Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Casino - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK
  Open Beta hôm nay

  Mu Casino - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Casino vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: D-Guard

 • 2

  2. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - cày cuốc là có tất cả

  Hà Nội Mu - cày cuốc là có tất cả

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 17/05/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 3

  3. Mu-ThienKim.Com - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Miễn phí 99%

  Mu-ThienKim.Com - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thiên mệnh vào 10h ngày 15/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard

 • 4

  4. MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Cày cuốc là có hết

  MU THIÊN MỆNH - Cày cuốc là có hết

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 10h ngày 09/05/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 5

  5. Mu-Hanoi1.com - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - khong wed shop

  Mu-Hanoi1.com - khong wed shop

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 08/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: God

 • 6

  6. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 700x - Drop 50% - Free 90%

  MU HÀ NỘI - Free 90%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 14h ngày 30/04/2022

  Exp: 700x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 7

  7. Mu Hà nội - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí không webshop cày là có

  Mu Hà nội - Miễn phí không webshop cày là có

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 26/04/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackVip

 • 8

  8. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 5% - Không webshop, không top nạp

  LỤC ĐỊA MU - Không webshop, không top nạp

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Lục Địa MU vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 9

  9. MU HÀ NỘI 2009 - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - Train được wcoin - reset ingame -

  MU HÀ NỘI 2009 - Train được wcoin - reset ingame -

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thần Ma vào 19h ngày 19/04/2022

  Exp: 2000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gold

 • 10

  10. Mu Thần Địa - Season 6 Exp 150x - Drop 25% - Chuẩn cày cuốc , Item giá trị

  Mu Thần Địa - Chuẩn cày cuốc , Item giá trị

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Thần Địa vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 150x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 11

  11. Thiên Sứ - Season 6 Exp 700x - Drop 50% - Miễn Phí 99%

  Thiên Sứ - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 14h ngày 19/04/2022

  Exp: 700x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 12

  12. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có

  Hà Nội Mu - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ DAVIAS vào 19h ngày 15/04/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 13

  13. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu Miễn Phí Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Hà Nội Mu - Mu Miễn Phí Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 12h ngày 10/04/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 14

  14. GkingMu - Season 2 Exp 200x - Drop 30% - ---Trang Chủ: GkingMu. Win ---Tải

  GkingMu - ---Trang Chủ: GkingMu. Win ---Tải

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thăng Trầm vào 13h ngày 08/04/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KGM

 • 15

  15. MU Hà Nội 2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - dung luyện item, không phú hộ

  MU Hà Nội 2003 - dung luyện item, không phú hộ

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 14h ngày 10/04/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

 • 16

  16. Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn phí 99% , Không danh hiệu

  Mu Quyền Vương - Miễn phí 99% , Không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 05/04/2022

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 17

  17. mu gamethu - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - miễn phí 100%, không webshop

  mu gamethu - miễn phí 100%, không webshop

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ATLANTIC vào 13h ngày 07/04/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 18

  18. Mu Việt Nam - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - Không WebShop, Cày quốc

  Mu Việt Nam - Không WebShop, Cày quốc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ARENA vào 13h ngày 11/04/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 19

  19. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 5% - Boss 24/7, cầy boss ra wc

  LỤC ĐỊA MU - Boss 24/7, cầy boss ra wc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 20h ngày 03/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 20

  20. Mu Hòa Bình - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Sever Huyền Thoại Không mốc nạp

  Mu Hòa Bình - Sever Huyền Thoại Không mốc nạp

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 08/04/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 21

  21. Mu Miền Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Cày Cuốc Đua Top AlPha Nhận ATM

  Mu Miền Tây - Cày Cuốc Đua Top AlPha Nhận ATM

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Vĩnh Hằng vào 13h ngày 02/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 22

  22. MU Bá Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% ,CÀY CUỐC, K DANH HIỆU

  MU Bá Vương - MIỄN PHÍ 99% ,CÀY CUỐC, K DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ KIM LONG vào 19h ngày 25/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 23

  23. Mu Bắc Giang - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99% Không Webshop Cày Quốc

  Mu Bắc Giang - Miễn Phí 99% Không Webshop Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 09/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 24

  24. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Phiên bản cày cuốc, không webshop

  LỤC ĐỊA MU - Phiên bản cày cuốc, không webshop

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 21h ngày 20/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 25

  25. Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - danh cho ae cày cuốc pk và đi làm

  Mu Hồi Xưa - danh cho ae cày cuốc pk và đi làm

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 01/04/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 26

  26. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Hà Nội Mu - Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 18/03/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 27

  27. Mu Box - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miễn phí cày cuốc, săn box nhận qua

  Mu Box - Miễn phí cày cuốc, săn box nhận qua

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Dragon vào 19h ngày 17/03/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 28

  28. Mu Solar - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Săn Boss , không webshop

  Mu Solar - Săn Boss , không webshop

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 10h ngày 11/03/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SolarShield

 • 29

  29. Mu MoBile - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - mumobile chơi trên điện thoại

  Mu MoBile - mumobile chơi trên điện thoại

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Danchoi01 vào 8h ngày 12/03/2022

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 30

  30. Mu-Tiếu Ngạo - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Mu-Tiếu Ngạo mới ra miễn phí 99% kh

  Mu-Tiếu Ngạo - Mu-Tiếu Ngạo mới ra miễn phí 99% kh

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Tiếu Ngạo vào 14h ngày 14/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger