Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. MU VĨNH CỬU - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - OPEN: 13h THỨ SÁU ngày 22/7/2022

  MU VĨNH CỬU - OPEN: 13h THỨ SÁU ngày 22/7/2022

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VĨNH CỬU vào 13h ngày 22/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 62

  62. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free dễ cày dễ chơi

  Mu Khởi Nguyên - Free dễ cày dễ chơi

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 22/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 63

  63. Musocson free - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - Musocson free

  Musocson free - Musocson free

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUVIP vào 13h ngày 18/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 64

  64. MUHN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG DANH HIỆU - QH

  MUHN8X.COM - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG DANH HIỆU - QH

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 21/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 65

  65. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn boss 1h/lần nhận wcoin

  Mu Bất Diệt - Săn boss 1h/lần nhận wcoin

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ https://mu-batdiet.net/ vào 19h ngày 21/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 66

  66. Mu Truyền Kỳ SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Miễn Phí 100%

  Mu Truyền Kỳ SS6 - Mu Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 22/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 67

  67. MU THIÊN THANH - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG TOP NẠP-FREE

  MU THIÊN THANH - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG TOP NẠP-FREE

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 13h ngày 19/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 68

  68. Mu Athena - Season 6 Exp 50x - Drop 10% - Không webshop, Không Huy, Hiệu

  Mu Athena - Không webshop, Không Huy, Hiệu

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Titan vào 10h ngày 23/07/2022

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 69

  69. Mu-Ss2.Com Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Fre 99% Hoài Niệm MuOnline

  Mu-Ss2.Com Season 2 - Fre 99% Hoài Niệm MuOnline

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 16/07/2022

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 70

  70. Mu Web Zen Free 99% - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Free 99% , dễ chơi , đồ họa đẹp ắt

  Mu Web Zen Free 99% - Free 99% , dễ chơi , đồ họa đẹp ắt

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hùng Vương vào 13h ngày 19/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 71

  71. MUCLASSIC.NET - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - sver nhẹ it lag game đông vui..

  MUCLASSIC.NET - sver nhẹ it lag game đông vui..

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Phục Hổ vào 13h ngày 20/07/2022

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 72

  72. Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Đông người chơi nhất 2022

  Mu Trống Đồng - Đông người chơi nhất 2022

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ The Empire vào 10h ngày 22/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 73

  73. Mu Trung Quốc - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Free 99,99% cày là có

  Mu Trung Quốc - Free 99,99% cày là có

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Mu Online vào 11h ngày 22/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 74

  74. ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 19/07/2022

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 75

  75. Mu Độc Tôn Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Siêu Phẩm Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu Độc Tôn Custom - Siêu Phẩm Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Độc Tôc Full Custom vào 19h ngày 16/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 76

  76. Mu SS6 Free A - Z - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - box kundun drop cụm ngọc,10wc/1quái

  Mu SS6 Free A - Z - box kundun drop cụm ngọc,10wc/1quái

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ CHIẾN BINH vào 13h ngày 14/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 77

  77. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - LỐI CHƠI DỄ-GIẢI TRÍ CAO

  MU QUYỀN LỰC - LỐI CHƠI DỄ-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 18/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 78

  78. MU8X.NET - MU SẮP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG HÀM, HIỆU!

  MU8X.NET - MU SẮP RA - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG HÀM, HIỆU!

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 15/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 79

  79. Mu Quỷ Vuong - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Cày Quốc

  Mu Quỷ Vuong - Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Athena vào 13h ngày 15/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Sever

 • 80

  80. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - OPEN: 13h THỨ NĂM ngày 14/7/2022

  MU HÀ NỘI - OPEN: 13h THỨ NĂM ngày 14/7/2022

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 14/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 81

  81. DaniMu.Net - Season 6 Exp 100x - Drop 80% - Miễn phí 99% cày là có hết

  DaniMu.Net - Miễn phí 99% cày là có hết

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Chu Tước vào 13h ngày 13/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: chạy bằng cơm

 • 82

  82. Mu Việt - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

  Mu Việt - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 17/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MCTTeam

 • 83

  83. Mu Season 6 - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

  Mu Season 6 - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 13/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MCTTeam

 • 84

  84. Mu Thời Đại - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí và giải trí

  Mu Thời Đại - mu miễn phí và giải trí

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 15/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 85

  85. MU HẢI NAM - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free all - Siêu cày cuốc

  MU HẢI NAM - Mu Free all - Siêu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack MuHaiNam

 • 86

  86. MU HÀ NỘI 2009 - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - OK

  MU HÀ NỘI 2009 - OK

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLD

 • 87

  87. Mu Hà Thành ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Hà Thành ss6 - săn boss nhận wc

  Mu Hà Thành ss6 - Mu Hà Thành ss6 - săn boss nhận wc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Mu Hà Thành vào 13h ngày 12/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 88

  88. Mu Việt 2009 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn Boss nhận Wcoin liên tục

  Mu Việt 2009 - Săn Boss nhận Wcoin liên tục

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 12/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 89

  89. Mu thời đại free - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - FREE - boss 1h/1 lần - 5wc/1 quái

  Mu thời đại free - FREE - boss 1h/1 lần - 5wc/1 quái

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 90

  90. Clb Mu Season 2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - AE 8x9x Đi làm vẫn có thể chơi

  Clb Mu Season 2 - AE 8x9x Đi làm vẫn có thể chơi

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Ký Ức vào 13h ngày 09/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: S.H.I.E.L.D

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger