Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 811

  811. Mubigboss - Season 6 Exp 2x - Drop 25% - 500 Anh Em Đang Online, Đăng Ký

  Mubigboss - 500 Anh Em Đang Online, Đăng Ký

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ BigBoss x2 vào 9h ngày 02/01/2022

  Exp: 2x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Game shield 4.0

 • 812

  812. Mu Khải Huyền - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dễ Chơi, Ổn Định, Giải Trí

  Mu Khải Huyền - Dễ Chơi, Ổn Định, Giải Trí

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 19h ngày 31/12/2021

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldsheild

 • 813

  813. MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Free ko Mốc Nạp

  MU Khởi Nguyên - Cày Free ko Mốc Nạp

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 01/01/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 814

  814. Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu Season 6 - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Phong Thần vào 19h ngày 31/12/2021

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 815

  815. mubigboss.com - Season 6 Exp 2x - Drop 25% - 500 Anh Em Đã Online|Đăng Ký Ngay

  mubigboss.com - 500 Anh Em Đã Online|Đăng Ký Ngay

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ MuBigBoss vào 9h ngày 02/01/2022

  Exp: 2x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Game shield 4.0

 • 816

  816. RA MẮT CỤM MÁY CHỦ 2 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVENT - TÍNH NĂNG SK

  RA MẮT CỤM MÁY CHỦ 2 - FULL CUSTOM - EVENT - TÍNH NĂNG SK

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Davias-New vào 13h ngày 29/12/2021

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 817

  817. http://mu-venus.com/ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Open Tặng Sét Custom Full Thần Thời

  http://mu-venus.com/ - Open Tặng Sét Custom Full Thần Thời

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Full Custom vào 13h ngày 26/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 818

  818. MU24h - Season 6 Exp 200x - Drop 50% - Không Webshop

  MU24h - Không Webshop

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 26/12/2021

  Exp: 200x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegruad

 • 819

  819. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Custom - Free 1000% - Cày Cuốc

  Mu Thiên Hà - Custom - Free 1000% - Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 17h ngày 22/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 820

  820. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - GAME CÀY QUỐC

  Mu Hà Nội - GAME CÀY QUỐC

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Máy Chủ NORIA vào 13h ngày 25/12/2021

  Exp: 5x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 821

  821. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí Không Wepshop

  Mu Hà Nội - Miễn phí Không Wepshop

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 01/01/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackVip

 • 822

  822. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Săn boss nhận wcoin,auto rs

  Mu Phong Thần - Săn boss nhận wcoin,auto rs

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Đại Việt vào 19h ngày 22/12/2021

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 823

  823. ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 25/12/2021

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 824

  824. Mu Phục Mệnh - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - ko whsop cày cuốc săn boss pk

  Mu Phục Mệnh - ko whsop cày cuốc săn boss pk

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Đất Việt vào 13h ngày 24/12/2021

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MCT

 • 825

  825. Đại Lang - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Miễn Phí 99%

  Đại Lang - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Đại Lang vào 8h ngày 18/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 826

  826. MU HOÀN KIẾM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM- EVEN SỰ KIỆN TÍNH NĂNG

  MU HOÀN KIẾM .NET - FULL CUSTOM- EVEN SỰ KIỆN TÍNH NĂNG

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 19/12/2021

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 827

  827. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ - AUTORS

  MU HÀ NỘI - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ - AUTORS

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 20/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 828

  828. MU PHONG THẦN - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không webshop - Cày cuốc hấp dẫn

  MU PHONG THẦN - Không webshop - Cày cuốc hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 19/12/2021

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 829

  829. MuBoBa - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc ingame, free all

  MuBoBa - Cày cuốc ingame, free all

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Sức Mạnh vào 19h ngày 17/12/2021

  Exp: 150x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 830

  830. Mu Thiên Nữ - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc ingame, free all

  Mu Thiên Nữ - Cày cuốc ingame, free all

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Linh Hồn vào 19h ngày 17/12/2021

  Exp: 150x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 831

  831. mu-hanoixua.info - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 🎁 Open Tạo Nhân Vật Có Ngay Sét Cu

  mu-hanoixua.info - 🎁 Open Tạo Nhân Vật Có Ngay Sét Cu

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Thiên Đế vào 19h ngày 16/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 832

  832. Mu Việt 2009 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free cho ae trải nghiệm

  Mu Việt 2009 - Free cho ae trải nghiệm

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 15/12/2021

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 833

  833. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn Boss cày Ngọc có hết

  Mu Khởi Nguyên - Săn Boss cày Ngọc có hết

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Khởi Nguyên vào 19h ngày 13/12/2021

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 834

  834. Mu Thần Tài - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Free-10wc/quái-boss nhiều-treo off

  Mu Thần Tài - Free-10wc/quái-boss nhiều-treo off

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ PHÚC LỘC vào 13h ngày 13/12/2021

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 835

  835. Sv2.MuHoanKiem.Net - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM-EVENT-TÍNH NĂNG SỰ KIỆN

  Sv2.MuHoanKiem.Net - FULL CUSTOM-EVENT-TÍNH NĂNG SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Davias-New vào 13h ngày 12/12/2021

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 836

  836. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn Boss cày Ngọc có hết

  Mu Khởi Nguyên - Săn Boss cày Ngọc có hết

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Khởi Nguyên vào 19h ngày 13/12/2021

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 837

  837. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không webshop, chuẩn cày cuốc

  Mu Phong Thần - Không webshop, chuẩn cày cuốc

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 11/12/2021

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 838

  838. Mu Free Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - free 100% cho anh em giải trí

  Mu Free Season 6 - free 100% cho anh em giải trí

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Hội Ngộ vào 14h ngày 10/12/2021

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 839

  839. Mu Ha Noi - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Miễn phí cày là có tất cả!

  Mu Ha Noi - Miễn phí cày là có tất cả!

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/12/2021

  Exp: 300x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackVip

 • 840

  840. 👑MuWake-Up👑 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  👑MuWake-Up👑 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Cụm Máy Chủ Hero vào 19h ngày 17/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger