Mu Mới ra, MU Gamthu8x.net  - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - cày cuốc, xanh chính, hack là band
Mu Mới ra, MU Gamthu8x.net  - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - cày cuốc, xanh chính, hack là band

Trang chủ: https://gamethu8x.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gamethu8x

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ:  MÁY CHỦ MỚI : HUYỀN THOẠI 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 20/05/2024 (13h) - Open Beta: 22/05/2024 (13h)