Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. Mu Truyền Kỳ SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-PET-MUUN-DANH HIỆU-HỒN HOÀN

  Mu Truyền Kỳ SS6 - DỄ CHƠI-PET-MUUN-DANH HIỆU-HỒN HOÀN

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 19/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 32

  32. Mu Hà Tây - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - không web shop , không màu mè
  Open Beta hôm qua

  Mu Hà Tây - không web shop , không màu mè

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Hà Tây vào 13h ngày 22/04/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 33

  33. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU Phiên bản mới

  MU Thiên Tử - MU Phiên bản mới

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 17/04/2024

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 34

  34. Mu Kim Long - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Cày reset nhận box item,pk giải trí

  Mu Kim Long - Cày reset nhận box item,pk giải trí

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 19/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold shield

 • 35

  35. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 100x - Drop 1% - Mu Miễn Phí - Không Webshop

  Mu Việt Nam - Mu Miễn Phí - Không Webshop

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Mu-VietNam vào 18h ngày 17/04/2024

  Exp: 100x - Drop: 1%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Xteam Pro

 • 36

  36. MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Là Có, Max Socket, Wing3, Free

  MU Hoàng Kim - Cày Là Có, Max Socket, Wing3, Free

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 17/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 37

  37. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - MU CÀY CUỐC

  MU MA THUẬT - MU CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ ANUBUS vào 15h ngày 15/04/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 38

  38. MU Tặng hết đồ tr - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  MU Tặng hết đồ tr - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 9h ngày 14/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V.I.P

 • 39

  39. Muviet-ss6.net - Season 6 Exp 10000x - Drop 20% - Cày Wc Đồ Miễn Phí

  Muviet-ss6.net - Cày Wc Đồ Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Việt Nam vào 10h ngày 14/04/2024

  Exp: 10000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield Sử Dụng Cho MU

 • 40

  40. MU Thái Bình - Season 6 Exp 40x - Drop 30% - MU nội bộ,không có nạp thẻ

  MU Thái Bình - MU nội bộ,không có nạp thẻ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ MU Thái Bình vào 12h ngày 13/04/2024

  Exp: 40x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 41

  41. Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-DỄ CHƠI

  Mu Vương Quyền - DANH HIỆU-PET-MUUN-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 16/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 42

  42. ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 19/04/2024

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 43

  43. Khai Mở MU Online Mi - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Khai Mở MU Online Miễn Phí, Mọi Thứ

  Khai Mở MU Online Mi - Khai Mở MU Online Miễn Phí, Mọi Thứ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 9h ngày 13/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V.I.P

 • 44

  44. mu-24h.com - Season 6 Exp 299x - Drop 50% - Event Săn boss 24/24

  mu-24h.com - Event Săn boss 24/24

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 14/04/2024

  Exp: 299x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 45

  45. Mu Gobin - Season 6 Exp 500x - Drop 100% - Miễn Phí 100%

  Mu Gobin - Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ GoBlin vào 19h ngày 20/04/2024

  Exp: 500x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AnTiHack Vip Pro

 • 46

  46. MU CUSTOM MIỄN PHÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - SHOP BÁN FULL ITEM WING 3 BÁN 5M WC

  MU CUSTOM MIỄN PHÍ - SHOP BÁN FULL ITEM WING 3 BÁN 5M WC

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ HỎA LONG vào 13h ngày 16/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 47

  47. wWw.Mu-QuyenLuc.Top - Season 6 Exp 999x - Drop 100% - Không Danh Hiệu Quân Hàm-Cầy Là Có

  wWw.Mu-QuyenLuc.Top - Không Danh Hiệu Quân Hàm-Cầy Là Có

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 19h ngày 13/04/2024

  Exp: 999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Công Nghệ Chạy Bằng Cơm

 • 48

  48. mu-ongtrum.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Giải Trí Vui Vẻ, PK Liên Tục

  mu-ongtrum.com - Giải Trí Vui Vẻ, PK Liên Tục

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 15/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 49

  49. Mu Vương Quyền SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-HỒN HOÀN

  Mu Vương Quyền SS6 - DANH HIỆU-PET-MUUN-HỒN HOÀN

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 16/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 50

  50. MU Hà Nội - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - dễ chơi, cày là có

  MU Hà Nội - dễ chơi, cày là có

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 19h ngày 13/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 51

  51. MuHaiNam - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Siêu Boss Liên Tục - PK nhiệt

  MuHaiNam - Siêu Boss Liên Tục - PK nhiệt

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Hải Nam vào 19h ngày 13/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 52

  52. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 9999x - Drop 1000% - Miễn phí với tiêu chí cày là có

  Mu Hà Nội - Miễn phí với tiêu chí cày là có

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ GOLDEN vào 19h ngày 15/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 1000%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiHack

 • 53

  53. Mu Việt Nam SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-BOSS CỰC NHIỀU

  Mu Việt Nam SS6 - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-BOSS CỰC NHIỀU

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ LEGEND RETURNS vào 13h ngày 12/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 54

  54. Mu8x - ss6.19 - Season 6 Exp 50x - Drop 80% - Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc là

  Mu8x - ss6.19 - Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc là

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Mu8x vào 19h ngày 20/04/2024

  Exp: 50x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 55

  55. MU BẠCH LONG SV MỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  MU BẠCH LONG SV MỚI - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ PHƯỢNG HOÀNG vào 13h ngày 15/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 56

  56. Mu Quỷ Vương - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí 9999x PK cả ngày lẫn đêm

  Mu Quỷ Vương - Miễn phí 9999x PK cả ngày lẫn đêm

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ máy chủ Bá Chủ Thiên Hạ vào 19h ngày 12/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 57

  57. Mu Game Thủ VN SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-NHIỀU BOSS

  Mu Game Thủ VN SS6 - DANH HIỆU-PET-MUUN-NHIỀU BOSS

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ SPIRITS vào 13h ngày 13/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 58

  58. MU MỚI NHẤT 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU T&T SS6.15 KHAI MỞ SERVER MỚI

  MU MỚI NHẤT 2024 - MU T&T SS6.15 KHAI MỞ SERVER MỚI

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ BẢO KÊ vào 13h ngày 14/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 59

  59. Mu VietNamSS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-NHIỀU BOSS

  Mu VietNamSS6 - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-NHIỀU BOSS

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ LEGEND RETURNS vào 13h ngày 12/04/2024

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 60

  60. ⚡️ MUVINHCUU.VN ⚡️ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  ⚡️ MUVINHCUU.VN ⚡️ - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Mu Vĩnh Cửu ⚡️ vào 13h ngày 12/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger