Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU Phong Vũ Cụm 3 - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Phiên Bản 65k Point, K Giới Hạn RS
  Alpha Test hôm nay

  MU Phong Vũ Cụm 3 - Phiên Bản 65k Point, K Giới Hạn RS

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Phong Vũ 3 vào 13h ngày 24/02/2024

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark VIP

 • 2

  2. Mu Hà Nội SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - Train wcoin thỏa thích tại BC7
  Alpha Test ngày mai

  Mu Hà Nội SS2 - Train wcoin thỏa thích tại BC7

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Danh Vọng vào 19h ngày 24/02/2024

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 3

  3. Mu Việt 2024 SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không Danh Hiệu-Không Webshop
  Alpha Test ngày mai

  Mu Việt 2024 SS6.9 - Không Danh Hiệu-Không Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 23/02/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 4

  4. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK
  Alpha Test ngày mai

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 25/02/2024

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 5

  5. Mu Hà Nội ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - NPC Buff - Train WCoin Thả ga
  Alpha Test ngày mai

  Mu Hà Nội ss2 - NPC Buff - Train WCoin Thả ga

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Cụm máy chủ 2: Danh Vọng vào 19h ngày 24/02/2024

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

 • 6

  6. HOÀI NIỆM - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mu cày là có
  Alpha Test ngày mai

  HOÀI NIỆM - Mu cày là có

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ HOÀI NIỆM vào 13h ngày 24/02/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 7

  7. MU Lạc Hồng - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không WS, top nạp, Top nhận ATM

  MU Lạc Hồng - Không WS, top nạp, Top nhận ATM

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 01/03/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 8

  8. MU Bất Tử - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Miễn Phí 100%, Không Webshop.

  MU Bất Tử - Miễn Phí 100%, Không Webshop.

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 25/02/2024

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Bằng Cơm

 • 9

  9. Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa
  Open Beta hôm qua

  Mu Việt Season 2.0 - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 20/02/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 10

  10. Mu 2024 Classic - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Classic Dễ Cày

  Mu 2024 Classic - Mu Classic Dễ Cày

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 20h ngày 15/02/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 11

  11. Mu SeaSon2 Free - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG MỐC NẠP-KHÔNG TỐP NẠP

  Mu SeaSon2 Free - KHÔNG MỐC NẠP-KHÔNG TỐP NẠP

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 10/02/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 12

  12. 💥 MU HÀ NỘI SS2 💥 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Dòng

  💥 MU HÀ NỘI SS2 💥 - Cộng Hưởng Free Full Dòng

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 09/02/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 13

  13. Mu Free SS6.9 - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Không Mốc Nạp-Không Tốp Nạp

  Mu Free SS6.9 - Không Mốc Nạp-Không Tốp Nạp

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ FREE vào 13h ngày 08/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 14

  14. ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 06/02/2024

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 15

  15. MU Việt - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Không Web Shop, Max 2 Op

  MU Việt - Không Web Shop, Max 2 Op

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyết Thần vào 14h ngày 03/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 16

  16. 💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Full Option Không GHRS

  💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Cộng Hưởng Full Option Không GHRS

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 02/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 17

  17. 💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Full Không Giới Hạn RS

  💥MU BÁ VƯƠNG SS2💥 - Cộng Hưởng Full Không Giới Hạn RS

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 02/02/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 18

  18. MU THÁI DƯƠNG - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Train wcon free tại k4 vs barack

  MU THÁI DƯƠNG - Train wcon free tại k4 vs barack

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ lorencia vào 19h ngày 01/02/2024

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldsell

 • 19

  19. Mu Thăng Long SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ-NHIỀU BOSS

  Mu Thăng Long SS6.9 - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ-NHIỀU BOSS

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 31/01/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 20

  20. MU Ha Noi Xua - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Mu ss6 nguyên thuỷ free cho ae cày

  MU Ha Noi Xua - Mu ss6 nguyên thuỷ free cho ae cày

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ LONG VƯƠNG vào 14h ngày 03/02/2024

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: No Antihack

 • 21

  21. Mu-Thachthat - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - tặng đồ 380+ pet 1

  Mu-Thachthat - tặng đồ 380+ pet 1

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ song van vào 14h ngày 26/01/2024

  Exp: 999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: đồ ngon đồ họa bắt mắt

 • 22

  22. Mu than thoai - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Mu miễn phí 100%

  Mu than thoai - Mu miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Hải Phòng vào 12h ngày 28/01/2024

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 23

  23. Mu Ha Tay - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - tặng đồ ngon 380 + pet 1

  Mu Ha Tay - tặng đồ ngon 380 + pet 1

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Hatay vào 14h ngày 25/01/2024

  Exp: 999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: đồ ngon trang phục đẹp

 • 24

  24. Mu Hà Nội Xưa SS2.0 - Season 2 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Boss-Dễ Chơi

  Mu Hà Nội Xưa SS2.0 - Nguyên Thủy-Nhiều Boss-Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 29/01/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 25

  25. Mu Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu Season 2.0 - Tìm lại ký ức hào hùng năm xưa

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 28/01/2024

  Exp: 30x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 26

  26. Mu Vương Quyền SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - DỄ CHƠI-NHIỀU BOSS-CÀY LÀ CÓ

  Mu Vương Quyền SS6.9 - DỄ CHƠI-NHIỀU BOSS-CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 26/01/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 27

  27. Mu Dragon - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Chơi hay - Train wcoin - drop 40%

  Mu Dragon - Chơi hay - Train wcoin - drop 40%

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 27/01/2024

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 28

  28. Mu Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Sever Max 2 Op, Max Đồ 380, Đông Ng

  Mu Việt - Sever Max 2 Op, Max Đồ 380, Đông Ng

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Huyết Thần vào 14h ngày 20/01/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 29

  29. Mu Trường Tồn SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Cày là có , không nạp, không top

  Mu Trường Tồn SS6 - Cày là có , không nạp, không top

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Thanh Long vào 19h ngày 21/01/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShied

 • 30

  30. Mu Băng Giá - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Game Nhân Phẩm-Thắng Bại Tại Gopin

  Mu Băng Giá - Game Nhân Phẩm-Thắng Bại Tại Gopin

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Băng Giá vào 13h ngày 22/01/2024

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold VIP (chống hack 99.99%)

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger