Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Trung Quốc - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu giải trí,Free 99,99%
  Open Beta hôm nay

  Mu Trung Quốc - Mu giải trí,Free 99,99%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thâm Quyến vào 9h ngày 07/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 2

  2. Mu Hà Thành Free - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 100%, tự cầy tự chơi
  Open Beta hôm nay

  Mu Hà Thành Free - Free 100%, tự cầy tự chơi

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hà Thành vào 13h ngày 07/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 3

  3. ️⚜️ Mu Việt 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack
  Open Beta hôm nay

  ️⚜️ Mu Việt 24H ⚜️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 07/07/2022

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 4

  4. MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - ĐỒ HIẾM GIÁ TRỊ CAO
  Open Beta ngày mai

  MU CHIẾN BINH - ĐỒ HIẾM GIÁ TRỊ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 08/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 5

  5. ⚜️ Mu Thanh Long ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ
  Open Beta ngày mai

  ⚜️ Mu Thanh Long ⚜️ - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thanh Long vào 13h ngày 08/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 6

  6. Clb Mu Season 2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - AE 8x9x Đi làm vẫn có thể chơi
  Alpha Test hôm nay

  Clb Mu Season 2 - AE 8x9x Đi làm vẫn có thể chơi

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Ký Ức vào 13h ngày 09/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: S.H.I.E.L.D

 • 7

  7. MU89 Máy Chủ BáVương - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MU SS6 FREE KHÔNG TOP NẠP MỐC NẠP
  Alpha Test hôm nay

  MU89 Máy Chủ BáVương - MU SS6 FREE KHÔNG TOP NẠP MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 09/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUA

 • 8

  8. MUGATE.TV - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Custom - Đậm Chất Cày Quốc
  Alpha Test hôm nay

  MUGATE.TV - Không Custom - Đậm Chất Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 09/07/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 9

  9. Mu Vương - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - SS6 Đột Phá - Đẳng Cấp - Đồ Họa Đẹp

  Mu Vương - SS6 Đột Phá - Đẳng Cấp - Đồ Họa Đẹp

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 16/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 10

  10. MUVN8X.COM- SS6 PLUS - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU,QUÂN HAM
  Open Beta hôm qua

  MUVN8X.COM- SS6 PLUS - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU,QUÂN HAM

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 06/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 11

  11. MU KÝ ỨC - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  MU KÝ ỨC - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ FIGHTER x1000 vào 20h ngày 05/07/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 12

  12. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 100x - Drop 200% - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có

  Hà Nội Mu - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 05/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 200%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 13

  13. MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - MARKET SHOP -NO VIP

  MU TRƯỜNG TỒN - MARKET SHOP -NO VIP

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ TRƯỜNG TỒN vào 13h ngày 15/07/2022

  Exp: 3x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ING PRO PREMIUM

 • 14

  14. MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 02/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 15

  15. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 99%, Không webshop

  Mu Hà Nội - Miễn phí 99%, Không webshop

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 03/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield vip

 • 16

  16. MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM GIÁ TRỊ CAO

  MU TRƯỜNG TỒN - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM GIÁ TRỊ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ THIÊN KIẾM vào 13h ngày 03/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 17

  17. ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hải Phòng vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 18

  18. MUanhem3mien.net - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Tặng 20.000.000t Alphatest

  MUanhem3mien.net - Tặng 20.000.000t Alphatest

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUanhem3mien.net vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 19

  19. Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - AE săn Boss kiếm WC,free all

  Mu Xưa - AE săn Boss kiếm WC,free all

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Mu Xưa vào 13h ngày 30/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 20

  20. Mu Sài Gòn - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Auto Reset Ingame Cộng Hưởng 2 Op

  Mu Sài Gòn - Auto Reset Ingame Cộng Hưởng 2 Op

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 29/06/2022

  Exp: 80x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 21

  21. MUHOANKIEM.NET - NEW - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIAI TRI CAY CUOC

  MUHOANKIEM.NET - NEW - FREE CHO ANH EM GIAI TRI CAY CUOC

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 28/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 22

  22. MuNonReset - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - MuNonReset SS6 Free

  MuNonReset - MuNonReset SS6 Free

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 01/07/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 23

  23. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Auto Reset ingame Cộng Hưởng

  Mu Hà Nội - Auto Reset ingame Cộng Hưởng

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 19h ngày 24/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 24

  24. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Hà Nội săn boss tẹt ga nhận WC

  Mu Hà Nội - Mu Hà Nội săn boss tẹt ga nhận WC

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 25/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 25

  25. MUVN8X.COM-MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  MUVN8X.COM-MU VIỆT - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 22/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 26

  26. mu hà nội pro - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - ko cần nạp cũng như PRO - SS6

  mu hà nội pro - ko cần nạp cũng như PRO - SS6

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ quyền vương vào 19h ngày 24/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gold

 • 27

  27. MU WEBZEN - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  MU WEBZEN - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ x1000 Lengend vào 13h ngày 25/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 28

  28. ⚜️ MU HOÀNG KIM ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU HOÀNG KIM ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 24/06/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 29

  29. Mu Thái Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Đua TOP Tuần Nhận VNĐ

  Mu Thái Bình - Đua TOP Tuần Nhận VNĐ

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Đế vào 14h ngày 23/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldSield

 • 30

  30. MU CHIẾN BINH - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG PHÚ HỘ

  MU CHIẾN BINH - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG PHÚ HỘ

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 21/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger