Mu Mới ra, CUSTOM 6.15 - Season 16 Exp 9999x - Drop 100% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ
Mu Mới ra, CUSTOM 6.15 - Season 16 Exp 9999x - Drop 100% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

Trang chủ: https://www.mu-ss615.top/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/ettkpu386

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: QUYỀN LỰC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 15/11/2023 (13h) - Open Beta: 16/11/2023 (13h)