - PK

  Mu Giai Nhân - Lối chơi cày cuốc - PK

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 13h ngày 04/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 73

  73. MU WEB XƯA - Season 2 Exp 50x - Drop 80% - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

  MU WEB XƯA - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 74

  74. Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Đế Vương SS2 - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 03/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 75

  75. Mu Ss6 Pro Chuẩn Fpt - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Mu chuẩn fpt lối chơi 2003 update

  Mu Ss6 Pro Chuẩn Fpt - Mu chuẩn fpt lối chơi 2003 update

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 01/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 76

  76. Mu 3 Miền Season 6 - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Mu chuẩn xưa phiên bản dễ chơi

  Mu 3 Miền Season 6 - Mu chuẩn xưa phiên bản dễ chơi

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 01/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 77

  77. Mu Lục Địa Pro - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - MU CHUẨN XƯA LỐI CHƠI CẦY CUỐC

  Mu Lục Địa Pro - MU CHUẨN XƯA LỐI CHƠI CẦY CUỐC

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 19h ngày 01/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 78

  78. ⚔️ MU VIỆT 2023 ⚔️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - 65k Point, Cộng hưởng Free Mu Seaso

  ⚔️ MU VIỆT 2023 ⚔️ - 65k Point, Cộng hưởng Free Mu Seaso

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 27/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 79

  79. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

  Mu Miễn Phí - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Thái Dương vào 13h ngày 28/02/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dràon

 • 80

  80. Mu 3 Miền SS2 - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Thu Mua Wcoin Nhiều Even hấp dẫn

  Mu 3 Miền SS2 - Thu Mua Wcoin Nhiều Even hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 81

  81. Mu SS2 Pro Việt Nam - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu SS2 Pro Việt Nam - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 82

  82. Mu Ký Ức SS2 - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu Ký Ức SS2 - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 83

  83. Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 3 Option

  Mu Truyền Kỳ - Cộng Hưởng Max 3 Option

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 84

  84. Mu Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - nguyên thủy-không danh hiệu

  Mu Xưa - nguyên thủy-không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ KUN DUN vào 13h ngày 28/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 85

  85. MU8X.NET -MU SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3

  MU8X.NET -MU SS6 - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 26/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 86

  86. MU Minh Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Minh Vương - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Minh Vương vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 87

  87. MU Hợp Nhất - Season 6 Exp 250x - Drop 15% - Nói không với Danh Hiệu, Quân Hàm.

  MU Hợp Nhất - Nói không với Danh Hiệu, Quân Hàm.

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hợp nhất vào 19h ngày 25/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 88

  88. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - KHÔNG WEBSHOP, CÀY CUỐC CÓ TẤT CẢ

  MU VIỆT NAM - KHÔNG WEBSHOP, CÀY CUỐC CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MÁY CHỦ AIDA vào 12h ngày 25/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK 99%

 • 89

  89. DAMAGEMU X50 - Season 16 Exp 50x - Drop 30% - 30%, no webshop, only x shop limite

  DAMAGEMU X50 - 30%, no webshop, only x shop limite

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Premium and unique server vào 23h ngày 27/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack service

 • 90

  90. SQUIDMU X5000 - Season 16 Exp 5000x - Drop 99% - HARDCORE PVP SERVER BALANCED PVP

  SQUIDMU X5000 - HARDCORE PVP SERVER BALANCED PVP

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ PVP PREMIUM SERVER vào 23h ngày 26/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack service

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger