Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Thiên Hà Xanh - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - miễn phí. không webshop
  Open Beta hôm nay

  Mu Thiên Hà Xanh - miễn phí. không webshop

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ ThienHaXanh vào 19h ngày 31/05/2023

  Exp: 500x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 2

  2. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Không Danh Hiệu-Nhiều Event Boss
  Open Beta hôm nay

  Mu Hà Nội Xưa - Không Danh Hiệu-Nhiều Event Boss

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 20h ngày 31/05/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 3

  3. 666mu - mutruongsa - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Chuẩn ss6 Max 380 Mốc nạp rẻ
  Alpha Test hôm nay

  666mu - mutruongsa - Chuẩn ss6 Max 380 Mốc nạp rẻ

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 01/06/2023

  Exp: 300x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 4

  4. Mu Tà thần - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 99% Không web shop
  Alpha Test hôm qua

  Mu Tà thần - Miễn phí 99% Không web shop

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Tà Thần vào 19h ngày 01/06/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXLHack

 • 5

  5. MU BA VUONG - Season 6 Exp 300x - Drop 40% - SĂN BOSS KIẾM WCOI MUA ĐỒ VIP
  Alpha Test hôm qua

  MU BA VUONG - SĂN BOSS KIẾM WCOI MUA ĐỒ VIP

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 01/06/2023

  Exp: 300x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 6

  6. Mu Hồi Ức Season 6.3 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Online Chuẩn Cày Cuốc
  Alpha Test hôm nay

  Mu Hồi Ức Season 6.3 - Mu Online Chuẩn Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 02/06/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 7

  7. Mu Cuồng Long - Season 6 Exp 350x - Drop 30% - SEASON 6.9 Plus Customs - Cầy Wcoin
  Đang Alpha Test

  Mu Cuồng Long - SEASON 6.9 Plus Customs - Cầy Wcoin

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Cuồng Long vào 13h ngày 10/06/2023

  Exp: 350x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Pro

 • 8

  8. Mu Việt Nam - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoi , cộng hưởng miễn phí

  Mu Việt Nam - Train wcoi , cộng hưởng miễn phí

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 03/06/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 9

  9. Mu Đam Mê - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 100%, Đam Mê Là Tất Cả

  Mu Đam Mê - Free 100%, Đam Mê Là Tất Cả

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 20h ngày 03/06/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard + anti chạy = Cơm

 • 10

  10. MU TẶNG MIỄN PHÍ ĐỒ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU TRI ÂN AE TẶNG HẾT 17 SÉT VIP

  MU TẶNG MIỄN PHÍ ĐỒ - MU TRI ÂN AE TẶNG HẾT 17 SÉT VIP

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ MU Chiến , Tặng HẾT đồ VIP vào 10h ngày 26/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 11

  11. mu-atlantic.info - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - Miễn phí, cày quốc nhẹ, k0 lòe loẹt

  mu-atlantic.info - Miễn phí, cày quốc nhẹ, k0 lòe loẹt

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ The Kingdom vào 13h ngày 26/05/2023

  Exp: 500x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 12

  12. Mu-vnss6.co - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Miễn Phí Cày Quốc Dễ Chơi

  Mu-vnss6.co - Miễn Phí Cày Quốc Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 13h ngày 27/05/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack Ổn định bền bỉ

 • 13

  13. MUBAOTAP.NET - SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MUBAOTAP.NET - SS6 - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Sóng Gió vào 13h ngày 27/05/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 14

  14. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - Raklion MÁY CHỦ TRAIN WCOIN FREE

  Mu Việt Nam - Raklion MÁY CHỦ TRAIN WCOIN FREE

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Raklion vào 13h ngày 27/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shied

 • 15

  15. Mu PvP SS17 - Season 16 Exp 300x - Drop 30% - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu PvP SS17 - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ PVP I vào 20h ngày 27/05/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. Mu Ti Tan SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-CÓ NPC BUFF FULL

  Mu Ti Tan SS6.9 - KHÔNG DANH HIỆU-CÓ NPC BUFF FULL

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 29/05/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 17

  17. MUSS2.VN Sub Tân Thủ - Season 2 Exp 9999x - Drop 5% - Ra Mắt Sub Tân Thủ Đuổi Top 5 Phút

  MUSS2.VN Sub Tân Thủ - Ra Mắt Sub Tân Thủ Đuổi Top 5 Phút

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Tân Thủ Classic x9999 Exp vào 14h ngày 27/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShields

 • 18

  18. Chiến Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí cày Cuốc K Tốp Phú Hộ

  Chiến Thần - Miễn Phí cày Cuốc K Tốp Phú Hộ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 19h ngày 28/05/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gold

 • 19

  19. Mu Titan - Season 6 Exp 50x - Drop 60% - Không Item Socket - Max W3

  Mu Titan - Không Item Socket - Max W3

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 26/05/2023

  Exp: 50x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Trap Pro

 • 20

  20. Mu Chí Tôn SS2.0 - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Không danh hiệu-Co NPC BUFF FUL

  Mu Chí Tôn SS2.0 - Không danh hiệu-Co NPC BUFF FUL

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 26/05/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 21

  21. MU8X.NET - MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  MU8X.NET - MU SS6 - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 26/05/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 22

  22. 🟥 MUVINHCUU.VN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 🟥 EVENT PK LIÊN TỤC - SĂN ĐỒ FULL

  🟥 MUVINHCUU.VN - 🟥 EVENT PK LIÊN TỤC - SĂN ĐỒ FULL

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ 🟥 Mu Vĩnh Cửu 🟥 vào 13h ngày 26/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT🟥

 • 23

  23. MU LEGEND - Season 6 Exp 150x - Drop 5% - item giá trị, giao dịch qua VND

  MU LEGEND - item giá trị, giao dịch qua VND

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 11h ngày 26/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 24

  24. Mu Thần Thoại - Season 6 Exp 150x - Drop 5% - item giá trị giao dịch qua VND

  Mu Thần Thoại - item giá trị giao dịch qua VND

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 11h ngày 26/05/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 25

  25. MU MIỄN PHÍ HẾT ĐỒ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU MIỄN PHÍ TẤT CẢ

  MU MIỄN PHÍ HẾT ĐỒ - MU MIỄN PHÍ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 19h ngày 21/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 26

  26. 🟥 ĐẠI LỤC MU 🟥 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Hãy Thử Và Bạn Sẽ Không Thất Vọng

  🟥 ĐẠI LỤC MU 🟥 - Hãy Thử Và Bạn Sẽ Không Thất Vọng

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Tarkan vào 20h ngày 25/05/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: RG + Server

 • 27

  27. MU MIỄN PHÍ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU MIỄN PHÍ ÔN LẠI KỶ NIỆM

  MU MIỄN PHÍ - MU MIỄN PHÍ ÔN LẠI KỶ NIỆM

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Gái Xinh Đầu Tư SV 1 TỶ ĐỒNG vào 19h ngày 20/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PROO

 • 28

  28. MUONLINESEASON6.9 - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - ⭐️ MU Full Custom-MUONLINESEASON6.9

  MUONLINESEASON6.9 - ⭐️ MU Full Custom-MUONLINESEASON6.9

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ MUONLINESEASON6.9 vào 19h ngày 20/05/2023

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 29

  29. Mu Thăng Long - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-QUÂN HÀM-NPC BUFF FUL

  Mu Thăng Long - DANH HIỆU-QUÂN HÀM-NPC BUFF FUL

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ VƯƠNG QUYỀN vào 13h ngày 22/05/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 30

  30. Mu Chiến Tranh - Season 6 Exp 888x - Drop 60% - Sự Kiện PK Lôi Cuốn , Bền Lâu ,Mới

  Mu Chiến Tranh - Sự Kiện PK Lôi Cuốn , Bền Lâu ,Mới

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Mu Chiến Tranh season 6.3 vào 20h ngày 25/05/2023

  Exp: 888x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger