Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU-TARKAN - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - MIỄN PHÍ,MAX ĐỒ 400
  Open Beta ngày mai

  MU-TARKAN - MIỄN PHÍ,MAX ĐỒ 400

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ TARKAN vào 13h ngày 29/09/2023

  Exp: 400x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK PRO

 • 2

  2. ⚡️ MUVINHCUU.VN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS
  Open Beta ngày mai

  ⚡️ MUVINHCUU.VN - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Mu Vĩnh Cửu ⚡️ vào 13h ngày 29/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 3

  3. MU SS6.15 - Season 6 Exp 999x - Drop 20% - FREE SĂN BOSS - CỘNG HƯỞNG TRANG BỊ
  Đang Alpha Test

  MU SS6.15 - FREE SĂN BOSS - CỘNG HƯỞNG TRANG BỊ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ THIÊN LONG vào 13h ngày 05/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 4

  4. MU Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Custom ép đồ 100%

  MU Anh Hùng - Custom ép đồ 100%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 25/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Anti

 • 5

  5. Mu Hai Phong 2 - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - Miễn Phí 100% có Gộp Sever

  Mu Hai Phong 2 - Miễn Phí 100% có Gộp Sever

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Thủy Nguyên vào 19h ngày 26/09/2023

  Exp: 99999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 6

  6. muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - SS6 Huyền Thoại Trở Lại

  muvnnn - SS6 Huyền Thoại Trở Lại

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 23/09/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 7

  7. Mu Tiên Phong - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu Tiên Phong - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kỷ Niệm vào 13h ngày 25/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 8

  8. MUBAOTAP.NET-SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MUBAOTAP.NET-SS6 - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Sóng Gió vào 13h ngày 24/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 9

  9. KIM CƯƠNG - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - miễn phi,htro tân thủ ngang top

  KIM CƯƠNG - miễn phi,htro tân thủ ngang top

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ KIM CƯƠNG vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 400x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK PRO

 • 10

  10. MU Nhất Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU mới ra hay nhất

  MU Nhất Vương - MU mới ra hay nhất

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Nhất Vương vào 13h ngày 23/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 11

  11. MU VIỆT SS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ ,ĐỒ DỄ KIẾM CHĂM CÀY LÀ CÓ

  MU VIỆT SS6 - MIỄN PHÍ ,ĐỒ DỄ KIẾM CHĂM CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ CHIẾN THẦN vào 19h ngày 23/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Game Sử Dụng APKGuard

 • 12

  12. Mu Bá Tước - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn Phí 100% ko kick nạp full even

  Mu Bá Tước - Miễn Phí 100% ko kick nạp full even

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Tước ss6.15 Full even vào 13h ngày 26/09/2023

  Exp: 2000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 13

  13. MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Chiến phe dễ chơi, chơi là có

  MU Hoàng Long - Chiến phe dễ chơi, chơi là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 19h ngày 24/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack sử dụng Gameguard

 • 14

  14. muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - SS6, Huyền Thoại Trở Lại!

  muvnnn - SS6, Huyền Thoại Trở Lại!

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 15/09/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 15

  15. Mu Newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí Giải Trí Pk vui vẻ

  Mu Newstar - Miễn Phí Giải Trí Pk vui vẻ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 10h ngày 23/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Good

 • 16

  16. MU Bất Diệt - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Custom 2 loại pet

  MU Bất Diệt - Custom 2 loại pet

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Sống Còn vào 19h ngày 22/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Anti

 • 17

  17. Mu Đế Tôn ss6.3 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - lối chơi sáng tạo không nhàm chán

  Mu Đế Tôn ss6.3 - lối chơi sáng tạo không nhàm chán

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 23/09/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 18

  18. Mu Tốc Độ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí chơi là có dễ chơi

  Mu Tốc Độ - Miễn phí chơi là có dễ chơi

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 19h ngày 19/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 19

  19. Mu miễn phí - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

  Mu miễn phí - 10wc/quái,bos 1h/lần, có treo off

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 19/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 20

  20. Mu-Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Miễn Phí Cầy Quốc

  Mu-Custom - Miễn Phí Cầy Quốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Chí Tôn vào 14h ngày 16/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack GS

 • 21

  21. MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí , Đồ dễ kiếm chăm là có

  MU GIẢI TRÍ - Miễn Phí , Đồ dễ kiếm chăm là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Game Sử Dụng GameGuard

 • 22

  22. Mu Cửu Long - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu Cửu Long - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Davias vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 23

  23. Thiên Ma ss 6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 80% - Miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Thiên Ma ss 6.15 - Miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Thiên Ma ss6.15 Tặng full vào 13h ngày 19/09/2023

  Exp: 2000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 24

  24. Muhanoi-ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

  Muhanoi-ss6 - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 13/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 25

  25. Mu Tốc Độ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí dễ chơi , chơi là có

  Mu Tốc Độ - Miễn phí dễ chơi , chơi là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 26

  26. Mu Tình Bạn - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu Custom Vip Pro

  Mu Tình Bạn - Siêu Custom Vip Pro

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Anh Em vào 19h ngày 09/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 27

  27. Mu Tiên Giới - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc . Custom Đồ Mới

  Mu Tiên Giới - Free Cày Cuốc . Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tiên Giới vào 13h ngày 11/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 28

  28. MUBAOTAP.NET-CUSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM- FULL EVENT SỰ KIỆN

  MUBAOTAP.NET-CUSTOM - FULL CUSTOM- FULL EVENT SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Sóng Gió vào 13h ngày 10/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 29

  29. MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free ALL , Đồ dễ kiếm chăm là có

  MU GIẢI TRÍ - Free ALL , Đồ dễ kiếm chăm là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Cú Đêm vào 19h ngày 09/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Game Sử Dụng GameGuard

 • 30

  30. Mu Thiên Địa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% sv cày cuốc

  Mu Thiên Địa - Miễn phí 100% sv cày cuốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Thiên Địa Full even vào 13h ngày 11/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger