Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Thiên Hà Xanh - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - miễn phí. không webshop
  Open Beta hôm nay

  Mu Thiên Hà Xanh - miễn phí. không webshop

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ ThienHaXanh vào 19h ngày 31/05/2023

  Exp: 500x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 2

  2. Mu Tà thần - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 99% Không web shop
  Alpha Test hôm qua

  Mu Tà thần - Miễn phí 99% Không web shop

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Tà Thần vào 19h ngày 01/06/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXLHack

 • 3

  3. Mu Hồi Ức Season 6.3 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Online Chuẩn Cày Cuốc
  Alpha Test hôm nay

  Mu Hồi Ức Season 6.3 - Mu Online Chuẩn Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 02/06/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 4

  4. Mu Việt Nam - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoi , cộng hưởng miễn phí

  Mu Việt Nam - Train wcoi , cộng hưởng miễn phí

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 03/06/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 5

  5. MU TẶNG MIỄN PHÍ ĐỒ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU TRI ÂN AE TẶNG HẾT 17 SÉT VIP

  MU TẶNG MIỄN PHÍ ĐỒ - MU TRI ÂN AE TẶNG HẾT 17 SÉT VIP

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ MU Chiến , Tặng HẾT đồ VIP vào 10h ngày 26/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 6

  6. Mu Việt Nam 97DA - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu Việt Nam 97DA - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 18h ngày 09/06/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 7

  7. Mu Việt Nam 97DS - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu Việt Nam 97DS - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 18h ngày 09/06/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 8

  8. Mu SS2 Việt Nam Tops - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu SS2 Việt Nam Tops - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 18h ngày 09/06/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 9

  9. MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 Tặng hết đồ

  MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 - MU BÁ ĐẠO NHẤT 2023 Tặng hết đồ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ MU Bá đạo 2023 vào 14h ngày 25/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 10

  10. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - Raklion MÁY CHỦ TRAIN WCOIN FREE

  Mu Việt Nam - Raklion MÁY CHỦ TRAIN WCOIN FREE

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Raklion vào 13h ngày 27/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shied

 • 11

  11. MUSS2.VN Sub Tân Thủ - Season 2 Exp 9999x - Drop 5% - Ra Mắt Sub Tân Thủ Đuổi Top 5 Phút

  MUSS2.VN Sub Tân Thủ - Ra Mắt Sub Tân Thủ Đuổi Top 5 Phút

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Tân Thủ Classic x9999 Exp vào 14h ngày 27/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShields

 • 12

  12. Chiến Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí cày Cuốc K Tốp Phú Hộ

  Chiến Thần - Miễn Phí cày Cuốc K Tốp Phú Hộ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 19h ngày 28/05/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gold

 • 13

  13. MU LEGEND - Season 6 Exp 150x - Drop 5% - item giá trị, giao dịch qua VND

  MU LEGEND - item giá trị, giao dịch qua VND

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 11h ngày 26/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 14

  14. MU MIỄN PHÍ HẾT ĐỒ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU MIỄN PHÍ TẤT CẢ

  MU MIỄN PHÍ HẾT ĐỒ - MU MIỄN PHÍ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 19h ngày 21/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 15

  15. MU MIỄN PHÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU MIỄN PHÍ ÔN LẠI KỶ NIỆM

  MU MIỄN PHÍ - MU MIỄN PHÍ ÔN LẠI KỶ NIỆM

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Gái Xinh Đầu Tư SV 1 TỶ ĐỒNG vào 19h ngày 20/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PROO

 • 16

  16. MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  MU KỶ NIỆM - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ TUỔI THƠ vào 19h ngày 20/05/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 17

  17. Mu Chiến Tranh - Season 6 Exp 888x - Drop 60% - Sự Kiện PK Lôi Cuốn , Bền Lâu ,Mới

  Mu Chiến Tranh - Sự Kiện PK Lôi Cuốn , Bền Lâu ,Mới

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Mu Chiến Tranh season 6.3 vào 20h ngày 25/05/2023

  Exp: 888x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 18

  18. Mu War - Season 6 Exp 888x - Drop 60% - Sự Kiện PK Lôi Cuốn , Bền Lâu ,Mới

  Mu War - Sự Kiện PK Lôi Cuốn , Bền Lâu ,Mới

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ mu war season 6.3 vào 20h ngày 22/05/2023

  Exp: 888x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 19

  19. MU BÁ VƯƠNG - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - SĂN ĐỒ EX ĐỒ THẦN ĐỔI WCOI MUA ĐỒ

  MU BÁ VƯƠNG - SĂN ĐỒ EX ĐỒ THẦN ĐỔI WCOI MUA ĐỒ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 19h ngày 20/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 20

  20. Mu Thiên Sứ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đông đảo người chơi, ko xshop

  Mu Thiên Sứ - Đông đảo người chơi, ko xshop

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Thiên Hà vào 12h ngày 21/05/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: God

 • 21

  21. Mu Ka-Ka - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - không webshop cầy cuốc miễn phí

  Mu Ka-Ka - không webshop cầy cuốc miễn phí

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới Ka-Ka vào 14h ngày 20/05/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 22

  22. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Săn Boss Kiếm Tiền, Cày Cuốc Free

  Mu Hà Nội - Săn Boss Kiếm Tiền, Cày Cuốc Free

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hà Nội vào 19h ngày 20/05/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 23

  23. MU KIẾM VƯƠNG - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - CÀY WCOI MUA ĐỒ FULL TRONG GAME

  MU KIẾM VƯƠNG - CÀY WCOI MUA ĐỒ FULL TRONG GAME

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ KIẾM VƯƠNG vào 13h ngày 23/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 24

  24. 🔥⚔MU-FPTSS6.NET⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Event liên tục - Trian quái nhận WC

  🔥⚔MU-FPTSS6.NET⚔🔥 - Event liên tục - Trian quái nhận WC

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ 🔥 THIÊN TƯỚNG 🔥 vào 13h ngày 13/05/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurd

 • 25

  25. MU BÁ VƯƠNG - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Mu chơi miễn phí 99%, đồ hoạ đẹp

  MU BÁ VƯƠNG - Mu chơi miễn phí 99%, đồ hoạ đẹp

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 15/05/2023

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 26

  26. MU SÀI GÒN - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - ADMIN THU MUA WCOIN, MU SS6.9

  MU SÀI GÒN - ADMIN THU MUA WCOIN, MU SS6.9

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ SÀI GÒN vào 13h ngày 14/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 27

  27. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREE

  MU HÀ NỘI - MU FREE

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ CHÍ TÔN vào 19h ngày 12/05/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GUAR

 • 28

  28. MUSS2.VN 2012 - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - MUSS2.VN Lâu Đời Nhất Việt Nam

  MUSS2.VN 2012 - MUSS2.VN Lâu Đời Nhất Việt Nam

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ CLASSIC vào 14h ngày 20/05/2023

  Exp: 80x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShields

 • 29

  29. Mu HopNhat - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không Tu Chân- Danh Hiệu- Tốp Nạp

  Mu HopNhat - Không Tu Chân- Danh Hiệu- Tốp Nạp

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hợp Nhất vào 13h ngày 12/05/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack công nghệ cao

 • 30

  30. MU KIẾN VƯƠNG - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - mu miến phí, cày cuốc, công bằng

  MU KIẾN VƯƠNG - mu miến phí, cày cuốc, công bằng

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ KIẾM VƯƠNG vào 20h ngày 06/05/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger