Mu Mới ra, mudotoan.com - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - tặng miễn phí đồ Full 15
Mu Mới ra, mudotoan.com - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - tặng miễn phí đồ Full 15

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Tết Mở giải trí

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 80%

Alpha Test: 08/01/2024 (8h) - Open Beta: 08/01/2024 (14h)