Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 601

  601. Mu-6789.xyz - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Mu 6789 Free 96.69%

  Mu-6789.xyz - Mu 6789 Free 96.69%

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Mu-6789 vào 13h ngày 24/01/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 602

  602. MUBIZ.VN - Season2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Miễn phí 99%, không top nạp, phú hộ

  MUBIZ.VN - Season2.0 - Miễn phí 99%, không top nạp, phú hộ

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ DUNGEON vào 13h ngày 29/01/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

 • 603

  603. Mu HaNoi - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ Thần Ma- giải trí Tết

  Mu HaNoi - Máy chủ Thần Ma- giải trí Tết

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Thần Ma vào 19h ngày 25/01/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 604

  604. MuViet - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không web shop không top phú hộ

  MuViet - Không web shop không top phú hộ

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Thần Long vào 13h ngày 23/01/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

 • 605

  605. MuRedBull Custom6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuRedBull Custom6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ DevilSquare vào 19h ngày 22/01/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 606

  606. MU Game Thủ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Game Free - Không WebShop

  MU Game Thủ - Game Free - Không WebShop

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 22/01/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 607

  607. MUVNSS69 SEASON 6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - CÀY NGỌC - TRAIN WCOIN / HOA MAI

  MUVNSS69 SEASON 6.9 - CÀY NGỌC - TRAIN WCOIN / HOA MAI

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 22/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DP

 • 608

  608. Mu Cao Thủ 2022 - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - Chơi là sướng pk là phê

  Mu Cao Thủ 2022 - Chơi là sướng pk là phê

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 22/01/2022

  Exp: 999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 609

  609. Mu Hỏa Kỳ Lân - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - miễn phí 99%

  Mu Hỏa Kỳ Lân - miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Khải Hoàn vào 13h ngày 19/01/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 610

  610. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu cày Free 99%

  Mu Khởi Nguyên - Siêu cày Free 99%

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 19/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 611

  611. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ KunDun Lâu dài - ổn định

  Mu Phong Thần - Máy chủ KunDun Lâu dài - ổn định

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Kun Dun vào 19h ngày 18/01/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 612

  612. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu cày Free 99%

  Mu Khởi Nguyên - Siêu cày Free 99%

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 19/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 613

  613. ⚔️ MU Anh Hùng ⚔️ - Season 6 Exp 160x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU Anh Hùng ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 19/01/2022

  Exp: 160x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 614

  614. GAME MU HOÀN KIẾM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP - KHÔNG MỐC NẠP

  GAME MU HOÀN KIẾM - KHÔNG TỐP NẠP - KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 15/01/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 615

  615. MuHaNoi24H.VN - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  MuHaNoi24H.VN - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 11/01/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 616

  616. MU HOÀN KIẾM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ĐẬM CHẤT CẦY CUỐC - SẶC MÙI PK

  MU HOÀN KIẾM .NET - ĐẬM CHẤT CẦY CUỐC - SẶC MÙI PK

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 10/01/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 617

  617. mu-venus.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Chia Sẻ Gửi Ảnh Page Nhận 50k Wcion

  mu-venus.com - Chia Sẻ Gửi Ảnh Page Nhận 50k Wcion

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 08/01/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 618

  618. MuWakeUp Custom 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuWakeUp Custom 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Bất Diệt vào 19h ngày 08/01/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 619

  619. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc

  Mu Miễn Phí - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Free vào 13h ngày 30/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 620

  620. Mu Việt - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - săn Boss nhận wc, event hấp dẫn

  Mu Việt - săn Boss nhận wc, event hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 19h ngày 04/01/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 621

  621. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ THIÊN SỨ vào 13h ngày 07/01/2022

  Exp: 180x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 622

  622. Mu RedBull Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu RedBull Custom - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Hỏa Ngục vào 10h ngày 02/01/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 623

  623. Mu Hổ Vằn SS 6.9 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - ✔️ Không webshop - Không item Full

  Mu Hổ Vằn SS 6.9 - ✔️ Không webshop - Không item Full

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Lion King vào 13h ngày 01/01/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 624

  624. Mu RedBull Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu RedBull Custom - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Hỏa Ngục vào 10h ngày 01/01/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 625

  625. MU HÀ NỘI-VN - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mang đậm chất MU nguyên thủy những

  MU HÀ NỘI-VN - Mang đậm chất MU nguyên thủy những

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ MỚI DEVIAS HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 02/01/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Hệ thống Antihack Dragon triệt

 • 626

  626. mu-hanoitv.com Open - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Chia Sẻ Gửi Ảnh Page Nhận 50k Wcion

  mu-hanoitv.com Open - Chia Sẻ Gửi Ảnh Page Nhận 50k Wcion

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ : Hà Nội FREE vào 19h ngày 30/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 627

  627. Mu Khải Huyền - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dễ Chơi, Ổn Định, Giải Trí

  Mu Khải Huyền - Dễ Chơi, Ổn Định, Giải Trí

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 19h ngày 31/12/2021

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldsheild

 • 628

  628. MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Free ko Mốc Nạp

  MU Khởi Nguyên - Cày Free ko Mốc Nạp

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 01/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 629

  629. Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu Season 6 - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Phong Thần vào 19h ngày 31/12/2021

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 630

  630. RA MẮT CỤM MÁY CHỦ 2 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVENT - TÍNH NĂNG SK

  RA MẮT CỤM MÁY CHỦ 2 - FULL CUSTOM - EVENT - TÍNH NĂNG SK

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Davias-New vào 13h ngày 29/12/2021

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger