Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wc Hoa Mai Vàng Max Wing3
  Open Beta hôm nay

  Mu Khởi Nguyên - Cày Wc Hoa Mai Vàng Max Wing3

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 2

  2. mu gamethusg.com - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC
  Open Beta hôm qua

  mu gamethusg.com - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ máy chủ ATLANS vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK CHỐNG DUP

 • 3

  3. MuRedBul Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Thích Hợp Cho Mọi AE

  MuRedBul Full Custom - Free 99% Thích Hợp Cho Mọi AE

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Noria vào 19h ngày 30/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 4

  4. Mu Việt Xưa - Free - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - mu miễn phí 99% , free ngọc , wcoin

  Mu Việt Xưa - Free - mu miễn phí 99% , free ngọc , wcoin

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Tình yêu vào 13h ngày 29/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 5

  5. Mu-tranhba.com - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không webshop. Ko tu chân. Ko custu
  Open Beta hôm qua

  Mu-tranhba.com - Không webshop. Ko tu chân. Ko custu

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Máy chủ davias vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 6

  6. Mu Custom SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Mu Dễ Chơi Săn Boss Là Có Đồ VIP

  Mu Custom SS6.15 - Mu Dễ Chơi Săn Boss Là Có Đồ VIP

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mắt Xanh vào 13h ngày 29/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 7

  7. MU Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Săn Siêu Boss Là Có Đồ VIP

  MU Custom - Săn Siêu Boss Là Có Đồ VIP

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mắt Xanh vào 13h ngày 29/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 8

  8. Mu-8x - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu cày cuốc,Không WS.

  Mu-8x - Mu cày cuốc,Không WS.

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mu-8x vào 20h ngày 25/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonAntiHack

 • 9

  9. MU 34LAN - Season 6 Exp 99999999999999999x - Drop 90% - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  MU 34LAN - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Hai Lúa vào 13h ngày 25/09/2022

  Exp: 99999999999999999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 10

  10. MU 34LAN - Season 6 Exp 99999999999999999x - Drop 90% - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  MU 34LAN - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Hai Lúa vào 13h ngày 25/09/2022

  Exp: 99999999999999999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 11

  11. MuWakeUp Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Thích Hợp Cho Ae Cày

  MuWakeUp Full Custom - Free 99% Thích Hợp Cho Ae Cày

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Luyện Ngục vào 19h ngày 23/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 12

  12. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - Miễn phí 100% cày là có

  Mu Bất Diệt - Miễn phí 100% cày là có

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Bất Diệt vào 13h ngày 23/09/2022

  Exp: 5x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti hack cá mập (Shark)

 • 13

  13. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí cày là có a em ơi

  Mu Hà Nội - Miễn phí cày là có a em ơi

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hà Nội 2 vào 13h ngày 26/09/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Vip

 • 14

  14. Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

  Mu Đại Đế Siêu VIP - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Hủy Diệt vào 19h ngày 16/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 15

  15. Mu Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Hỗ trợ trang bị 380 + wings 3

  Mu Custom - Hỗ trợ trang bị 380 + wings 3

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mu VTC vào 13h ngày 13/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 16

  16. Mu Độc Tôn Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

  Mu Độc Tôn Siêu VIP - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Hỏa Long vào 19h ngày 10/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 17

  17. MU Hà Nội - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

  MU Hà Nội - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Hà Nội 1 vào 9h ngày 07/09/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 18

  18. MU Hà Nội - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

  MU Hà Nội - Lối Chơi Cày Cuốc 2003

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Hà Nội 1 vào 9h ngày 05/09/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 19

  19. MU-DATVIET - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Sever mươn it lag cày cuốc

  MU-DATVIET - Sever mươn it lag cày cuốc

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Đất Việt vào 13h ngày 10/09/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 20

  20. MU VIỆT - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Cày cuốc dễ chơi, không webshop

  MU VIỆT - Cày cuốc dễ chơi, không webshop

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Miền Trung vào 19h ngày 01/09/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack hoàn hảo

 • 21

  21. ⚔📣MUHANOIMOI.VN⚔📣 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Dân cày cuốc lên ngôi

  ⚔📣MUHANOIMOI.VN⚔📣 - Dân cày cuốc lên ngôi

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ 🔥Máy chủ - HUYỀN THOẠI 🔥 vào 13h ngày 04/09/2022

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 22

  22. MU VTC - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Sân Chơi Giải Trí Ưu Tiên PK - BOSS

  MU VTC - Sân Chơi Giải Trí Ưu Tiên PK - BOSS

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ VTC vào 13h ngày 04/09/2022

  Exp: 150x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 23

  23. Mu Độc Tôn Siêu Vip - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Chơi

  Mu Độc Tôn Siêu Vip - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Chơi

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Khai Mở MC: Quyền Vương vào 19h ngày 02/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOALAR

 • 24

  24. Mu-Zen Online - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Mu cân bằng giữa dân cày và dân nạp

  Mu-Zen Online - Mu cân bằng giữa dân cày và dân nạp

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Arena vào 11h ngày 03/09/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 25

  25. Muclassic.net - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - game miễn phí cày reset Free

  Muclassic.net - game miễn phí cày reset Free

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Phuc Sinh vào 13h ngày 03/09/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 26

  26. Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

  Mu Đại Đế Siêu VIP - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ: Viêm Đế vào 19h ngày 26/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 27

  27. Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

  Mu Đại Đế Siêu VIP - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ: Viêm Đế vào 19h ngày 26/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 28

  28. Mu Web Zen Season 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - mu miễn phí 100% , đồ họa đẹp , pk

  Mu Web Zen Season 6 - mu miễn phí 100% , đồ họa đẹp , pk

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 25/08/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 29

  29. Mu Phuc long - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 99 % cày là có tất cả

  Mu Phuc long - Miễn phí 99 % cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 27/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield vip

 • 30

  30. Mu Độc Tôn Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cân Bằng Class, Có Đất Cho Dân Cày

  Mu Độc Tôn Siêu VIP - Cân Bằng Class, Có Đất Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ: Hỏa Long vào 19h ngày 20/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger