Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 91

  91. MU THẦN LONG - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% , CÀY CUỘC LÀ CÓ

  MU THẦN LONG - MIỄN PHÍ 99% , CÀY CUỘC LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 10h ngày 19/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 92

  92. MU KOREA 2023 Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - đông vui miễn phí chơi sướng

  MU KOREA 2023 Mới Ra - đông vui miễn phí chơi sướng

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 19/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 93

  93. Lục Địa Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không buff, không nạp

  Lục Địa Mu Season 6 - Không buff, không nạp

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 20h ngày 16/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 94

  94. Mu Chất - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - free99,99% cày Cuốc ,dễ chơi

  Mu Chất - free99,99% cày Cuốc ,dễ chơi

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 16/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 95

  95. Mu Vương Giả Free - Season 6 Exp 7500x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,free a - z

  Mu Vương Giả Free - 10wc/quái,boss 1h/lần,free a - z

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MEDUSA vào 13h ngày 16/02/2023

  Exp: 7500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 96

  96. MU-DRAGON - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - MU-DRAGON CUSTOM FREE 2023

  MU-DRAGON - MU-DRAGON CUSTOM FREE 2023

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ DRAGON vào 10h ngày 12/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 97

  97. Mu Siêu Cấp - Lệnh T - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Lệnh tạo đồ GM Vip Vàng - Exp 9999

  Mu Siêu Cấp - Lệnh T - Lệnh tạo đồ GM Vip Vàng - Exp 9999

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Siêu Cấp vào 13h ngày 11/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 98

  98. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 16/02/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 99

  99. MU SÀI GÒN - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - MU SÀI GÒN - MU SEASON 6.18 MỚI RA

  MU SÀI GÒN - MU SÀI GÒN - MU SEASON 6.18 MỚI RA

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THIÊN LONG vào 9h ngày 11/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 100

  100. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Free 99,99 dễ chơi , cày cuốc

  Mu Việt Nam - Free 99,99 dễ chơi , cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 13/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: dragon

 • 101

  101. ⚜️ Mu Thiên Sứ ⚜️ - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Quay lại những năm 2007 Mu Thiên Sứ

  ⚜️ Mu Thiên Sứ ⚜️ - Quay lại những năm 2007 Mu Thiên Sứ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 13/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 102

  102. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Hà Nội Xưa - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 13/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 103

  103. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Miễn phí, không webshop

  LỤC ĐỊA MU - Miễn phí, không webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA vào 20h ngày 10/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 104

  104. Mu Khủng Long Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí dễ chơi dễ kiếm đồ và đông

  Mu Khủng Long Mới - miễn phí dễ chơi dễ kiếm đồ và đông

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 10/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 105

  105. MU8X.NET - MU SẮP R - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ DU XUÂN

  MU8X.NET - MU SẮP R - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ DU XUÂN

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ NHẤT LONG vào 13h ngày 10/02/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 106

  106. MU HÀ NỘI SS6.9 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Cộng Hưởng Miễn Phí, Train Wcoi

  MU HÀ NỘI SS6.9 - Cộng Hưởng Miễn Phí, Train Wcoi

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THIÊN NHIÊN vào 19h ngày 11/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 107

  107. MUTHAIDUONG - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - CÀY QUỐC

  MUTHAIDUONG - CÀY QUỐC

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ DAVIAS vào 19h ngày 10/02/2023

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cá mập

 • 108

  108. Mu-Vietplus.net Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free , 10wc/quái, boss 1h/lần

  Mu-Vietplus.net Free - Mu Free , 10wc/quái, boss 1h/lần

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 13h ngày 08/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard chống hack cao

 • 109

  109. ⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ Mu Việt 24h ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 09/02/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 110

  110. Mu Cửu Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Free 99,99% cày cuốc

  Mu Cửu Long - Free 99,99% cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Vinh Quang vào 19h ngày 04/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 111

  111. Mu Siêu Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu miễn phí, Cày cuốc

  Mu Siêu Cấp - Mu miễn phí, Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Siêu Cấp vào 13h ngày 11/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 112

  112. MUHN8X.COM - MU MOI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MUHN8X.COM - MU MOI - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ TỨ LONG vào 13h ngày 07/02/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 113

  113. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% Cày là có

  Mu Biên Hòa - Miễn phí 100% Cày là có

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ NORIA vào 19h ngày 05/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 114

  114. MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  MUVIET24H.VN - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 06/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 115

  115. Mu Siêu Cấp - Sever - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Sever Cày cuốc, Không item full

  Mu Siêu Cấp - Sever - Sever Cày cuốc, Không item full

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Siêu Cấp vào 13h ngày 04/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 116

  116. MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - Không Mốc Nạp, Tất Cả Có Trong Boss

  MU GIAI NHÂN - Không Mốc Nạp, Tất Cả Có Trong Boss

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SV CUSTOM - TEST TRÌNH PK vào 13h ngày 03/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 117

  117. muhanoi.vip - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 😍SĂN ĐỒ FULL THỎA THÍCH- AUTO RS

  muhanoi.vip - 😍SĂN ĐỒ FULL THỎA THÍCH- AUTO RS

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ 😍Mu Hà Nội vào 13h ngày 04/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 118

  118. 😍MUHANOI.VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 😍 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

  😍MUHANOI.VIP - 😍 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ 😍Mu Hà Nội vào 13h ngày 31/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 119

  119. MUSAIGON.VIP - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Auto Reset Ingame - Không GHRS

  MUSAIGON.VIP - Auto Reset Ingame - Không GHRS

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THIÊN LONG vào 8h ngày 04/02/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 120

  120. MU ôn Lại kỷ niệm - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU tặng sẵn đồ, vô chém gió

  MU ôn Lại kỷ niệm - MU tặng sẵn đồ, vô chém gió

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Gái Xinh Đầu Tư SV 1 TỶ Zen vào 13h ngày 30/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger