Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. Mu Giải Trí - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu Giải Trí - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Cá Mập vào 20h ngày 22/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 32

  32. Mu Thần Long SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Thần Long SS6.9 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 22/09/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 33

  33. Mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

  Mu miễn phí - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 19/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 34

  34. MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - Săn Boss Mỏi Tay - Không custom

  MU Hoàng Kim - Săn Boss Mỏi Tay - Không custom

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Lục Địa vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 35

  35. Mu Kỷ Niệm SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Có NPC Buff Full

  Mu Kỷ Niệm SS6.9 - Nguyên Thủy-Có NPC Buff Full

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ VƯƠNG QUYỀN vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 36

  36. Mu-Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Miễn Phí Cầy Quốc

  Mu-Custom - Miễn Phí Cầy Quốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 14h ngày 16/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack GS

 • 37

  37. MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí , Đồ dễ kiếm chăm là có

  MU GIẢI TRÍ - Miễn Phí , Đồ dễ kiếm chăm là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Game Sử Dụng GameGuard

 • 38

  38. Mu Cửu Long - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu Cửu Long - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 39

  39. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 19/09/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 40

  40. Thiên Ma ss 6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Thiên Ma ss 6.15 - Miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Thiên Ma ss6.15 Tặng full vào 13h ngày 19/09/2023

  Exp: 2000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 41

  41. MU SEASON 2 - Season 2 Exp 250x - Drop 30% - CÀY QUỐC NÂNG CẤP FREE 99999999%

  MU SEASON 2 - CÀY QUỐC NÂNG CẤP FREE 99999999%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 17/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG ANTI HACK SOI CHECK MEM

 • 42

  42. Mu Việt Season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - cân bằng 5 class, chuẩn webzen

  Mu Việt Season2 - cân bằng 5 class, chuẩn webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Atlantis vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 43

  43. MU Hà Nội Season 2 ! - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Phiên Bản Season 2 cổ xưa !

  MU Hà Nội Season 2 ! - Phiên Bản Season 2 cổ xưa !

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 44

  44. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

  MU HÀ NỘI - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 45

  45. Muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Huyền Thoại Trở Lại!

  Muvnnn - Huyền Thoại Trở Lại!

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 15/09/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 46

  46. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 47

  47. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 48

  48. mu GATE - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train WC Free,Max iteam 380.

  mu GATE - Train WC Free,Max iteam 380.

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 49

  49. ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ

  ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 13/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 50

  50. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản đồ xanh season 2

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - Phiên bản đồ xanh season 2

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 10/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 51

  51. Muhanoi-ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

  Muhanoi-ss6 - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 13/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 52

  52. MUCAOTHU.COM MỚI RA - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - cày cuốc đông vui dễ chơi

  MUCAOTHU.COM MỚI RA - cày cuốc đông vui dễ chơi

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 53

  53. Mu Vô Song - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Mu Vô Song SS6.3 Classic

  Mu Vô Song - Mu Vô Song SS6.3 Classic

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vô Song 1 vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 54

  54. Mu Tốc Độ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí dễ chơi , chơi là có

  Mu Tốc Độ - Miễn phí dễ chơi , chơi là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 55

  55. Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mugate.co SS6 NonRS - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ THẦN MA vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 56

  56. Mu Tình Bạn - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu Custom Vip Pro

  Mu Tình Bạn - Siêu Custom Vip Pro

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Anh Em vào 19h ngày 09/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 57

  57. MU HỒI ỨC SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

  MU HỒI ỨC SS6.3 - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ HỒI ỨC vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 58

  58. MU KOREA Free Đông - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc đông vui

  MU KOREA Free Đông - cày cuốc đông vui

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 10/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 59

  59. MU HN - SS6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

  MU HN - SS6 - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark ANTI 100%

 • 60

  60. Mu Tiên Giới - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc . Custom Đồ Mới

  Mu Tiên Giới - Free Cày Cuốc . Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tiên Giới vào 13h ngày 11/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger