Mu Mới ra, Mu8x - ss6.19 - Season 6 Exp 50x - Drop 80% - Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc là
Mu Mới ra, Mu8x - ss6.19 - Season 6 Exp 50x - Drop 80% - Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc là

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557700725513

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557700725513

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu8x

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 80%

Alpha Test: 10/04/2024 (8h) - Open Beta: 20/04/2024 (19h)