Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 2

  2. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 3

  3. MU KHỦNG LONG GLOW - Season 6 Exp 300x - Drop 90% - miễn phí cày cuốc đông vui

  MU KHỦNG LONG GLOW - miễn phí cày cuốc đông vui

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 28/05/2023

  Exp: 300x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 4

  4. Mu Việt Nam 97DA - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu Việt Nam 97DA - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 18h ngày 09/06/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 5

  5. Mu Việt Nam 97DS - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu Việt Nam 97DS - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 18h ngày 09/06/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 6

  6. Mu SS2 Việt Nam Tops - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu SS2 Việt Nam Tops - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 18h ngày 09/06/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 7

  7. MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 Tặng hết đồ

  MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 - MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 Tặng hết đồ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ MU Bá đạo 2023 vào 14h ngày 25/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 8

  8. MUCAOTHU MU CAO THỦ - Season 6 Exp 500x - Drop 90% - Miễn phí set vip cực sung sướng

  MUCAOTHU MU CAO THỦ - Miễn phí set vip cực sung sướng

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 23/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 9

  9. Mu SS6 Chuẩn FPT ✅ - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - MU SS6 CHUẨN FPT SEVER ĐÔNG FULL PT

  Mu SS6 Chuẩn FPT ✅ - MU SS6 CHUẨN FPT SEVER ĐÔNG FULL PT

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 10

  10. MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng hết đồ+15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 11

  11. MU Tặng đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng đồ +15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 14h ngày 02/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 12

  12. Mu3508 Tặng đồ 15ful - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Chỉ Việc Chiến đấu

  Mu3508 Tặng đồ 15ful - Chỉ Việc Chiến đấu

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 14h ngày 23/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 13

  13. MU THẦN BINH - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  MU THẦN BINH - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU THẦN BINH vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 14

  14. Mu Box - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miễn phí cày cuốc, săn box nhận qua

  Mu Box - Miễn phí cày cuốc, săn box nhận qua

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Dragon vào 19h ngày 17/03/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 15

  15. Mu Thời Đại - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - mu miễn phí

  Mu Thời Đại - mu miễn phí

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thời Đại vào 19h ngày 01/03/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 16

  16. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - Offline A

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - Offline A

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 12/02/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 17

  17. MuG4VN - Season 6 Exp 100x - Drop 30% - Cày cuốc có tất cả

  MuG4VN - Cày cuốc có tất cả

  Mu mới ra tháng 10 2021 - Mở máy chủ Thần Long vào 10h ngày 17/10/2021

  Exp: 100x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonAntiHack

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger