Mu Mới ra, Mu Trường Tồn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, rất hay
Mu Mới ra, Mu Trường Tồn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, rất hay

Trang chủ: http://mutruongton.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruongtonss69

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bạch Dương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 06/06/2024 (15h) - Open Beta: 08/06/2024 (13h)