Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu PvP SS17 - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu PvP SS17 - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ PVP I vào 20h ngày 27/05/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 2

  2. DamageMu X5000 S16 - Season 16 Exp 5000x - Drop 95% - 95% drop, no webshop, limited xshop

  DamageMu X5000 S16 - 95% drop, no webshop, limited xshop

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Premium server files S16 vào 24h ngày 26/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Louis antihacks

 • 3

  3. SquidMu S17X50 MAR31 - Season 16 Exp 50x - Drop 15% - 15% drop, unique bosses, events

  SquidMu S17X50 MAR31 - 15% drop, unique bosses, events

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Premium server files vào 24h ngày 31/03/2023

  Exp: 50x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Louis antihacks

 • 4

  4. DAMAGEMU X50 - Season 16 Exp 50x - Drop 30% - 30%, no webshop, only x shop limite

  DAMAGEMU X50 - 30%, no webshop, only x shop limite

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Premium and unique server vào 23h ngày 27/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack service

 • 5

  5. SQUIDMU X5000 - Season 16 Exp 5000x - Drop 99% - HARDCORE PVP SERVER BALANCED PVP

  SQUIDMU X5000 - HARDCORE PVP SERVER BALANCED PVP

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ PVP PREMIUM SERVER vào 23h ngày 26/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack service

 • 6

  6. SquidMu X1500 JAN11 - Season 16 Exp 1500x - Drop 30% - Premium and unique files, 30% drop

  SquidMu X1500 JAN11 - Premium and unique files, 30% drop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Premium Unique server vào 24h ngày 11/02/2023

  Exp: 1500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 7

  7. DamageMu X1000 FEB10 - Season 16 Exp 1000x - Drop 30% - 30% drop, premium server files, HQ

  DamageMu X1000 FEB10 - 30% drop, premium server files, HQ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ X1000 Premium vào 23h ngày 10/02/2023

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium security system by Lou

 • 8

  8. Mu PVP - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Reset Keppoint

  Mu PVP - Mu Reset Keppoint

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ PVP I vào 20h ngày 10/01/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 9

  9. MU-THIÊN QUYỀN.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

  MU-THIÊN QUYỀN.COM - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THIÊN QUYỀN 2 vào 13h ngày 01/11/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 10

  10. MU-HUYỀN VŨ.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

  MU-HUYỀN VŨ.COM - FREE TRAIN WINCOI-BOSS 24H

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ HUYỀN VŨ 2 vào 13h ngày 31/10/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 11

  11. MU-STADIUM.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN -SEVER GIẢI TRÍ ĐỈNH CAO

  MU-STADIUM.COM - FULL EVEN -SEVER GIẢI TRÍ ĐỈNH CAO

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ ARENA 2 vào 13h ngày 17/10/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 12

  12. musocson - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - nối chơi Free hỗ trợ ae nhiệt tình

  musocson - nối chơi Free hỗ trợ ae nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUVIP vào 13h ngày 27/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 13

  13. Musocson free - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - Musocson free

  Musocson free - Musocson free

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUVIP vào 13h ngày 18/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 14

  14. Warmu.vn - Season 16 Exp 10x - Drop 30% - Season 17 đáng chơi nhất Việt Nam

  Warmu.vn - Season 17 đáng chơi nhất Việt Nam

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ Warmu.vn vào 19h ngày 13/01/2022

  Exp: 10x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 15

  15. MU Trống đồng - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - Free Play game đầu tay

  MU Trống đồng - Free Play game đầu tay

  Mu mới ra tháng 12 2021 - Mở máy chủ Long Phụng vào 13h ngày 04/12/2021

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: TTPwar

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger