Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục
  Alpha Test hôm qua

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ ⚜️ QUYỀN NĂNG ⚜️ vào 19h ngày 01/12/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 2

  2. Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 250x - Drop 30% - Miễn phí 99%
  Alpha Test hôm nay

  Mu Huyền Thoại - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 10h ngày 02/12/2023

  Exp: 250x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 3

  3. Mu Kingpk - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - MiễnPhí 100%,không wedshop,cày cuốc
  Alpha Test hôm nay

  Mu Kingpk - MiễnPhí 100%,không wedshop,cày cuốc

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ LOSTTOWER vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 4

  4. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin và ngọc cực đã
  Alpha Test hôm nay

  Mu Bá Vương - Train wcoin và ngọc cực đã

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 5

  5. QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - KHÔNG TU CHÂN QUÂN HÀM DANH HIỆU
  Open Beta hôm qua

  QUYỀN LỰC - KHÔNG TU CHÂN QUÂN HÀM DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HỘI NGỘ vào 13h ngày 29/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 6

  6. MU Ngày Xưa - Season 6 Exp 100x - Drop 40% - 1 Server Duy Nhất

  MU Ngày Xưa - 1 Server Duy Nhất

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 20h ngày 28/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldsield

 • 7

  7. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - không webshop , cày quốc

  Mu Bá Vương - không webshop , cày quốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 28/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

 • 8

  8. Mu Băng Giá - Season 6 Exp 200x - Drop 40% - Game Nhân Phẩm -Thắng Bại Tại Gopin

  Mu Băng Giá - Game Nhân Phẩm -Thắng Bại Tại Gopin

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Băng Giá vào 19h ngày 25/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold VIP (chống hack 99.99%)

 • 9

  9. MU HỘI NGỘ - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Với Tiêu Chi Có Làm Thì Mới Có Ăn

  MU HỘI NGỘ - Với Tiêu Chi Có Làm Thì Mới Có Ăn

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HỘI NGỘ vào 18h ngày 25/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack 99.9%

 • 10

  10. Mu Hải Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 100% - Boss Liên Tục

  Mu Hải Nam - Miễn Phí 100% - Boss Liên Tục

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 11

  11. MUSS2.VN - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất và Có Tâm

  MUSS2.VN - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất và Có Tâm

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ AGNIS vào 14h ngày 09/12/2023

  Exp: 80x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShields

 • 12

  12. Mulau-SS6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mulau-SS6.com - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ TIKI vào 14h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard,Cameraman

 • 13

  13. Muss6 Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - AD thân thiện - nhiệt huyết

  Muss6 Hoàng Kim - AD thân thiện - nhiệt huyết

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 26/11/2023

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGaurd

 • 14

  14. Mu Uy Tín - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh

  Mu Uy Tín - Mu Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Uy Tín vào 13h ngày 19/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold VIP (chống hack 99.99%)

 • 15

  15. 🔴 MU THÁI DƯƠNG 🔴 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Cày Là Có Tất Cả

  🔴 MU THÁI DƯƠNG 🔴 - Game Dễ Chơi - Cày Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 19h ngày 19/11/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 16

  16. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - MU HÀ NỘI XƯA

  MU HÀ NỘI XƯA - MU HÀ NỘI XƯA

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 18/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 17

  17. Mu Hải Phòng - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Point 65k - Max Wing 3 - Item 380 -

  Mu Hải Phòng - Point 65k - Max Wing 3 - Item 380 -

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Ngô Quyền vào 13h ngày 21/11/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chạy Bằng Cơm

 • 18

  18. CUSTOM 6.15 - Season 16 Exp 9999x - Drop 100% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  CUSTOM 6.15 - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 13h ngày 16/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 19

  19. MU Việt Xưa 8x - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Nguyên bản ( Nguyên thủy )

  MU Việt Xưa 8x - Lối Chơi Nguyên bản ( Nguyên thủy )

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ AtLAnS vào 19h ngày 15/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 20

  20. Mu King SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Có NPC Buff - Có Cày Wc

  Mu King SS6 - Có NPC Buff - Có Cày Wc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 16/11/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chạy Bằng Cơm

 • 21

  21. MU Tặng hết đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 9999% - Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào

  MU Tặng hết đồ +15 - Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào 9h ngày 11/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 9999%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 22

  22. Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 5x - Drop 400% - Miễn phí giải trí 100%

  Mu Huyền Thoại - Miễn phí giải trí 100%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/11/2023

  Exp: 5x - Drop: 400%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Xshiel

 • 23

  23. Mu Băng Giá - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Miễn Phí - Đầu Tư Khủng- Đông Người

  Mu Băng Giá - Miễn Phí - Đầu Tư Khủng- Đông Người

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Băng Giá vào 13h ngày 10/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti VIP ( Chống Hack 99,99% )

 • 24

  24. 🔥⚔ MU HỦY DIỆT ⚔🔥 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục

  🔥⚔ MU HỦY DIỆT ⚔🔥 - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ⭐ ĐẾ VƯƠNG ⭐ vào 19h ngày 10/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 25

  25. Mu Chiến Thần Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - FREE 99% ĐỒ FULL BÁN SHOP = ZEN

  Mu Chiến Thần Free - FREE 99% ĐỒ FULL BÁN SHOP = ZEN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 10h ngày 08/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK SPK

 • 26

  26. MU Xưa 8x - Season 6 Exp 10x - Drop 30% - Không top Nạp, không danh hiệu

  MU Xưa 8x - Không top Nạp, không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ NORIA vào 19h ngày 06/11/2023

  Exp: 10x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 27

  27. Mu Giải Trí - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Tặng Set Hoàng Kim Class Trong Shop

  Mu Giải Trí - Tặng Set Hoàng Kim Class Trong Shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Cá Mập vào 13h ngày 05/11/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chạy Bằng Cơm

 • 28

  28. MU14.TOP - HOT - Season 6 Exp 150x - Drop 5% - MU14.TOP - KHÔNG TOP NẠP TU CHÂN

  MU14.TOP - HOT - MU14.TOP - KHÔNG TOP NẠP TU CHÂN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ MU 14 vào 19h ngày 04/11/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 29

  29. QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 100% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  QUYỀN LỰC - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 19h ngày 04/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 30

  30. mu-hanoiss6.tv - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - cầy cuốc 100%

  mu-hanoiss6.tv - cầy cuốc 100%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 07/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shank

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger