Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. Mu Đồng Nai - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí 100% Siêu cày cuốc

  Mu Đồng Nai - Miễn phí 100% Siêu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ TAKAN vào 19h ngày 15/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 32

  32. ⚜️ MU HỦY DIỆT ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  ⚜️ MU HỦY DIỆT ⚜️ - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ DEVIL vào 13h ngày 13/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 33

  33. Mu24h - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Không webshop, cày reset nhanh

  Mu24h - Không webshop, cày reset nhanh

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 18h ngày 19/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 34

  34. MU Trường Sa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99,99 cái gì cũng có trong sho

  MU Trường Sa - Free 99,99 cái gì cũng có trong sho

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Trường Sa vào 13h ngày 12/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 35

  35. MU Vinh Danh - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Vinh Danh - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Vinh Danh vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 36

  36. Mu SS6 Free - Season 6 Exp 8500x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu SS6 Free - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 10/03/2023

  Exp: 8500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard chống hack cao

 • 37

  37. MU8X.NET - MU MỚI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MU8X.NET - MU MỚI - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 09/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 38

  38. MU8X.NET - MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MU8X.NET - MU SS6 - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 09/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 39

  39. Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu Thiên Mệnh - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Tử vào 13h ngày 11/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 40

  40. MU THỜI ĐẠI - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Cày Cuốc Không Reset

  MU THỜI ĐẠI - Mu Cày Cuốc Không Reset

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 11/03/2023

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MHP

 • 41

  41. Mu Đông Lào - Season 6 Exp 5000x - Drop 40% - Train 5wc/1, Treo OFFLINE Free 100%

  Mu Đông Lào - Train 5wc/1, Treo OFFLINE Free 100%

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Đông Lào vào 19h ngày 10/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiShark

 • 42

  42. Mu VicTor - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Chuẩn ss6.3 Sever cày cuốc cho ae

  Mu VicTor - Chuẩn ss6.3 Sever cày cuốc cho ae

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Tà Thần vào 8h ngày 09/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 43

  43. Mu Thiên Kiếm SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Thiên Kiếm SS6 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THIÊN KIẾM vào 13h ngày 09/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 44

  44. MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng hết đồ+15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 10h ngày 06/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 45

  45. 🔥 MuMoon.org 🔥 - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  🔥 MuMoon.org 🔥 - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 09/03/2023

  Exp: 2000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTI SHARK

 • 46

  46. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu Việt Nam - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Davias vào 19h ngày 08/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 47

  47. Mu việt gold free - Season 6 Exp 8000x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu việt gold free - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 13h ngày 07/03/2023

  Exp: 8000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 48

  48. MU SSPRO FPT DỄ CHƠI - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Đua Top Săn Boss Nhận ATM

  MU SSPRO FPT DỄ CHƠI - Đua Top Săn Boss Nhận ATM

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 04/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 49

  49. MU BẤT DIỆT 2023 - Season 6 Exp 300x - Drop 90% - cày cuốc miễn phí đông vui ổn định

  MU BẤT DIỆT 2023 - cày cuốc miễn phí đông vui ổn định

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 50

  50. Tôm Chua Cay - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free Siêu Lớn

  Tôm Chua Cay - Free Siêu Lớn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Tôm Chua Cay vào 18h ngày 05/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 51

  51. MuVictor - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Miễn Phí 99% Chuẩn ss6.3 Cày Cuốc

  MuVictor - Miễn Phí 99% Chuẩn ss6.3 Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 8h ngày 05/03/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield 99%

 • 52

  52. ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - FREE 100% BOSS CỰC ĐÔNG

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 05/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 53

  53. MuHaNoiX.Com - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn boss nhận 200k WC,Train WC Free

  MuHaNoiX.Com - Săn boss nhận 200k WC,Train WC Free

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hồng Long vào 13h ngày 07/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 54

  54. Mu Sao Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - mu của người việt , pk free

  Mu Sao Việt - mu của người việt , pk free

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ gaion vào 19h ngày 06/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 55

  55. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Thiên Tử - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 56

  56. ⚔️ MU VIỆT 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚔️ MU VIỆT 24H ⚔️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 08/03/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 57

  57. MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng hết đồ+15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 58

  58. ***Mu Truyền Kỳ*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free All, Nơi Dân Cày Làm Tôn

  ***Mu Truyền Kỳ*** - Free All, Nơi Dân Cày Làm Tôn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ: Hắc Sát vào 19h ngày 03/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Tối đa

 • 59

  59. MU Tặng đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng đồ +15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 60

  60. Mu-HeRo.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu-HeRo.Net - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 19h ngày 06/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger