Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu-Đại Lục.info - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - SĂN BOSS MỆT NGHỈ-EVEN 24H-ỔN ĐỊNH
  Alpha Test ngày mai

  Mu-Đại Lục.info - SĂN BOSS MỆT NGHỈ-EVEN 24H-ỔN ĐỊNH

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Kỷ Nguyên AI vào 13h ngày 25/06/2024

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gameguard

 • 2

  2. MU ĐẠI LỤC.INFO 6.15 - Season 16 Exp 2000x - Drop 50% - Even Full Time-Rs Nhận Wincoi

  MU ĐẠI LỤC.INFO 6.15 - Even Full Time-Rs Nhận Wincoi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Kỷ Nguyên Cel vào 13h ngày 20/06/2024

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gameguard

 • 3

  3. 👑 MUCNC.ORG 👑 - Season 16 Exp 10x - Drop 5% - MÁY CHỦ NONRESET HAY NHẤT VN

  👑 MUCNC.ORG 👑 - MÁY CHỦ NONRESET HAY NHẤT VN

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ ⚜️ MAYA ⚜️ vào 10h ngày 27/04/2024

  Exp: 10x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: I.G.C

 • 4

  4. MUCNC - MU SEASON 19 - Season 16 Exp 150x - Drop 20% - MUSEASON 19.1.3 Chuẩn WebZen

  MUCNC - MU SEASON 19 - MUSEASON 19.1.3 Chuẩn WebZen

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ ⚜️MAYA ⚜️ vào 10h ngày 27/04/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: I.G.C

 • 5

  5. NAZARICK MU - Season 16 Exp 1000x - Drop 100% - SUB TÂN THỦ ALBEDO SS18

  NAZARICK MU - SUB TÂN THỦ ALBEDO SS18

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ ALBEDO vào 19h ngày 23/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGCN

 • 6

  6. MUCUSTOMFREE - Season 16 Exp 99999x - Drop 80% - TỈ LỆ RỚT ĐỒ 80% TỈ LỆ GOBIN 60%

  MUCUSTOMFREE - TỈ LỆ RỚT ĐỒ 80% TỈ LỆ GOBIN 60%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ MUCUSTOMFREE vào 10h ngày 03/12/2023

  Exp: 99999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 7

  7. Nazarick - Season 16 Exp 1000x - Drop 100% - RESET, BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Nazarick - RESET, BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Shalltear vào 19h ngày 18/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGCN

 • 8

  8. Nazarick - Season 16 Exp 5000x - Drop 100% - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Nazarick - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Overlord vào 10h ngày 15/10/2023

  Exp: 5000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGCN

 • 9

  9. Mu-kaimas S18 EPIC X - Season 16 Exp 100x - Drop 15% - Premium server files, custom bosses

  Mu-kaimas S18 EPIC X - Premium server files, custom bosses

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ X100 PREMIUM vào 23h ngày 20/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack custom+Psdevs

 • 10

  10. MU PVP - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Game miễn phí cày quốc

  MU PVP - Game miễn phí cày quốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy chủ mới PVP 1 vào 20h ngày 23/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 11

  11. MU PvP SS17 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  MU PvP SS17 - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ PVP II vào 20h ngày 29/07/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 12

  12. Mu PVP SS 17.2 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc Giải Trí

  Mu PVP SS 17.2 - Mu Miễn Phí Cày Quốc Giải Trí

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ PVP II vào 20h ngày 09/07/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 13

  13. MUPVP SS17.2 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí, Cày Quốc

  MUPVP SS17.2 - Mu Miễn Phí, Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ PVP II vào 20h ngày 17/06/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 14

  14. SquidMu NEW S18 X50 - Season 16 Exp 50x - Drop 30% - Premium server files, custom featur

  SquidMu NEW S18 X50 - Premium server files, custom featur

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ S18X50 NEW SERVER vào 23h ngày 09/06/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium anti hack system

 • 15

  15. DamageMu NEW S18 - Season 16 Exp 1000x - Drop 30% - PREMIUM SERVER FILES STABLE

  DamageMu NEW S18 - PREMIUM SERVER FILES STABLE

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ X1000S18 vào 23h ngày 10/06/2023

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium anti hack system

 • 16

  16. Mu PvP SS17 - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu PvP SS17 - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ PVP I vào 20h ngày 27/05/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 17

  17. DamageMu X5000 S16 - Season 16 Exp 5000x - Drop 95% - 95% drop, no webshop, limited xshop

  DamageMu X5000 S16 - 95% drop, no webshop, limited xshop

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Premium server files S16 vào 24h ngày 26/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Louis antihacks

 • 18

  18. SquidMu S17X50 MAR31 - Season 16 Exp 50x - Drop 15% - 15% drop, unique bosses, events

  SquidMu S17X50 MAR31 - 15% drop, unique bosses, events

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Premium server files vào 24h ngày 31/03/2023

  Exp: 50x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Louis antihacks

 • 19

  19. DAMAGEMU X50 - Season 16 Exp 50x - Drop 30% - 30%, no webshop, only x shop limite

  DAMAGEMU X50 - 30%, no webshop, only x shop limite

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Premium and unique server vào 23h ngày 27/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack service

 • 20

  20. SQUIDMU X5000 - Season 16 Exp 5000x - Drop 99% - HARDCORE PVP SERVER BALANCED PVP

  SQUIDMU X5000 - HARDCORE PVP SERVER BALANCED PVP

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ PVP PREMIUM SERVER vào 23h ngày 26/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack service

 • 21

  21. SquidMu X1500 JAN11 - Season 16 Exp 1500x - Drop 30% - Premium and unique files, 30% drop

  SquidMu X1500 JAN11 - Premium and unique files, 30% drop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Premium Unique server vào 24h ngày 11/02/2023

  Exp: 1500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 22

  22. DamageMu X1000 FEB10 - Season 16 Exp 1000x - Drop 30% - 30% drop, premium server files, HQ

  DamageMu X1000 FEB10 - 30% drop, premium server files, HQ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ X1000 Premium vào 23h ngày 10/02/2023

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium security system by Lou

 • 23

  23. Mu PVP - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Reset Keppoint

  Mu PVP - Mu Reset Keppoint

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ PVP I vào 20h ngày 10/01/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 24

  24. MU-THIÊN QUYỀN.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

  MU-THIÊN QUYỀN.COM - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THIÊN QUYỀN 2 vào 13h ngày 01/11/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 25

  25. MU-HUYỀN VŨ.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

  MU-HUYỀN VŨ.COM - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ HUYỀN VŨ 2 vào 13h ngày 31/10/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 26

  26. MU-STADIUM.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN -SEVER GIẢI TRÍ ĐỈNH CAO

  MU-STADIUM.COM - FULL EVEN -SEVER GIẢI TRÍ ĐỈNH CAO

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ ARENA 2 vào 13h ngày 17/10/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 27

  27. Warmu.vn - Season 16 Exp 10x - Drop 30% - Season 17 đáng chơi nhất Việt Nam

  Warmu.vn - Season 17 đáng chơi nhất Việt Nam

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Warmu.vn vào 19h ngày 13/01/2022

  Exp: 10x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 28

  28. MU Trống đồng - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - Free Play game đầu tay

  MU Trống đồng - Free Play game đầu tay

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Long Phụng vào 13h ngày 04/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: TTPwar

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger