Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 541

  541. Mu Dragon -SS6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin free - NPC buff

  Mu Dragon -SS6 - Train wcoin free - NPC buff

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 19h ngày 21/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 542

  542. MU VOLGA - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miên phí, ko tu chân, danh hiệu

  MU VOLGA - Miên phí, ko tu chân, danh hiệu

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Babylon vào 13h ngày 14/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 543

  543. MU-KOREA.NET - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Đông Vui Dễ Chơi Thỏa Mái PK

  MU-KOREA.NET - Đông Vui Dễ Chơi Thỏa Mái PK

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 20/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 544

  544. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu Hà Nội Season 2 - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 15/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 545

  545. Mu Phong Ba - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Cusstom Đồ Mới

  Mu Phong Ba - Free Cày Cuốc,Cusstom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phong Ba vào 13h ngày 16/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 546

  546. MU HÀ NỘI SEASON2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season2 Nguyên Thủy

  MU HÀ NỘI SEASON2 - Mu Hà Nội Season2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 15/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 547

  547. Mu Bá Tước ss6,15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn Phí 99% admin nhiệt tình

  Mu Bá Tước ss6,15 - Miễn Phí 99% admin nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bá Tước ss6.15 Full even vào 13h ngày 17/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 548

  548. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack,

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack,

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/10/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 549

  549. Nazarick - Season 16 Exp 5000x - Drop 100% - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Nazarick - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Overlord vào 10h ngày 15/10/2023

  Exp: 5000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGCN

 • 550

  550. Mu Cuồng Long - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Miễn Phí Săn đồ , PK,

  Mu Cuồng Long - Lối Chơi Miễn Phí Săn đồ , PK,

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới: BẠCH ĐẾ vào 13h ngày 22/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack Server, VietGuardPRO

 • 551

  551. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Mu Season 6 có tâm nhất quả đất

  MU HÀ NỘI - Mu Season 6 có tâm nhất quả đất

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MU HÀ NỘI vào 14h ngày 28/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 552

  552. Mu Kinh vũ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100% cho người Cai Nghiện

  Mu Kinh vũ - Miễn Phí 100% cho người Cai Nghiện

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Ngạo Thiên vào 19h ngày 13/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 553

  553. Mu Noria Season 6.3 - Season 6 Exp 3000x - Drop 10% - có máp train wcoin tỷ lệ drop cao

  Mu Noria Season 6.3 - có máp train wcoin tỷ lệ drop cao

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thanh Long vào 13h ngày 16/10/2023

  Exp: 3000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 554

  554. Mu-ThienKim.Net - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - 🔶Khai mở máy chủ mới : THIÊN HẠ ⏱

  Mu-ThienKim.Net - 🔶Khai mở máy chủ mới : THIÊN HẠ ⏱

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Hạ vào 13h ngày 15/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiShark VIP

 • 555

  555. MUBAOTAP.NET-CUSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVENT SỰ KIỆN

  MUBAOTAP.NET-CUSTOM - FULL CUSTOM - EVENT SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 14/10/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 556

  556. Mus6 Non Reset - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mus6 Non Reset - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ SPEED vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 557

  557. Mu Phục Ma - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - Train Wcoin Miễn Phí - SS6.9 Webzen

  Mu Phục Ma - Train Wcoin Miễn Phí - SS6.9 Webzen

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Phục Ma vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti cơm + con cá mập

 • 558

  558. Mu free 2023 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu free 2023 - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Bảo Kê vào 13h ngày 13/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 559

  559. mu-awayplus - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu-awayplus miễn phí, mới lạ

  mu-awayplus - Mu-awayplus miễn phí, mới lạ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Away Plus vào 13h ngày 10/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUGUAD

 • 560

  560. Mu Thời Đại - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Custom Đồ Mới

  Mu Thời Đại - Free Cày Cuốc,Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Ma vào 13h ngày 12/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 561

  561. Mu-6789.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - free dễ chơi nhất có thể

  Mu-6789.com - free dễ chơi nhất có thể

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ® 6789 ® (New) vào 19h ngày 10/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 562

  562. Mu Tân Nát - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Sever MU miễn phí 100%

  Mu Tân Nát - Sever MU miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Dân Chơi vào 13h ngày 08/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 563

  563. Mu Đam Mê - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 100% Cầy Có Tất Cả

  Mu Đam Mê - Free 100% Cầy Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Đam Mê vào 20h ngày 10/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 564

  564. MU VOLGA - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miễn phí, ko custom, ko tu chân, dh

  MU VOLGA - Miễn phí, ko custom, ko tu chân, dh

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ New Volga vào 13h ngày 10/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 565

  565. MU Nhất Long - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Tặng đồ Exc

  MU Nhất Long - Tặng đồ Exc

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Nhất Long vào 13h ngày 08/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 566

  566. Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - FREE 99,99% , CÀY CUỐC

  Mu Kỷ Nguyên - FREE 99,99% , CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Rồng Đỏ vào 13h ngày 09/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phonex

 • 567

  567. Mu Thiên Ma ss 6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn phí 99% admin thân thiện

  Mu Thiên Ma ss 6.15 - Miễn phí 99% admin thân thiện

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Ma máy chủ mới full even vào 13h ngày 10/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 568

  568. Mu Hoàng Kim - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Miễn phí 99%, không WEDSHOP

  Mu Hoàng Kim - Miễn phí 99%, không WEDSHOP

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 08/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 569

  569. Mu Bắc Ninh - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - SV mới Open nên ad hỗ trợ = tốp

  Mu Bắc Ninh - SV mới Open nên ad hỗ trợ = tốp

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 8h ngày 03/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 570

  570. Mu Hà Nội Xưa - Season 3 Exp 80x - Drop 10% - Mu Đồ Họa Đẹp, Gameplay hay

  Mu Hà Nội Xưa - Mu Đồ Họa Đẹp, Gameplay hay

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hoàn Mỹ vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 80x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Quốc Tế

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger