Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU Ánh Dương - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Đa dạng Event, khắc chế class
  Open Beta hôm nay

  MU Ánh Dương - Đa dạng Event, khắc chế class

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Ánh Dương vào 13h ngày 13/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 2

  2. MU INFINITY - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Chuẩn Cày Cuốc, Đồ Giá Trị Cao
  Open Beta hôm nay

  MU INFINITY - Chuẩn Cày Cuốc, Đồ Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ INFINITY WAR vào 19h ngày 13/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack GoldShield Premium

 • 3

  3. mu-hnss2.net - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - MU SS2 Phiên Bản Đặc Biệt Cày Cuốc
  Open Beta ngày mai

  mu-hnss2.net - MU SS2 Phiên Bản Đặc Biệt Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Dungeon vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 4

  4. Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1
  Open Beta ngày mai

  Mu Hà Nội 2003 - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoả Long vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 5

  5. GameThu8X - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí
  Open Beta ngày mai

  GameThu8X - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 6

  6. MU SS2 NGUYÊN THỦY - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí 100% không RS VIP Không WS
  Open Beta ngày mai

  MU SS2 NGUYÊN THỦY - Miễn Phí 100% không RS VIP Không WS

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyết Long vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 7

  7. Mu Kỷ Niệm - Season 2 Exp 30x - Drop 30% - Miễn Phí 100% - Giải Trí - Dễ Chơi
  Alpha Test hôm nay

  Mu Kỷ Niệm - Miễn Phí 100% - Giải Trí - Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 30x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 8

  8. Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MỐC NẠP CỐ ĐỊNH - KHÔNG WHESTSHOP
  Alpha Test hôm nay

  Hoàng Kim MU - MỐC NẠP CỐ ĐỊNH - KHÔNG WHESTSHOP

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim MU vào 14h ngày 15/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Bdcam+ vietguard

 • 9

  9. Mu Phục Hưng 6.9 - Season 6 Exp 99999x - Drop 60% - miễn phí 100% không web shop, cày
  Alpha Test hôm nay

  Mu Phục Hưng 6.9 - miễn phí 100% không web shop, cày

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu Phục Hưng 6.9 Classic vào 18h ngày 15/06/2024

  Exp: 99999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti 2 lơp chống hack bug

 • 10

  10. MU VNFPT.COM - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024
  Alpha Test hôm nay

  MU VNFPT.COM - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: BDcam

 • 11

  11. Mu-hanoivn.net - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp, cầy là có dễ chơi
  Alpha Test hôm nay

  Mu-hanoivn.net - Không top lạp, cầy là có dễ chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Gia vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack hoàn hảo

 • 12

  12. Mu Giải Trí - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Max 65k Point - NPC BUFF FREE
  Alpha Test hôm nay

  Mu Giải Trí - Max 65k Point - NPC BUFF FREE

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Danh Vọng - Đổi RS lấy quà vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 13

  13. MU2006 - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 90%, cày cuốc
  Alpha Test hôm nay

  MU2006 - Miễn phí 90%, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti hack mới nhất hiện nay

 • 14

  14. MU2006 - Ngày trở về - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Free 90%, chuẩn webzen, cày cuốc
  Alpha Test hôm nay

  MU2006 - Ngày trở về - Free 90%, chuẩn webzen, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: chống hack tuyệt đối

 • 15

  15. SeaSon 2 ChuẩKhôngWS - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - SEASON 2 EXP 10X - DROP 10%
  Alpha Test hôm qua

  SeaSon 2 ChuẩKhôngWS - SEASON 2 EXP 10X - DROP 10%

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HUYẾT LONG vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. MU VIỆT - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - Game siêu giải trí - hồi ức cực hay
  Alpha Test ngày mai

  MU VIỆT - Game siêu giải trí - hồi ức cực hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sử Thi vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 17

  17. Mu BẤT DIỆT 6.3 mới - Season 6 Exp 300x - Drop 600% - cày cuốc dễ chơi đông vui
  Alpha Test ngày mai

  Mu BẤT DIỆT 6.3 mới - cày cuốc dễ chơi đông vui

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 600%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 18

  18. mu-thiensuss6.co - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu
  Alpha Test ngày mai

  mu-thiensuss6.co - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ARENA vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 19

  19. Mu-VietXua.Com - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Season 6.3 classic max wing3 đồ 380
  Alpha Test ngày mai

  Mu-VietXua.Com - Season 6.3 classic max wing3 đồ 380

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Việt Xưa vào 10h ngày 16/06/2024

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGurad

 • 20

  20. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không Custom Cày Cuốc Train Ngoc WC
  Open Beta hôm qua

  Mu Bất Diệt - Không Custom Cày Cuốc Train Ngoc WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 17h ngày 12/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shiel

 • 21

  21. Mu Khát Vọng - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, chơi rất hay
  Open Beta hôm qua

  Mu Khát Vọng - Siêu phẩm Mu, chơi rất hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 22

  22. Mu ông trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Gặp PK, Lên Đồ, Săn Boss

  Mu ông trùm - Gặp PK, Lên Đồ, Săn Boss

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Xưa Cũ vào 19h ngày 17/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 23

  23. MUHANOI2009.COM - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

  MUHANOI2009.COM - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHUẨN CÁ MẬP 100%

 • 24

  24. Mu Hoàng Sa Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Free Mốc Nạp. Cày WC Là Có Tất Cả

  Mu Hoàng Sa Việt Nam - Free Mốc Nạp. Cày WC Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Sa Việt Nam vào 15h ngày 11/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 25

  25. MUFPT2003 SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc

  MUFPT2003 SS2 - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 25/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 26

  26. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - MU MAX CÀY CUỐC MAX ĐỒ 400

  MU MA THUẬT - MU MAX CÀY CUỐC MAX ĐỒ 400

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ THẦN MA vào 9h ngày 10/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 27

  27. MU Hà Tây Miễn Phí - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - MU Miễn Phí hết rồi ae vào chém gó

  MU Hà Tây Miễn Phí - MU Miễn Phí hết rồi ae vào chém gó

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 10h ngày 08/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: V.I.P

 • 28

  28. muviet-ss6.pro - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Cày Quốc 100% intem ở ingame

  muviet-ss6.pro - Cày Quốc 100% intem ở ingame

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield dành cho MU

 • 29

  29. MU Niềm Vui - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - không kích top kích nạp

  MU Niềm Vui - không kích top kích nạp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Niềm Vui vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: anticheck spk

 • 30

  30. MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc, lộ trình lâu dài

  MU Season 9 - Chuẩn cày cuốc, lộ trình lâu dài

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Việt Nam 2 vào 10h ngày 08/06/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 31

  31. Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí 99% trian WC all map

  Hoàng Kim MU - Mu Miễn Phí 99% trian WC all map

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 14h ngày 09/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: BDcam mới nhất Song song VG

 • 32

  32. MU Niềm Vui - Season 6 Exp 200x - Drop 200% - #Đua Top Nhận Lên Tới 20 Triệu VND

  MU Niềm Vui - #Đua Top Nhận Lên Tới 20 Triệu VND

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu niềm vui vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 200%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: anticheck spk

 • 33

  33. Mu Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Mu Hà Nội SS6 - Sân Chơi Hoài Niệm

  Mu Hà Nội SS6 - Mu Hà Nội SS6 - Sân Chơi Hoài Niệm

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 34

  34. 🔹MUGENIUS SS6.9 PL - Season 6 Exp 555x - Drop 40% - Miễn Phí 100%, PK là có

  🔹MUGENIUS SS6.9 PL - Miễn Phí 100%, PK là có

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Genius vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 555x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 35

  35. Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - mu cày cuốc

  Mu Sài Gòn - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sài Gòn Classic vào 10h ngày 07/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 36

  36. Mu Quốc Bảo - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Cực Cuốn - Đông Người Chơi

  Mu Quốc Bảo - Lối Chơi Cực Cuốn - Đông Người Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Quốc Bảo vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack 99,99 % BQT trực 24

 • 37

  37. Mu Game Thủ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Ko Top Nạp - Săn Boss Nhận Wcoin

  Mu Game Thủ - Ko Top Nạp - Săn Boss Nhận Wcoin

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ProVIP

 • 38

  38. MU Đế Quốc - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, cày game ra tiền

  MU Đế Quốc - Rs = Ngọc, cày game ra tiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 15h ngày 11/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 39

  39. Muss2vn.Co - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không mốc nạp. không vòng quay.

  Muss2vn.Co - Không mốc nạp. không vòng quay.

