Mu Mới ra, MU SS2 NGUYÊN THỦY - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí 100% không RS VIP Không WS
Mu Mới ra, MU SS2 NGUYÊN THỦY - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí 100% không RS VIP Không WS

Trang chủ: https://ss2.id.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/bbdoss595

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyết Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 12/06/2024 (19h) - Open Beta: 14/06/2024 (19h)