Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU-TECCO - Season 6 Exp 12x - Drop 1% - GIỚI THIỆU MU-TECCO SS6 Sân chơi hồ
  Open Beta hôm nay

  MU-TECCO - GIỚI THIỆU MU-TECCO SS6 Sân chơi hồ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ MU-TECCO vào 11h ngày 25/04/2024

  Exp: 12x - Drop: 1%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 2

  2. 💎mu season 6 full💎 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản full mới nhất . wing và bs shop
  Open Beta hôm nay

  💎mu season 6 full💎 - bản full mới nhất . wing và bs shop

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 25/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 3

  3. MU BẤT TỬ CUSTOM6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - boss24/24 even liên tục tỉ lệ mix c
  Open Beta hôm nay

  MU BẤT TỬ CUSTOM6.15 - boss24/24 even liên tục tỉ lệ mix c

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 25/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chông hack cao

 • 4

  4. Mu Bạch Kim - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Cày Cuốc - Đồ rơi đầy map
  Open Beta hôm nay

  Mu Bạch Kim - Cày Cuốc - Đồ rơi đầy map

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Bạch Kim New vào 18h ngày 25/04/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 5

  5. GAMETHUMU - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Hoàn Toàn Miễn Phí
  Open Beta hôm nay

  GAMETHUMU - Hoàn Toàn Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Cày Là Có vào 14h ngày 25/04/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GS

 • 6

  6. mu mới nhất cày cuốc - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - miễn phí 100% cho ae cày cuốc đồ
  Open Beta ngày mai

  mu mới nhất cày cuốc - miễn phí 100% cho ae cày cuốc đồ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ PHƯỢNG HOÀNG vào 13h ngày 26/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 7

  7. Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100%
  Open Beta ngày mai

  Mu Sài Gòn - Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Long Vương vào 17h ngày 26/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 8

  8. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 15% - TÍNH NĂNG THUỘC TÍNH ẨN - AUTORESET
  Alpha Test hôm qua

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - TÍNH NĂNG THUỘC TÍNH ẨN - AUTORESET

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 27/04/2024

  Exp: 155x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 9

  9. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 100% - Không Danh Hiệu , Quân Hàm, Custom

  Mu Việt Nam - Không Danh Hiệu , Quân Hàm, Custom

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thần Long vào 19h ngày 28/04/2024

  Exp: 300x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Xteam PRO

 • 10

  10. Mu Quốc Bảo - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lỗi Chơi Hấp Dẫn - Cày Chay

  Mu Quốc Bảo - Lỗi Chơi Hấp Dẫn - Cày Chay

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Quốc Bảo vào 13h ngày 28/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold VIP (chống hack 99.99%)

 • 11

  11. Mu-TEECO - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Mu-Tecco SS6 Sân chơi hồi ức

  Mu-TEECO - Mu-Tecco SS6 Sân chơi hồi ức

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ MU-TECCO vào 10h ngày 20/04/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 12

  12. Mu Anh Em - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - Mu Siêu Custom Vip Pro

  Mu Anh Em - Mu Siêu Custom Vip Pro

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Anh Em vào 19h ngày 23/04/2024

  Exp: 999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 13

  13. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Dễ chơi,free 99%,mix Ngọc Full

  MU Thiên Tử - Dễ chơi,free 99%,mix Ngọc Full

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Truyền Thuyết vào 19h ngày 23/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguard

 • 14

  14. Mu-Tecco - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Mu-Tecco SS6 Sân chơi hồi ức
  Open Beta hôm qua

  Mu-Tecco - Mu-Tecco SS6 Sân chơi hồi ức

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ MU-TECCO vào 8h ngày 24/04/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 15

  15. Mu Đế Vương - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%
  Open Beta hôm qua

  Mu Đế Vương - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Đế Vương vào 18h ngày 24/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SharkGuard

 • 16

  16. mu quyền vương new - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản mới mix đồ rễ, shop full đồ
  Open Beta hôm qua

  mu quyền vương new - bản mới mix đồ rễ, shop full đồ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ quyền vương vào 13h ngày 24/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 17

  17. Mu-kyuc.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí
  Open Beta hôm qua

  Mu-kyuc.net - Miễn phí

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 24/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ShackGuard

 • 18

  18. Mu Thiên Kim SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-HỒN HOÀN

  Mu Thiên Kim SS6 - DANH HIỆU-PET-MUUN-HỒN HOÀN

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ THẦN MA vào 13h ngày 22/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 19

  19. MU Miễn Phí GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU giải trí Tặng Hết Toàn Bộ đồ vip

  MU Miễn Phí GIẢI TRÍ - MU giải trí Tặng Hết Toàn Bộ đồ vip

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 9h ngày 21/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PROO

 • 20

  20. MU CHIẾN THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ CÀY CUỐC LÀ CÓ
  Open Beta hôm qua

  MU CHIẾN THẦN - MIỄN PHÍ CÀY CUỐC LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ CHIẾN THẦN vào 19h ngày 24/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK UGK MỚI NHẤT

 • 21

  21. Mu Tình Yêu - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Event giải trí đỉnh cao

  Mu Tình Yêu - Event giải trí đỉnh cao

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 19h ngày 20/04/2024

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 22

  22. MU HÀ NỘI SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Giải trí săn boss

  MU HÀ NỘI SS6 - Giải trí săn boss

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ DRAGON vào 9h ngày 21/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 23

  23. MU HÀ NỘI SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Giải trí săn boss

  MU HÀ NỘI SS6 - Giải trí săn boss

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ DRAGON vào 9h ngày 21/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 24

  24. MU SERVER MỚI NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 48% - giết quái nhận 10wc boss even 1h/l

  MU SERVER MỚI NHẤT - giết quái nhận 10wc boss even 1h/l

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ CÔNG THÀNH vào 13h ngày 23/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 48%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 25

  25. MU MIỄM PHÍ, GIẢI TR - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  MU MIỄM PHÍ, GIẢI TR - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 9h ngày 20/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PROO

 • 26

  26. Mu-SieuSao.Com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Giải Trí Vui Vẻ PK Liên Tục

  Mu-SieuSao.Com - Giải Trí Vui Vẻ PK Liên Tục

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 29/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 27

  27. mu season6 pro new - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản season6 mới nhất , full iten

  mu season6 pro new - bản season6 mới nhất , full iten

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ TIÊN NỮ vào 13h ngày 22/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống haaachk cao

 • 28

  28. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Exp 9999X - Exp Master x200

  Mu Việt Nam - Exp 9999X - Exp Master x200

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ DUNGEON vào 19h ngày 22/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiHack

 • 29

  29. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU Phiên bản mới

  MU Thiên Tử - MU Phiên bản mới

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 19/04/2024

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 30

  30. Mu Đột Phá - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Full event - cày cuốc - giải trí

  Mu Đột Phá - Full event - cày cuốc - giải trí

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 20/04/2024

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger