Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 121

  121. ⚜️ Mu Thiên Sứ ⚜️ - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Quay lại những năm 2007 Mu Thiên Sứ

  ⚜️ Mu Thiên Sứ ⚜️ - Quay lại những năm 2007 Mu Thiên Sứ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 13/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 122

  122. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Hà Nội Xưa - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 13/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 123

  123. Muss2 Nonreset - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Muss2 Nonreset - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 11/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 124

  124. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Miễn phí, không webshop

  LỤC ĐỊA MU - Miễn phí, không webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA vào 20h ngày 10/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 125

  125. Mu Khủng Long Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí dễ chơi dễ kiếm đồ và đông

  Mu Khủng Long Mới - miễn phí dễ chơi dễ kiếm đồ và đông

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 10/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 126

  126. MU8X.NET - MU SẮP R - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ DU XUÂN

  MU8X.NET - MU SẮP R - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ DU XUÂN

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ NHẤT LONG vào 13h ngày 10/02/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 127

  127. MU FOREST - Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - Phiên bản Season 2 Cổ Xưa

  MU FOREST - Season 2 - Phiên bản Season 2 Cổ Xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ GLOBAL vào 13h ngày 10/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Cá Mập VIP

 • 128

  128. Mu Hỏa Long - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY - KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu Hỏa Long - NGUYÊN THỦY - KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 19h ngày 08/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 129

  129. MU HÀ NỘI SS6.9 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Cộng Hưởng Miễn Phí, Train Wcoi

  MU HÀ NỘI SS6.9 - Cộng Hưởng Miễn Phí, Train Wcoi

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THIÊN NHIÊN vào 19h ngày 11/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 130

  130. MUTHAIDUONG - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - CÀY QUỐC

  MUTHAIDUONG - CÀY QUỐC

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ DAVIAS vào 19h ngày 10/02/2023

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cá mập

 • 131

  131. Mu-Vietplus.net Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free , 10wc/quái, boss 1h/lần

  Mu-Vietplus.net Free - Mu Free , 10wc/quái, boss 1h/lần

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 08/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard chống hack cao

 • 132

  132. Muss2Pro - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Muss2Pro - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 20h ngày 07/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 133

  133. muvietnamss2 - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  muvietnamss2 - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muvietnamss2 vào 20h ngày 06/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 134

  134. ⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 09/02/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 135

  135. Mu Cửu Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Free 99,99% cày cuốc

  Mu Cửu Long - Free 99,99% cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Vinh Quang vào 19h ngày 04/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 136

  136. Mu Siêu Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu miễn phí, Cày cuốc

  Mu Siêu Cấp - Mu miễn phí, Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Siêu Cấp vào 13h ngày 11/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 137

  137. SquidMu X1500 JAN11 - Season 16 Exp 1500x - Drop 30% - Premium and unique files, 30% drop

  SquidMu X1500 JAN11 - Premium and unique files, 30% drop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Premium Unique server vào 24h ngày 11/02/2023

  Exp: 1500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 138

  138. DamageMu X1000 FEB10 - Season 16 Exp 1000x - Drop 30% - 30% drop, premium server files, HQ

  DamageMu X1000 FEB10 - 30% drop, premium server files, HQ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ X1000 Premium vào 23h ngày 10/02/2023

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium security system by Lou

 • 139

  139. SS2 Không Mốc Nạp - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  SS2 Không Mốc Nạp - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GiaodichPk vào 20h ngày 05/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 140

  140. MUHN8X.COM - MU MOI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MUHN8X.COM - MU MOI - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ TỨ LONG vào 13h ngày 07/02/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 141

  141. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% Cày là có

  Mu Biên Hòa - Miễn phí 100% Cày là có

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ NORIA vào 19h ngày 05/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 142

  142. MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  MUVIET24H.VN - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 06/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 143

  143. Mu Siêu Cấp - Sever - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Sever Cày cuốc, Không item full

  Mu Siêu Cấp - Sever - Sever Cày cuốc, Không item full

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Siêu Cấp vào 13h ngày 04/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 144

  144. MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Không Mốc Nạp, Tất Cả Có Trong Boss

  MU GIAI NHÂN - Không Mốc Nạp, Tất Cả Có Trong Boss

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SV CUSTOM - TEST TRÌNH PK vào 13h ngày 03/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 145

  145. muhanoi.vip - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 😍SĂN ĐỒ FULL THỎA THÍCH- AUTO RS

  muhanoi.vip - 😍SĂN ĐỒ FULL THỎA THÍCH- AUTO RS

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ 😍Mu Hà Nội vào 13h ngày 04/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 146

  146. 😍MUHANOI.VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 😍 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

  😍MUHANOI.VIP - 😍 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ 😍Mu Hà Nội vào 13h ngày 31/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 147

  147. MUSAIGON.VIP - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Auto Reset Ingame - Không GHRS

  MUSAIGON.VIP - Auto Reset Ingame - Không GHRS

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THIÊN LONG vào 8h ngày 04/02/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 148

  148. MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GIAODỊCHPK vào 20h ngày 10/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 149

  149. Mu Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Miễn Phí Item Giá Trị Cao

  Mu Season 2 - Miễn Phí Item Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 02/02/2023

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIPPRO

 • 150

  150. Mu Đế Vương ss2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Đậm chất mu xưa

  Mu Đế Vương ss2 - Nguyên Thủy-Đậm chất mu xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 03/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger