Mu Mới ra, mudotoan.com  - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - đồ ngon trang phục đẹp full 15
Mu Mới ra, mudotoan.com  - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - đồ ngon trang phục đẹp full 15

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ mudotoan

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 80%

Alpha Test: 09/01/2024 (8h) - Open Beta: 09/01/2024 (14h)