Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 99,99% , Cày Cuốc
  Open Beta hôm nay

  Mu Việt Nam - Free 99,99% , Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 28/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 2

  2. Mu-vnss6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất
  Open Beta hôm nay

  Mu-vnss6 - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 18h ngày 28/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 3

  3. 🔴 MU CLASSIC 🔴 - Season 6 Exp 20x - Drop 10% - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp
  Open Beta ngày mai

  🔴 MU CLASSIC 🔴 - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LEGEND vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 20x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Server

 • 4

  4. Mus6 NonReset - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối
  Open Beta ngày mai

  Mus6 NonReset - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC MA vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 3x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 5

  5. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK
  Alpha Test hôm nay

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 01/10/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 6

  6. MuOnline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Nguyên thủy chuẩn Webzen
  Alpha Test hôm qua

  MuOnline2003 - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 7

  7. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Cày đồ full , ngọc miễn phí

  Mu Hà Nội Xưa - Cày đồ full , ngọc miễn phí

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 21/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack MPH

 • 8

  8. MU HPSJC - Season 6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 69% - MU HPSJC - Season 6.9 Free 100%

  MU HPSJC - Season 6 - MU HPSJC - Season 6.9 Free 100%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Ngô Quyền vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 69%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 9

  9. MUSS2.TOP - Season 2 Exp 250x - Drop 5% - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

  MUSS2.TOP - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MÁY CHỦ HUYỀN THOẠI vào 14h ngày 01/10/2023

  Exp: 250x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 10

  10. MU PVP - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Game miễn phí cày quốc

  MU PVP - Game miễn phí cày quốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy chủ mới PVP 1 vào 20h ngày 23/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 11

  11. MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Auto Reset Cộng Hưởng Max 2 Option

  MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Auto Reset Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ VĨNH HẰNG vào 13h ngày 24/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 12

  12. mu-vnss6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Miễn phí cho AE cày thả ga

  mu-vnss6 - Miễn phí cho AE cày thả ga

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 18h ngày 21/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: chống hack 99%

 • 13

  13. Mu Giải Trí - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu Giải Trí - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Cá Mập vào 20h ngày 22/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 14

  14. Mu Thần Long SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Thần Long SS6.9 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 22/09/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 15

  15. MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - Săn Boss Mỏi Tay - Không custom

  MU Hoàng Kim - Săn Boss Mỏi Tay - Không custom

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Lục Địa vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 16

  16. Mu Kỷ Niệm SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Có NPC Buff Full

  Mu Kỷ Niệm SS6.9 - Nguyên Thủy-Có NPC Buff Full

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ VƯƠNG QUYỀN vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 17

  17. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 19/09/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 18

  18. MU SEASON 2 - Season 2 Exp 250x - Drop 30% - CÀY QUỐC NÂNG CẤP FREE 99999999%

  MU SEASON 2 - CÀY QUỐC NÂNG CẤP FREE 99999999%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 17/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG ANTI HACK SOI CHECK MEM

 • 19

  19. Mu Việt Season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - cân bằng 5 class, chuẩn webzen

  Mu Việt Season2 - cân bằng 5 class, chuẩn webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Atlantis vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 20

  20. MU Hà Nội Season 2 ! - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Phiên Bản Season 2 cổ xưa !

  MU Hà Nội Season 2 ! - Phiên Bản Season 2 cổ xưa !

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 21

  21. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

  MU HÀ NỘI - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 22

  22. Muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Huyền Thoại Trở Lại!

  Muvnnn - Huyền Thoại Trở Lại!

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 15/09/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 23

  23. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 24

  24. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 25

  25. mu GATE - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train WC Free,Max iteam 380.

  mu GATE - Train WC Free,Max iteam 380.

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 26

  26. ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ

  ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 13/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 27

  27. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản đồ xanh season 2

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - Phiên bản đồ xanh season 2

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 10/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 28

  28. MUCAOTHU.COM MỚI RA - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - cày cuốc đông vui dễ chơi

  MUCAOTHU.COM MỚI RA - cày cuốc đông vui dễ chơi

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 29

  29. Mu Vô Song - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Mu Vô Song SS6.3 Classic

  Mu Vô Song - Mu Vô Song SS6.3 Classic

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vô Song 1 vào 13h ngày 16/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 30

  30. Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mugate.co SS6 NonRS - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ THẦN MA vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger