Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MUPHONUI.COM - FREE - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC !
  Open Beta hôm nay

  MUPHONUI.COM - FREE - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ CẦY CUỐC !

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 2

  2. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wc Hoa Mai Vàng Max Wing3
  Open Beta hôm nay

  Mu Khởi Nguyên - Cày Wc Hoa Mai Vàng Max Wing3

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 3

  3. MU XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU
  Open Beta hôm nay

  MU XƯA - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 4

  4. Mu Hà Nội xưa - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Đua Top Săn Boss nhận ATM
  Open Beta hôm nay

  Mu Hà Nội xưa - Đua Top Săn Boss nhận ATM

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 02/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 5

  5. Hủy Diệt - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - sự kiên đua tranh cực kỳ hấp dẫn

  Hủy Diệt - sự kiên đua tranh cực kỳ hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ HuyDiet vào 14h ngày 06/10/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: dra

 • 6

  6. MUGOBLIN.COM - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - MU bán Đồ Exl = Zen trong Shop Khi

  MUGOBLIN.COM - MU bán Đồ Exl = Zen trong Shop Khi

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 09/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 7

  7. hnx - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Độc đáo- nhiều tính năng mới hấpdan

  hnx - Độc đáo- nhiều tính năng mới hấpdan

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ hnx vào 14h ngày 05/10/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 8

  8. Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Tính năng độc đáo,mới lạ, đánh quái

  Hà Nội Xưa - Tính năng độc đáo,mới lạ, đánh quái

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ hnx vào 14h ngày 05/10/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 9

  9. ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 07/10/2022

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 10

  10. Thánh địa MU - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Không TOP nạp, cày là có tất cả

  Thánh địa MU - Không TOP nạp, cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hoàng Tộc vào 19h ngày 07/10/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 11

  11. mu gamethusg.com - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC
  Open Beta hôm qua

  mu gamethusg.com - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ máy chủ ATLANS vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK CHỐNG DUP

 • 12

  12. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-FULL PET-ĐỒ GOKU
  Open Beta hôm qua

  MU VƯƠNG QUYỀN - CUSTOM-FULL PET-ĐỒ GOKU

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 19h ngày 01/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 13

  13. MuRedBul Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Thích Hợp Cho Mọi AE

  MuRedBul Full Custom - Free 99% Thích Hợp Cho Mọi AE

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Noria vào 19h ngày 30/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 14

  14. MUVN8X.COM-CẦY FREE - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIEU-QUAN HAM

  MUVN8X.COM-CẦY FREE - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIEU-QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 30/09/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 15

  15. Mu-hoabinh - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - free 99.9%
  Open Beta hôm qua

  Mu-hoabinh - free 99.9%

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ may chu Hoabinh vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. MUVN8X.COM - MU VN - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU - QUÂN H

  MUVN8X.COM - MU VN - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU - QUÂN H

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 30/09/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 17

  17. Mu Việt Xưa - Free - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - mu miễn phí 99% , free ngọc , wcoin

  Mu Việt Xưa - Free - mu miễn phí 99% , free ngọc , wcoin

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Tình yêu vào 13h ngày 29/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 18

  18. MU Giang Long - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Mu Cày Cuốc 100%

  MU Giang Long - Mu Cày Cuốc 100%

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Giang Long vào 13h ngày 28/09/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 19

  19. Mu-tranhba.com - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không webshop. Ko tu chân. Ko custu
  Open Beta hôm qua

  Mu-tranhba.com - Không webshop. Ko tu chân. Ko custu

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Máy chủ davias vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 20

  20. MU8X.NET-MU SAP OPEN - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYEN-DANH HIEU-QUAN HAM

  MU8X.NET-MU SAP OPEN - KHÔNG TU LUYEN-DANH HIEU-QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 28/09/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 21

  21. Mu Custom SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Mu Dễ Chơi Săn Boss Là Có Đồ VIP

  Mu Custom SS6.15 - Mu Dễ Chơi Săn Boss Là Có Đồ VIP

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mắt Xanh vào 13h ngày 29/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 22

  22. MU Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Săn Siêu Boss Là Có Đồ VIP

  MU Custom - Săn Siêu Boss Là Có Đồ VIP

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mắt Xanh vào 13h ngày 29/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 23

  23. Mu Game Thủ - Season 6 Exp 1200x - Drop 20% - Max đồ 380-400,Ngọc bán shop nhậnWC

  Mu Game Thủ - Max đồ 380-400,Ngọc bán shop nhậnWC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ LostTower vào 13h ngày 26/09/2022

  Exp: 1200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shank chống hack cao

 • 24

  24. MÁY CHỦ MỚI ODIN - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Free 100%|EVENT 24/24|Cày Cuốc|

  MÁY CHỦ MỚI ODIN - Free 100%|EVENT 24/24|Cày Cuốc|

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ODIN vào 13h ngày 27/09/2022

  Exp: 700x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 25

  25. Mu Bất Diệt SS6 Full - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train Rakion nhận box vip, săn boss

  Mu Bất Diệt SS6 Full - Train Rakion nhận box vip, săn boss

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 14h ngày 29/09/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 26

  26. Mu-8x - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu cày cuốc,Không WS.

  Mu-8x - Mu cày cuốc,Không WS.

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mu-8x vào 20h ngày 25/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonAntiHack

 • 27

  27. MU 34LAN - Season 6 Exp 99999999999999999x - Drop 90% - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  MU 34LAN - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Hai Lúa vào 13h ngày 25/09/2022

  Exp: 99999999999999999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 28

  28. MU 34LAN - Season 6 Exp 99999999999999999x - Drop 90% - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  MU 34LAN - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Hai Lúa vào 13h ngày 25/09/2022

  Exp: 99999999999999999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 29

  29. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSSTOM-TẶNG 20TR WCOIN KHI OPEN

  MU QUYỀN LỰC - CUSSTOM-TẶNG 20TR WCOIN KHI OPEN

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 27/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 30

  30. Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu Cao Thủ - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ NEW1 vào 19h ngày 26/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Pro

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger