Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 99,99% , Cày Cuốc
  Open Beta hôm nay

  Mu Việt Nam - Free 99,99% , Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 28/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 2

  2. Mu-vnss6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất
  Open Beta hôm nay

  Mu-vnss6 - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 18h ngày 28/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 3

  3. 🔴 MU CLASSIC 🔴 - Season 6 Exp 20x - Drop 10% - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp
  Open Beta ngày mai

  🔴 MU CLASSIC 🔴 - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LEGEND vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 20x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Server

 • 4

  4. Mus6 NonReset - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối
  Open Beta ngày mai

  Mus6 NonReset - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC MA vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 3x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 5

  5. MU-TARKAN - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - MIỄN PHÍ,MAX ĐỒ 400
  Open Beta ngày mai

  MU-TARKAN - MIỄN PHÍ,MAX ĐỒ 400

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ TARKAN vào 13h ngày 29/09/2023

  Exp: 400x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK PRO

 • 6

  6. ⚡️ MUVINHCUU.VN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS
  Open Beta ngày mai

  ⚡️ MUVINHCUU.VN - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Mu Vĩnh Cửu ⚡️ vào 13h ngày 29/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 7

  7. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK
  Alpha Test hôm nay

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 01/10/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 8

  8. MU SS6.15 - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - FREE SĂN BOSS - CỘNG HƯỞNG TRANG BỊ
  Đang Alpha Test

  MU SS6.15 - FREE SĂN BOSS - CỘNG HƯỞNG TRANG BỊ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ THIÊN LONG vào 13h ngày 05/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 9

  9. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Cày đồ full , ngọc miễn phí

  Mu Hà Nội Xưa - Cày đồ full , ngọc miễn phí

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 21/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack MPH

 • 10

  10. MU HPSJC - Season 6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 69% - MU HPSJC - Season 6.9 Free 100%

  MU HPSJC - Season 6 - MU HPSJC - Season 6.9 Free 100%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Ngô Quyền vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 69%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 11

  11. MU Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Custom ép đồ 100%

  MU Anh Hùng - Custom ép đồ 100%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 25/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Anti

 • 12

  12. Mu Hai Phong 2 - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - Miễn Phí 100% có Gộp Sever

  Mu Hai Phong 2 - Miễn Phí 100% có Gộp Sever

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thủy Nguyên vào 19h ngày 26/09/2023

  Exp: 99999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 13

  13. muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - SS6 Huyền Thoại Trở Lại

  muvnnn - SS6 Huyền Thoại Trở Lại

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 23/09/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 14

  14. Mu Tiên Phong - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu Tiên Phong - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kỷ Niệm vào 13h ngày 25/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 15

  15. MUBAOTAP.NET-SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MUBAOTAP.NET-SS6 - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Sóng Gió vào 13h ngày 24/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 16

  16. KIM CƯƠNG - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - miễn phi,htro tân thủ ngang top

  KIM CƯƠNG - miễn phi,htro tân thủ ngang top

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ KIM CƯƠNG vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 400x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK PRO

 • 17

  17. MU Nhất Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU mới ra hay nhất

  MU Nhất Vương - MU mới ra hay nhất

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Nhất Vương vào 13h ngày 23/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 18

  18. MU VIỆT SS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ ,ĐỒ DỄ KIẾM CHĂM CÀY LÀ CÓ

  MU VIỆT SS6 - MIỄN PHÍ ,ĐỒ DỄ KIẾM CHĂM CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ CHIẾN THẦN vào 19h ngày 23/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Game Sử Dụng APKGuard

 • 19

  19. Mu Bá Tước - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn Phí 100% ko kick nạp full even

  Mu Bá Tước - Miễn Phí 100% ko kick nạp full even

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Tước ss6.15 Full even vào 13h ngày 26/09/2023

  Exp: 2000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 20

  20. MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Chiến phe dễ chơi, chơi là có

  MU Hoàng Long - Chiến phe dễ chơi, chơi là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 19h ngày 24/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack sử dụng Gameguard

 • 21

  21. muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - SS6, Huyền Thoại Trở Lại!

  muvnnn - SS6, Huyền Thoại Trở Lại!

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 15/09/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 22

  22. Mu Newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí Giải Trí Pk vui vẻ

  Mu Newstar - Miễn Phí Giải Trí Pk vui vẻ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 10h ngày 23/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Good

 • 23

  23. mu-vnss6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Miễn phí cho AE cày thả ga

  mu-vnss6 - Miễn phí cho AE cày thả ga

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 18h ngày 21/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: chống hack 99%

 • 24

  24. MU Bất Diệt - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Custom 2 loại pet

  MU Bất Diệt - Custom 2 loại pet

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Sống Còn vào 19h ngày 22/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Anti

 • 25

  25. Mu Đế Tôn ss6.3 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - lối chơi sáng tạo không nhàm chán

  Mu Đế Tôn ss6.3 - lối chơi sáng tạo không nhàm chán

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 23/09/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 26

  26. Mu Tốc Độ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí chơi là có dễ chơi

  Mu Tốc Độ - Miễn phí chơi là có dễ chơi

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 19h ngày 19/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 27

  27. Mu Giải Trí - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu Giải Trí - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Cá Mập vào 20h ngày 22/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 28

  28. Mu Thần Long SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Thần Long SS6.9 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 22/09/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 29

  29. Mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

  Mu miễn phí - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 19/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 30

  30. MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - Săn Boss Mỏi Tay - Không custom

  MU Hoàng Kim - Săn Boss Mỏi Tay - Không custom

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Lục Địa vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger