Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. MU HÀ NỘI SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Giải trí săn boss

  MU HÀ NỘI SS6 - Giải trí săn boss

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ DRAGON vào 9h ngày 21/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 32

  32. MU SERVER MỚI NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 48% - giết quái nhận 10wc boss even 1h/l

  MU SERVER MỚI NHẤT - giết quái nhận 10wc boss even 1h/l

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ CÔNG THÀNH vào 13h ngày 23/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 48%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 33

  33. MU MIỄM PHÍ, GIẢI TR - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  MU MIỄM PHÍ, GIẢI TR - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 9h ngày 20/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PROO

 • 34

  34. Mu-SieuSao.Com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Giải Trí Vui Vẻ PK Liên Tục

  Mu-SieuSao.Com - Giải Trí Vui Vẻ PK Liên Tục

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 29/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 35

  35. mu season6 pro new - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản season6 mới nhất , full iten

  mu season6 pro new - bản season6 mới nhất , full iten

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ TIÊN NỮ vào 13h ngày 22/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống haaachk cao

 • 36

  36. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Exp 9999X - Exp Master x200

  Mu Việt Nam - Exp 9999X - Exp Master x200

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ DUNGEON vào 19h ngày 22/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiHack

 • 37

  37. GAMETHUVN SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Season 2 Hoàn Toàn Free

  GAMETHUVN SS2 - Season 2 Hoàn Toàn Free

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Tân Thủ vào 14h ngày 02/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GS

 • 38

  38. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU Phiên bản mới

  MU Thiên Tử - MU Phiên bản mới

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 19/04/2024

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 39

  39. Mu Đột Phá - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Full event - cày cuốc - giải trí

  Mu Đột Phá - Full event - cày cuốc - giải trí

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 20/04/2024

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 40

  40. VIETXUA.CO - Season 2 Exp 80x - Drop 10% - Không Team Stream, Kích Nạp

  VIETXUA.CO - Không Team Stream, Kích Nạp

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ WARRIOR vào 14h ngày 05/05/2024

  Exp: 80x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AlienGuard

 • 41

  41. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Miễn Phí 100%

  Mu Việt Nam - Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 21/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 42

  42. Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5 Wcois/1 Quái Tại Arena
  Open Beta hôm qua

  Mu Hà Nội 2003 - Train 5 Wcois/1 Quái Tại Arena

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Hà Nội 2 vào 19h ngày 24/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 43

  43. Mu Đam Mê - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% nâng đồ tỷ lệ 100%

  Mu Đam Mê - Miễn Phí 100% nâng đồ tỷ lệ 100%

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Custom Free vào 19h ngày 21/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SharkGuard

 • 44

  44. ✨MU CUSTOM BẢN MỚI✨ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA SS6.15 PRO

  ✨MU CUSTOM BẢN MỚI✨ - MU MỚI RA SS6.15 PRO

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ ĐẢO MA vào 13h ngày 20/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 45

  45. Mu Tình Yêu - SS6.9 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Mu ss6.9 free 99% Train wcoin

  Mu Tình Yêu - SS6.9 - Mu ss6.9 free 99% Train wcoin

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 19h ngày 20/04/2024

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 46

  46. MU THÁI BÌNH - Season 6 Exp 3x - Drop 10% - không webshop,không mốc nạp

  MU THÁI BÌNH - không webshop,không mốc nạp

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ MU Thái Bình vào 13h ngày 19/04/2024

  Exp: 3x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 47

  47. MU SS6 MỚI T4 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA BẢN NEW 10WC/QUÁI

  MU SS6 MỚI T4 - MU MỚI RA BẢN NEW 10WC/QUÁI

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ THIÊN ĐỊA vào 13h ngày 19/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 48

  48. mu-laodai.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Giải Trí Vui Vẻ, PK Liên Tục

  mu-laodai.com - Giải Trí Vui Vẻ, PK Liên Tục

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 19h ngày 22/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 49

  49. Mu Truyền Kỳ SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-PET-MUUN-DANH HIỆU-HỒN HOÀN

  Mu Truyền Kỳ SS6 - DỄ CHƠI-PET-MUUN-DANH HIỆU-HỒN HOÀN

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 19/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 50

  50. Mu Hà Tây - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - không web shop , không màu mè

  Mu Hà Tây - không web shop , không màu mè

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Hà Tây vào 13h ngày 22/04/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 51

  51. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU Phiên bản mới

  MU Thiên Tử - MU Phiên bản mới

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 17/04/2024

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 52

  52. Mu Kim Long - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Cày reset nhận box item,pk giải trí

  Mu Kim Long - Cày reset nhận box item,pk giải trí

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 19/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold shield

 • 53

  53. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 100% - Mu Miễn Phí - Không Webshop

  Mu Việt Nam - Mu Miễn Phí - Không Webshop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Mu-VietNam vào 19h ngày 28/05/2024

  Exp: 300x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Xteam Pro

 • 54

  54. MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Là Có, Max Socket, Wing3, Free

  MU Hoàng Kim - Cày Là Có, Max Socket, Wing3, Free

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 17/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 55

  55. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - MU CÀY CUỐC

  MU MA THUẬT - MU CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ ANUBUS vào 15h ngày 15/04/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 56

  56. MU Tặng hết đồ tr - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  MU Tặng hết đồ tr - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 9h ngày 14/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V.I.P

 • 57

  57. Muviet-ss6.net - Season 6 Exp 10000x - Drop 20% - Cày Wc Đồ Miễn Phí

  Muviet-ss6.net - Cày Wc Đồ Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Việt Nam vào 10h ngày 14/04/2024

  Exp: 10000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield Sử Dụng Cho MU

 • 58

  58. MU Thái Bình - Season 6 Exp 40x - Drop 30% - MU nội bộ,không có nạp thẻ

  MU Thái Bình - MU nội bộ,không có nạp thẻ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ MU Thái Bình vào 12h ngày 13/04/2024

  Exp: 40x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 59

  59. Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-DỄ CHƠI

  Mu Vương Quyền - DANH HIỆU-PET-MUUN-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 16/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 60

  60. ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 19/04/2024

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger