Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu War Season 6.9 - Season 6 Exp 99x - Drop 999% - Như Tên Gọi 1 Sever PK Lôi Cuốn

  Mu War Season 6.9 - Như Tên Gọi 1 Sever PK Lôi Cuốn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.9 vào 18h ngày 27/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 2

  2. Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 200x - Drop 80% - Dân cày cũng như dân chơi
  Open Beta hôm qua

  Mu Biên Hoà - Dân cày cũng như dân chơi

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ DAVIAS vào 19h ngày 20/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 3

  3. MuFreeAll - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  MuFreeAll - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MuTest vào 9h ngày 19/03/2023

  Exp: 150x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 4

  4. MU-CẦN THƠ - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - miễn phí 99%

  MU-CẦN THƠ - miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU Cần Thơ vào 13h ngày 17/03/2023

  Exp: 400x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 5

  5. MuFreeAll - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  MuFreeAll - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MuTest vào 16h ngày 16/03/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 6

  6. MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không WebShop - Cày CUỐC .....

  MU ĐẤU HOÀNG - Không WebShop - Cày CUỐC .....

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 7

  7. MU THIÊN KIM - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99%

  MU THIÊN KIM - MIỄN PHÍ 99%

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THIÊN KIM vào 10h ngày 19/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 8

  8. MU Tình Yêu - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoi - drop item 40%

  MU Tình Yêu - Train wcoi - drop item 40%

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ ƯỚC NGUYỆN vào 19h ngày 18/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 9

  9. Mu Đồng Nai - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí 100% Siêu cày cuốc

  Mu Đồng Nai - Miễn phí 100% Siêu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ TAKAN vào 19h ngày 15/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 10

  10. Mu24h - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Không webshop, cày reset nhanh

  Mu24h - Không webshop, cày reset nhanh

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thần Long vào 18h ngày 19/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 11

  11. MU Trường Sa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99,99 cái gì cũng có trong sho

  MU Trường Sa - Free 99,99 cái gì cũng có trong sho

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Trường Sa vào 13h ngày 12/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 12

  12. MU Vinh Danh - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Vinh Danh - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Vinh Danh vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 13

  13. Mu SS6 Free - Season 6 Exp 8500x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu SS6 Free - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 10/03/2023

  Exp: 8500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard chống hack cao

 • 14

  14. MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng hết đồ+15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 10h ngày 06/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 15

  15. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu Việt Nam - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Davias vào 19h ngày 08/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 16

  16. Mu việt gold free - Season 6 Exp 8000x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu việt gold free - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 13h ngày 07/03/2023

  Exp: 8000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 17

  17. Tôm Chua Cay - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free Siêu Lớn

  Tôm Chua Cay - Free Siêu Lớn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Tôm Chua Cay vào 18h ngày 05/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 18

  18. MuHaNoiX.Com - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn boss nhận 200k WC,Train WC Free

  MuHaNoiX.Com - Săn boss nhận 200k WC,Train WC Free

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hồng Long vào 13h ngày 07/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 19

  19. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Thiên Tử - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 20

  20. MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng hết đồ+15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 21

  21. ***Mu Truyền Kỳ*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free All, Nơi Dân Cày Làm Tôn

  ***Mu Truyền Kỳ*** - Free All, Nơi Dân Cày Làm Tôn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ: Hắc Sát vào 19h ngày 03/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Tối đa

 • 22

  22. MU Tặng đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng đồ +15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 23

  23. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 100% Cày cuốc

  Mu Biên Hòa - Miễn phí 100% Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ VULCANUS vào 19h ngày 03/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 24

  24. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

  Mu Miễn Phí - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Thái Dương vào 13h ngày 28/02/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dràon

 • 25

  25. MU Minh Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Minh Vương - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Minh Vương vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 26

  26. MU Hợp Nhất - Season 6 Exp 250x - Drop 15% - Nói không với Danh Hiệu, Quân Hàm.

  MU Hợp Nhất - Nói không với Danh Hiệu, Quân Hàm.

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hợp nhất vào 19h ngày 25/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 27

  27. Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

  Mu Ma Vương - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 25/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 28

  28. Mu888 Đẳng Cấp - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng Sét đồ VIP +15 Full Thần v.v

  Mu888 Đẳng Cấp - Tặng Sét đồ VIP +15 Full Thần v.v

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU Tặng hết Đồ +15 full thần vào 10h ngày 19/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 29

  29. MU King - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - Phiên bản hoàn thiện

  MU King - Phiên bản hoàn thiện

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU King vào 13h ngày 18/02/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 30

  30. Mu Tặng sẵn đồ 15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng hết đồ +15 ae chỉ ok

  Mu Tặng sẵn đồ 15 - Tặng hết đồ +15 ae chỉ ok

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU Tặng hết Đồ +15 vào 10h ngày 18/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger