Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|
  Open Beta ngày mai

  MU GIAI NHÂN - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 13h ngày 30/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 2

  2. Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Cày cuốc miễn phí 100%
  Alpha Test hôm nay

  Mu Cao Thủ - Cày cuốc miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Máy chủ THIÊN BẢO vào 19h ngày 01/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 3

  3. MU KORREA SIÊU PHẨM - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - MIỄN PHÍ FULL THẦN SOCKET +15

  MU KORREA SIÊU PHẨM - MIỄN PHÍ FULL THẦN SOCKET +15

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ HOÀNG LONG vào 13h ngày 04/12/2022

  Exp: 999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 4

  4. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  MU VƯƠNG QUYỀN - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 02/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 5

  5. Mu Trường Sa - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99%. Full Ngọc tại Shop

  Mu Trường Sa - Miễn phí 99,99%. Full Ngọc tại Shop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hoàng Sa vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 6

  6. MU Phong Sát - Season 6 Exp 99999x - Drop 90% - Free 99%, Set đồ FullCustom

  MU Phong Sát - Free 99%, Set đồ FullCustom

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Mu Tà Thần vào 13h ngày 26/11/2022

  Exp: 99999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 7

  7. MU KHỦNG LONG MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí full thần socket +15

  MU KHỦNG LONG MỚI RA - miễn phí full thần socket +15

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 8

  8. Mu Tà thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phhis 100%

  Mu Tà thần - Miễn Phhis 100%

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Phong Sát vào 13h ngày 26/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 9

  9. Mu-ThienMenh.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI
  Open Beta hôm qua

  Mu-ThienMenh.Net - SIÊU GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 19h ngày 28/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 10

  10. MU-SG FREE 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Reset Nhanh|Dễ Kiếm Đồ|Event 24/24

  MU-SG FREE 100% - Reset Nhanh|Dễ Kiếm Đồ|Event 24/24

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ SÀI GÒN vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 11

  11. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ

  MU QUYỀN LỰC - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 25/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 12

  12. Mu3508 Tặng đồ 15ful - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Chỉ Việc Chiến đấu

  Mu3508 Tặng đồ 15ful - Chỉ Việc Chiến đấu

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 14h ngày 23/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 13

  13. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% Không webshop

  Mu Việt Nam - Miễn phí 100% Không webshop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 23/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 14

  14. Huyền Thoại MU - Season 6 Exp 250x - Drop 5% - Tiêu Chí Cày Là Có

  Huyền Thoại MU - Tiêu Chí Cày Là Có

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 20h ngày 25/11/2022

  Exp: 250x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldSheld

 • 15

  15. MuBIGBang - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí, Hấp dẫn, Đơn giản

  MuBIGBang - Miễn phí, Hấp dẫn, Đơn giản

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MuBIGBang vào 8h ngày 14/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. MU-SG.COM SS6.3 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Free 100%| Trian WC| Reset Ingame

  MU-SG.COM SS6.3 - Free 100%| Trian WC| Reset Ingame

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HỒI ỨC - RESET NHANH - FREE vào 13h ngày 15/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 17

  17. Mu-ThienMenh.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu-ThienMenh.Net - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 13h ngày 13/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 18

  18. Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu Vương Quyền - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 19h ngày 12/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 19

  19. Mu Độc Tôn Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu Độc Tôn Siêu VIP - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Ra Mắt MC Mới: Noria vào 19h ngày 11/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 20

  20. MU BHSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không WEBSHOP

  MU BHSS6 - Miễn Phí 100% Không WEBSHOP

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ DIAMOND vào 19h ngày 15/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 21

  21. MU HÀ NỘI 2 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU HÀ NỘI MIỄN PHÍ 100%

  MU HÀ NỘI 2 - MU HÀ NỘI MIỄN PHÍ 100%

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 09/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 22

  22. MU CUSTOM SS6.16 - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU CUSTOM SS6.16 FREE 100%

  MU CUSTOM SS6.16 - MU CUSTOM SS6.16 FREE 100%

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 08/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 23

  23. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  MU VIỆT NAM - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/11/2022

  Exp: 100x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 24

  24. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  MU VIỆT NAM - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/11/2022

  Exp: 100x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 25

  25. MU Tà Thần - Season 6 Exp 9999999x - Drop 90% - Free 90%, Set đồ độc quyền

  MU Tà Thần - Free 90%, Set đồ độc quyền

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MU ThanhMa vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 9999999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 26

  26. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 100x - Drop 50% - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  MU VIỆT NAM - MU CUSTOM FREE ALL TỪ A ĐẾN Z

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/11/2022

  Exp: 100x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 27

  27. Mu-HaoHao - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - mu cutom thế hệ mới

  Mu-HaoHao - mu cutom thế hệ mới

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Bạch Dương vào 8h ngày 03/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 98%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 28

  28. MU-DATVIET.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU DỄ CHƠI-SIÊU GIẢI TRÍ

  MU-DATVIET.NET - SIÊU DỄ CHƠI-SIÊU GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 19h ngày 08/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 29

  29. MU VNSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không WebShop

  MU VNSS6 - Miễn Phí 100% Không WebShop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ GOLD vào 19h ngày 08/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 30

  30. Mu RedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu RedBull SS 6.15 - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Ra Mắt MC Mới: Noria vào 19h ngày 01/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger