Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MUPHONUI.COM-MU PHỐ - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI HỘI TỤ CÁC CHIẾN BINH ANH HÙNG
  Open Beta hôm nay

  MUPHONUI.COM-MU PHỐ - NƠI HỘI TỤ CÁC CHIẾN BINH ANH HÙNG

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ :::Lào Cai::: vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 2

  2. MU XƯA - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Máy chủ Hợp Nhất Free 100%,giải trí
  Alpha Test ngày mai

  MU XƯA - Máy chủ Hợp Nhất Free 100%,giải trí

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Hợp Nhất vào 14h ngày 24/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 3

  3. Mu Việt Season 3 - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Train Quái Nhận Wcoin free Arena

  Mu Việt Season 3 - Train Quái Nhận Wcoin free Arena

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HỒI SINH vào 13h ngày 26/05/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 4

  4. MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG STREAMER

  MUVIET24H.VN - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG STREAMER

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 20/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 5

  5. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - cày cuốc là có tất cả

  Hà Nội Mu - cày cuốc là có tất cả

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 17/05/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 6

  6. Mu-ThienKim.Com - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Miễn phí 99%

  Mu-ThienKim.Com - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thiên mệnh vào 10h ngày 15/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard

 • 7

  7. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 15/05/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 8

  8. MU HÀ NỘI - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  MU HÀ NỘI - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 12/05/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 9

  9. Mu Việt Season 6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc

  Mu Việt Season 6.9 - Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 10/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 10

  10. Mu-Hanoi1.com - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - khong wed shop

  Mu-Hanoi1.com - khong wed shop

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 08/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: God

 • 11

  11. Mu Việt PC - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Chuẩn cày cuốc - Train Wcoin Free

  Mu Việt PC - Chuẩn cày cuốc - Train Wcoin Free

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Mu Việt PC vào 13h ngày 06/05/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 12

  12. Mu Chiến Thần S6 - Season 6 Exp 100x - Drop 95% - Miễn Phi Cày Wicon

  Mu Chiến Thần S6 - Miễn Phi Cày Wicon

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 08/05/2022

  Exp: 100x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgourd

 • 13

  13. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP, KHÔNG DANH HIỆU, QH

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - KHÔNG TỐP NẠP, KHÔNG DANH HIỆU, QH

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ****VIỆT NAM**** vào 13h ngày 06/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 14

  14. Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Không Top Phú Hộ, Không danh hiệu..

  Mu Huyền Thoại - Không Top Phú Hộ, Không danh hiệu..

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 05/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 15

  15. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Game giải trí nhẹ nhàng,dê chơi

  Mu Phong Thần - Game giải trí nhẹ nhàng,dê chơi

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Phong Thần vào 13h ngày 05/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 16

  16. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 08/05/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 17

  17. MU HÀ NỘI PRO - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - -Train được wcoin - reset ingame -

  MU HÀ NỘI PRO - -Train được wcoin - reset ingame -

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 05/05/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLD

 • 18

  18. MU-BAVUONG.VN - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí , cày cuốc

  MU-BAVUONG.VN - Miễn phí , cày cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 08/05/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 19

  19. MU8X.NET- CẦY CUỐC - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP- KHÔNG QUAN HAM- DH

  MU8X.NET- CẦY CUỐC - KHÔNG TỐP NẠP- KHÔNG QUAN HAM- DH

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ :::NORIA::: vào 13h ngày 01/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 20

  20. Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free không top nạp,mốc nạp,cộng hưở

  Mu Xưa - Free không top nạp,mốc nạp,cộng hưở

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Xưa vào 14h ngày 30/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 21

  21. Mu Bá Long - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Mu chuẩn cày cuốc

  Mu Bá Long - Mu chuẩn cày cuốc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Bá Long vào 19h ngày 30/04/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: 99% an toàn tuyệt đối

 • 22

  22. Mu Thần Long - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Thần Long Cày Cuốc Nguyên Thủy

  Mu Thần Long - Mu Thần Long Cày Cuốc Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 03/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 23

  23. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 700x - Drop 50% - Free 90%

  MU HÀ NỘI - Free 90%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 14h ngày 30/04/2022

  Exp: 700x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 24

  24. Mu Hà nội - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí không webshop cày là có

  Mu Hà nội - Miễn phí không webshop cày là có

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 26/04/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackVip

 • 25

  25. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 5% - Không webshop, không top nạp

  LỤC ĐỊA MU - Không webshop, không top nạp

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Lục Địa MU vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 26

  26. Mu Chiến Thần s6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Ex9999-Không GHRS-RS nhận WC

  Mu Chiến Thần s6.15 - Ex9999-Không GHRS-RS nhận WC

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 20h ngày 24/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 27

  27. MUTHIENTHANH.VN - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - NO WEBSHOP-AUTO RESET IMGAME

  MUTHIENTHANH.VN - NO WEBSHOP-AUTO RESET IMGAME

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ ATLANS vào 13h ngày 23/04/2022

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 28

  28. ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 24/04/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 29

  29. ⚜️MU HOÀN MỸ⚜️ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - RESET ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ VÀ WCOIN

  ⚜️MU HOÀN MỸ⚜️ - RESET ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ VÀ WCOIN

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 20h ngày 23/04/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 30

  30. MUHOANKIEM.NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM-EVENT-SỰ KIỆN

  MUHOANKIEM.NET - FULL CUSTOM-EVENT-SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger