Mu Mới ra, MUHANOI2009.COM - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC
Mu Mới ra, MUHANOI2009.COM - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

Trang chủ: https://muhanoi2009.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560849236888&mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 17/06/2024 (13h) - Open Beta: 19/06/2024 (13h)