Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Casino - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK
  Open Beta hôm nay

  Mu Casino - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Casino vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: D-Guard

 • 2

  2. MUPHONUI.COM-MU PHỐ - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI HỘI TỤ CÁC CHIẾN BINH ANH HÙNG
  Open Beta hôm nay

  MUPHONUI.COM-MU PHỐ - NƠI HỘI TỤ CÁC CHIẾN BINH ANH HÙNG

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ :::Lào Cai::: vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 3

  3. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU
  Open Beta hôm nay

  MU MA THUẬT - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ TARKAN vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 4

  4. MU XƯA - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Máy chủ Hợp Nhất Free 100%,giải trí
  Alpha Test ngày mai

  MU XƯA - Máy chủ Hợp Nhất Free 100%,giải trí

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Hợp Nhất vào 14h ngày 24/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 5

  5. Mu Việt Season 3 - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Train Quái Nhận Wcoin free Arena

  Mu Việt Season 3 - Train Quái Nhận Wcoin free Arena

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HỒI SINH vào 13h ngày 26/05/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 6

  6. mu-mienphi.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 55% - Phiên Bản Custom Đẹp Mắt Item Nước
  Open Beta hôm qua

  mu-mienphi.com - Phiên Bản Custom Đẹp Mắt Item Nước

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 18h ngày 21/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 55%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 7

  7. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

  MU VƯƠNG QUYỀN - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepSheil

 • 8

  8. MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG STREAMER

  MUVIET24H.VN - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG STREAMER

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 20/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 9

  9. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ***NORIA*** vào 13h ngày 17/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 10

  10. MUTHIENTHANH.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KO WEBSHOP,KO DANH HIỆU

  MUTHIENTHANH.VN - KO WEBSHOP,KO DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 16/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 11

  11. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - cày cuốc là có tất cả

  Hà Nội Mu - cày cuốc là có tất cả

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 17/05/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 12

  12. Mu Thiên Thần - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - RESET TẶNG WCOIN, CÀY WCOIN INGAME

  Mu Thiên Thần - RESET TẶNG WCOIN, CÀY WCOIN INGAME

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/05/2022

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 13

  13. Mu-ThienKim.Com - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Miễn phí 99%

  Mu-ThienKim.Com - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thiên mệnh vào 10h ngày 15/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard

 • 14

  14. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 15/05/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 15

  15. MuRedBull Custom6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Server Free - Cày là có Cho AE

  MuRedBull Custom6.15 - Server Free - Cày là có Cho AE

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Khai mở MC: Dungeon vào 19h ngày 13/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 16

  16. MU-VIETNAMSL.NET - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - MIỄN PHÍ 100% CHO AE

  MU-VIETNAMSL.NET - MIỄN PHÍ 100% CHO AE

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ MỚI - CỤM 2 vào 17h ngày 10/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 17

  17. MU HÀ NỘI - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  MU HÀ NỘI - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 12/05/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 18

  18. Mu thần tài Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 5wc/1 quái - boss 1h/lần - treo off

  Mu thần tài Free - 5wc/1 quái - boss 1h/lần - treo off

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 10/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 19

  19. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Cày Là Có - PK Cân bằng

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Cày Là Có - PK Cân bằng

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ LONG THẦN vào 19h ngày 10/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 20

  20. Mu Việt Season 6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc

  Mu Việt Season 6.9 - Season 6.9 mới ra - Mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 10/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 21

  21. MUHOANKIEM.NET-SS616 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL TÍNH NĂNG , EVENT , SỰ KIỆN

  MUHOANKIEM.NET-SS616 - FULL TÍNH NĂNG , EVENT , SỰ KIỆN

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ****Hoàn Kiếm**** vào 13h ngày 09/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 22

  22. mu-2022.online - Season 6 Exp 9999x - Drop 55% - Open Free Shop Zen Full Thần

  mu-2022.online - Open Free Shop Zen Full Thần

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Free 2022 vào 19h ngày 07/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 55%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 23

  23. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT-AUTO ALL

  MU QUYỀN LỰC - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT-AUTO ALL

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 9h ngày 08/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 24

  24. MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Cày cuốc là có hết

  MU THIÊN MỆNH - Cày cuốc là có hết

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 10h ngày 09/05/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 25

  25. Mu Việt PC - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Chuẩn cày cuốc - Train Wcoin Free

  Mu Việt PC - Chuẩn cày cuốc - Train Wcoin Free

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Mu Việt PC vào 13h ngày 06/05/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 26

  26. Mu Chiến Thần S6 - Season 6 Exp 100x - Drop 95% - Miễn Phi Cày Wicon

  Mu Chiến Thần S6 - Miễn Phi Cày Wicon

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 08/05/2022

  Exp: 100x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgourd

 • 27

  27. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP, KHÔNG DANH HIỆU, QH

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - KHÔNG TỐP NẠP, KHÔNG DANH HIỆU, QH

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ****VIỆT NAM**** vào 13h ngày 06/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 28

  28. Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Không Top Phú Hộ, Không danh hiệu..

  Mu Huyền Thoại - Không Top Phú Hộ, Không danh hiệu..

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 05/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 29

  29. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Game giải trí nhẹ nhàng,dê chơi

  Mu Phong Thần - Game giải trí nhẹ nhàng,dê chơi

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Phong Thần vào 13h ngày 05/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 30

  30. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 08/05/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger