Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 121

  121. Nam Định - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Không wedshop, cày cuốc

  Nam Định - Không wedshop, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 01/11/2023

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack sử dụng SPK Pro

 • 122

  122. Mu Đam Mê - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Miễn Phí 1%, 99% Còn Lại Cầy Cuốc

  Mu Đam Mê - Miễn Phí 1%, 99% Còn Lại Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đam Mê vào 20h ngày 02/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard + anti chạy = Cơm

 • 123

  123. Mu SS6 - Huyết Long - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 99% cày cuốc nhận WC

  Mu SS6 - Huyết Long - Miễn phí 99% cày cuốc nhận WC

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Huyết Long vào 13h ngày 01/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 124

  124. Mu Tình Yeu SS6.9 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin - drop ngọc + exl 40%

  Mu Tình Yeu SS6.9 - Train wcoin - drop ngọc + exl 40%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 04/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 125

  125. Mu Siêu Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Custom Đồ Mới

  Mu Siêu Cấp - Free Cày Cuốc,Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 30/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 126

  126. Mu Hải Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Siêu Boss Liên Tục - Free 100%

  Mu Hải Nam - Siêu Boss Liên Tục - Free 100%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 29/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 127

  127. MU Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Tặng đồ Exc

  MU Hà Nội SS6 - Tặng đồ Exc

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 29/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 128

  128. Mu Newstar - Season 6 Exp 99999x - Drop 100% - miễn phí 99% cày cuốc

  Mu Newstar - miễn phí 99% cày cuốc

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 29/10/2023

  Exp: 99999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Good

 • 129

  129. Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Phiên Bản Chuẩn Webzen

  Mu Việt Season 2.0 - Phiên Bản Chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 30/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 130

  130. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Game Đông Người - Event Hấp Dẫn

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game Đông Người - Event Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ⭐ ĐẾ VƯƠNG ⭐ vào 19h ngày 29/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 131

  131. MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

  MU Hoàng Long - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hoàng long vào 15h ngày 28/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gamegrud

 • 132

  132. Mu Cổ Season 1 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Vào Game Nhân Set Tân thủ và Gấu

  Mu Cổ Season 1 - Vào Game Nhân Set Tân thủ và Gấu

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thanh Xuân vào 9h ngày 28/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHống hack 99%

 • 133

  133. HẮC ÁM - Season 6 Exp 999x - Drop 40% - cày cuốc,miễn phí 99%

  HẮC ÁM - cày cuốc,miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ HẮC ÁM vào 12h ngày 28/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPKPRO

 • 134

  134. High MU - Season 6 Exp 9999x - Drop 999% - Miễn phí 99% , không webshop

  High MU - Miễn phí 99% , không webshop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ High vào 13h ngày 27/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 135

  135. Mu Free SS6.9 - Season 6 Exp 3000x - Drop 40% - Train Wcoin Miễn Phí

  Mu Free SS6.9 - Train Wcoin Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencica vào 19h ngày 28/10/2023

  Exp: 3000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti cơm

 • 136

  136. Mu Trường Tồn - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Cổ Xưa

  Mu Trường Tồn - Nguyên Thủy-Lối Chơi Cổ Xưa

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 13h ngày 30/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 137

  137. Mu Bất Diệt Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui dễ chơi dễ kiếm

  Mu Bất Diệt Mới Ra - miễn phí đông vui dễ chơi dễ kiếm

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 28/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 138

  138. Mu Săn Boss - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 9999x Săn boss Cực Cuốn !!

  Mu Săn Boss - Miễn Phí 9999x Săn boss Cực Cuốn !!

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ máy chủ Medusa vào 19h ngày 25/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 139

  139. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️ vào 13h ngày 23/10/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 140

  140. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán sho

  Mu Miễn Phí - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán sho

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 26/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 141

  141. MuRoyal - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - KHÔNG VÒNG QUAY MAY MẮN

  MuRoyal - KHÔNG VÒNG QUAY MAY MẮN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Royal vào 19h ngày 27/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 142

  142. ***MU CHIẾN THẦN*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU CHIENTHAN.NET đột phá phong cách

  ***MU CHIẾN THẦN*** - MU CHIENTHAN.NET đột phá phong cách

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ CHIẾN THẦN vào 19h ngày 25/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK SỬ DỤNG : (GOLDSHIED)

 • 143

  143. Mu Hùng Long - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mu Cày Quốc, WebShop

  Mu Hùng Long - Mu Cày Quốc, WebShop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hùng Long vào 13h ngày 24/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 144

  144. Mu Phục Hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí Tất cày là có

  Mu Phục Hưng - Miễn Phí Tất cày là có

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Tu Giới vào 12h ngày 23/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 145

  145. Mu Tu Tiên ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn phí 99% admin nhiệt tình

  Mu Tu Tiên ss6.15 - Miễn phí 99% admin nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Ma ss6.15 Tặng full vào 13h ngày 25/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 146

  146. Mu Kinh Vũ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Mu free 9999x boss thả kín bản đồ

  Mu Kinh Vũ - Mu free 9999x boss thả kín bản đồ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ máy chủ Kinh Vũ vào 19h ngày 23/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 147

  147. Mu Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần,wing bán shop

  Mu Free - 10wc/quái,bos 1h/lần,wing bán shop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 25/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vgurad chống hack

 • 148

  148. - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Cusstom Đồ Mới

  - Free Cày Cuốc,Cusstom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 24/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 149

  149. Mu Kinh Vũ - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Free 9999x săn boss mix ngọc full

  Mu Kinh Vũ - Free 9999x săn boss mix ngọc full

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ máy chủ : Kinh Vũ vào 19h ngày 23/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 150

  150. Mu Thần Ma - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Custom free drop ngọc full

  Mu Thần Ma - Custom free drop ngọc full

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 19h ngày 23/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger