Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. MU8X.NET- THẾ HỆ 8X - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  MU8X.NET- THẾ HỆ 8X - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 32

  32. Free Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - OPEN Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom +

  Free Free - OPEN Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom +

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Free Free vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 33

  33. MuDocTon Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuDocTon Full Custom - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 05/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 34

  34. MUPHONUI.COM- MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN -DANH HIỆU- QUAN HAM

  MUPHONUI.COM- MU MỚI - KHÔNG TU LUYỆN -DANH HIỆU- QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 05/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 35

  35. MUPHONUI.COM - NEW - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUÂN HAM

  MUPHONUI.COM - NEW - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUÂN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 05/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 36

  36. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ

  MU ĐẤT VIỆT - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 04/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 37

  37. Tam Thái Tử - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - Free Tỷ lệ cao Cần Ae chịu khó

  Tam Thái Tử - Free Tỷ lệ cao Cần Ae chịu khó

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Cần Cù Chịu Khó vào 19h ngày 02/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 98%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 38

  38. Mudongphuong - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Game cày quốc items giá trị

  Mudongphuong - Game cày quốc items giá trị

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Đông Phương vào 13h ngày 03/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK Shield

 • 39

  39. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  MU ĐẤT VIỆT - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 04/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 40

  40. MU HOÀNG GIA - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

  MU HOÀNG GIA - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Vương vào 13h ngày 01/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 41

  41. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyết Long vào 13h ngày 31/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 42

  42. MU HNX - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Máy chủ Hỏa Long- săn boss nhận wc

  MU HNX - Máy chủ Hỏa Long- săn boss nhận wc

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 14h ngày 02/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 43

  43. MUVN8X.COM - MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM-KO HAM HIEU

  MUVN8X.COM - MU VIỆT - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM-KO HAM HIEU

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 30/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 44

  44. MUVN8X.COM- MU VIET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUÂN HAM

  MUVN8X.COM- MU VIET - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUÂN HAM

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 30/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 45

  45. MU HERO - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-SOI ITEM NGƯỜI CHƠI

  MU HERO - KHÔNG WEBSHOP-SOI ITEM NGƯỜI CHƠI

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 19h ngày 01/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 46

  46. MuĐạiĐế Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuĐạiĐế Full Custom - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 29/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 47

  47. musocson - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - nối chơi Free hỗ trợ ae nhiệt tình

  musocson - nối chơi Free hỗ trợ ae nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUVIP vào 13h ngày 27/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 48

  48. Mu Quốc Dân ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Miễn Phí 99% , Cày là có đồ

  Mu Quốc Dân ss6 - Miễn Phí 99% , Cày là có đồ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 30/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 49

  49. newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 10% - Cay cuoc free 99%

  newstar - Cay cuoc free 99%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 27/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 50

  50. MU WEB ZEN season 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - mu free 100% , đồ hoajd dẹp mắt

  MU WEB ZEN season 6 - mu free 100% , đồ hoajd dẹp mắt

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hùng Vương vào 13h ngày 26/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 51

  51. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  MU QUYỀN LỰC - DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 27/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 52

  52. ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 29/07/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 53

  53. MÁY CHỦ ĐẤU SĨ MỚI - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wcoin, Dễ Chơi, Reset Ingame

  MÁY CHỦ ĐẤU SĨ MỚI - Cày Wcoin, Dễ Chơi, Reset Ingame

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ ĐẤU SĨ vào 10h ngày 26/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 54

  54. Mu-MaGioi.Com - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Cầy Quốc - Giá Trị

  Mu-MaGioi.Com - Mu Cầy Quốc - Giá Trị

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Ma Giới -SS6.3 vào 13h ngày 26/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Atihach Thách thức

 • 55

  55. MUTHIENTHAN.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SOI ITEM NGƯỜI CHƠI INGAME

  MUTHIENTHAN.VN - SOI ITEM NGƯỜI CHƠI INGAME

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 13h ngày 25/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 56

  56. Mu-TamThaiTu - Season 6 Exp 99999x - Drop 99% - Free cutom

  Mu-TamThaiTu - Free cutom

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Yêu Cô Em Họ vào 10h ngày 23/07/2022

  Exp: 99999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 57

  57. mudaide - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - cày cuốc

  mudaide - cày cuốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ hắc ám vào 10h ngày 24/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DogGuard

 • 58

  58. MuWakeUP Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu đông người - uy tín - lâu dài

  MuWakeUP Full Custom - Mu đông người - uy tín - lâu dài

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Luyện Ngục vào 19h ngày 22/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 59

  59. Mu Hà nội Free - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - 10wc/1quái,box kundun drop cụm ngọc

  Mu Hà nội Free - 10wc/1quái,box kundun drop cụm ngọc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Bảo Kê vào 13h ngày 23/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguard chống hack cao

 • 60

  60. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1500x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Admin Ko Bán Đồ

  Mu Bá Vương - Miễn Phí 100% Admin Ko Bán Đồ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Bá Vương . Anh Hùng Hội Tụ vào 13h ngày 24/07/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegua

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger