Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không tu chân, không danh hiệu
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không tu chân, không danh hiệu

Trang chủ: https://muhanoiss2.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560774103006

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 21/06/2024 (13h) - Open Beta: 22/06/2024 (13h)