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 40

  40. MU HÀ NỘI 2024 - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - PVP GUID - CLASSIC - SĂN WC

  MU HÀ NỘI 2024 - PVP GUID - CLASSIC - SĂN WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HÀ NỘI 2 - PVP GUID vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 41

  41. Mu Hoàng Đế - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM DANH HIEU TRAIN WC

  Mu Hoàng Đế - KHÔNG CUSTOM DANH HIEU TRAIN WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Đế vào 19h ngày 03/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shield

 • 42

  42. Mu Hà Nội - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Không webshop , đua top nhận ATM

  Mu Hà Nội - Không webshop , đua top nhận ATM

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Kanturu vào 13h ngày 07/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 43

  43. Mu Cao Thủ Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui dễ chơi ổn định

  Mu Cao Thủ Mới Ra - miễn phí đông vui dễ chơi ổn định

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 09/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 44

  44. mu-laodai.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss , Lên Đồ, Gặp PK

  mu-laodai.com - Săn Boss , Lên Đồ, Gặp PK

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 10/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 45

  45. Mu Việt ss2 plus - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Không mốc nạp, ko top, ko webshop

  Mu Việt ss2 plus - Không mốc nạp, ko top, ko webshop

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu việt vào 14h ngày 07/06/2024

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 46

  46. Mu Cày Cuốc SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train Wcoin/Ngọc/Item Exl cực dễ

  Mu Cày Cuốc SS6 - Train Wcoin/Ngọc/Item Exl cực dễ

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Cày Chay vào 13h ngày 07/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

 • 47

  47. Mu Tam Huyet - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Miễn Phí 99% cày là có tất cả

  Mu Tam Huyet - Miễn Phí 99% cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ XanhChin vào 19h ngày 01/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 48

  48. MUVIET.ORG - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Mu Đông Người - Lâu Dài - Miễn Phí

  MUVIET.ORG - Mu Đông Người - Lâu Dài - Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ iBite vào 12h ngày 09/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUVIET.ORG

 • 49

  49. Mu Hắc Long - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn Phí 100%, ko Webshop, ko nạp

  Mu Hắc Long - Miễn Phí 100%, ko Webshop, ko nạp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hắc Long vào 14h ngày 01/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Bdcam

 • 50

  50. Mu Hà Nội 2009 - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Không Top Nạp,Không Danh Hiệu, Free

  Mu Hà Nội 2009 - Không Top Nạp,Không Danh Hiệu, Free

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 30/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 51

  51. Mu Hùng Bá Ss2 + Ss6 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - SS2 +SS6 Mới Lạ Hấp Dẫn

  Mu Hùng Bá Ss2 + Ss6 - SS2 +SS6 Mới Lạ Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hùng Bá vào 17h ngày 29/05/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 52

  52. Mu Hùng Vương - Season 2 Exp 50x - Drop 60% - Mu Hùng Vương

  Mu Hùng Vương - Mu Hùng Vương

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hùng Vương vào 19h ngày 31/05/2024

  Exp: 50x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 53

  53. Mu Thanh Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Lối Chơi Hấp Dẫn - Cân Bằng - Đông

  Mu Thanh Bình - Lối Chơi Hấp Dẫn - Cân Bằng - Đông

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thanh Bình vào 13h ngày 01/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield(Chống Hack Tối Đa)

 • 54

  54. Mu Hỏa Long - Season 3 Exp 500x - Drop 10% - Xanh Chín, lâu , Hack là Band

  Mu Hỏa Long - Xanh Chín, lâu , Hack là Band

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 30/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 55

  55. Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - PHIÊN BẢN MU SEASON 6.3 CLASSIC

  Mu Xưa - PHIÊN BẢN MU SEASON 6.3 CLASSIC

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hùng Vương vào 19h ngày 30/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: FantasyXI

 • 56

  56. MU Hùng Vương - Season 2 Exp 50x - Drop 60% - Mu Hùng Vương Season II

  MU Hùng Vương - Mu Hùng Vương Season II

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hùng Vương vào 19h ngày 31/05/2024

  Exp: 50x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 57

  57. MU TOP - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp, cầy là có.

  MU TOP - Không top lạp, cầy là có.

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 30/05/2024

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack hoàn hảo

 • 58

  58. mu viet nam ss6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - mu cày cuốc

  mu viet nam ss6 - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ noria vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 59

  59. Mu Đế Vương SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

  Mu Đế Vương SS2.0 - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Vương Mệnh vào 13h ngày 01/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 60

  60. MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp

  MU Season 9 - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Việt Nam vào 10h ngày 26/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 61

  61. mu-ss4.net - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Không Webshop ko danh hiệu

  mu-ss4.net - Không Webshop ko danh hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Arena vào 19h ngày 31/05/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 62

  62. MU HÀ NỘI 2024 - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - SEASON 6 CLASIC CHUẨN WEBZEN

  MU HÀ NỘI 2024 - SEASON 6 CLASIC CHUẨN WEBZEN

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 63

  63. MU Chiến Thần - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - MAX WING 3 TRAIN WC Cày Cuốc

  MU Chiến Thần - MAX WING 3 TRAIN WC Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 64

  64. MU Ánh Trăng - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Đa dạng Event, Khắc chế class, Free

  MU Ánh Trăng - Đa dạng Event, Khắc chế class, Free

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Ánh Trăng vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 65

  65. Mu Hoài Niệm - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Đua Top nhận ATM , không web shop

  Mu Hoài Niệm - Đua Top nhận ATM , không web shop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

 • 66

  66. Mu Siêu Sao - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Xưa Săn Boss Dễ,Đồ Ngon Giải Trí

  Mu Siêu Sao - Xưa Săn Boss Dễ,Đồ Ngon Giải Trí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Năm Xưa vào 19h ngày 03/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 67

  67. Mu CNC 2003 Hoài Nệm - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không Top - Không Mốc Nạp

  Mu CNC 2003 Hoài Nệm - Không Top - Không Mốc Nạp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Pro VIP

 • 68

  68. MUXua2003 - Season 2 Exp 10x - Drop 15% - Mu Cay Chay Dua Top Nhan ATM

  MUXua2003 - Mu Cay Chay Dua Top Nhan ATM

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ MUXUA2003 vào 13h ngày 21/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshiel

 • 69

  69. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ⚜️Phục Sinh ⚜️ vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 155x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 70

  70. ⚜️ MU KỶ NIỆM ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 60% - TẬP TRUNG TẤT CẢ TẠI MAP LORENCIA

  ⚜️ MU KỶ NIỆM ⚜️ - TẬP TRUNG TẤT CẢ TẠI MAP LORENCIA

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Kỷ Niệm vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SarkGOLD

 • 71

  71. Mu Thiên Sứ - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - NPC BUFF, Treo OFF train FREE

  Mu Thiên Sứ - NPC BUFF, Treo OFF train FREE

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 19h ngày 27/04/2024

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiled

 • 72

  72. https://mu-hnss6.co/ - Season 6 Exp 499x - Drop 20% - Cày cuốc Giải trí

  https://mu-hnss6.co/ - Cày cuốc Giải trí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 23/05/2024

  Exp: 499x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK

 • 73

  73. Mu Đế Vương - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu

  Mu Đế Vương - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 74

  74. MU HN S2 - Season 2 Exp 10x - Drop 30% - KO WS, KO TOP NẠP, MỐC NẠP, TỰ CÀY

  MU HN S2 - KO WS, KO TOP NẠP, MỐC NẠP, TỰ CÀY

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Hồi Ức vào 14h ngày 25/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 75

  75. Mu8x - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu 8x ra mắt máy chủ Quỷ Vương

  Mu8x - Mu 8x ra mắt máy chủ Quỷ Vương

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 14h ngày 30/05/2024

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GS

 • 76

  76. mu battle - Season 6 Exp 30x - Drop 20% - máy chủ lối chơi chuẩn mu xưa

  mu battle - máy chủ lối chơi chuẩn mu xưa

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ ĐẾ VƯƠNG vào 19h ngày 23/05/2024

  Exp: 30x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 77

  77. MU Tam Hoàng - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Săn Boss nhận Xu & Đồ Socket cuối

  MU Tam Hoàng - Săn Boss nhận Xu & Đồ Socket cuối

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ MU Tam Hoàng vào 13h ngày 21/05/2024

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 78

  78. Mu Hà Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Boss Vàng 2 Tiếng, Train Wc K4 3R

  Mu Hà Tây - Boss Vàng 2 Tiếng, Train Wc K4 3R

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hà Tây 2 vào 19h ngày 24/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 79

  79. Mu Golden Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần

  Mu Golden Season 2.0 - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 30x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 80

  80. MU Gamthu8x.net - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - cày cuốc, xanh chính, hack là band

  MU Gamthu8x.net - cày cuốc, xanh chính, hack là band

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ  MÁY CHỦ MỚI : HUYỀN THOẠI 2 vào 13h ngày 22/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phonenix anti

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger