Mu Mới ra, MU-VNSS6.NET - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999999 % CÀY QUỐC CÓ TẤT
Mu Mới ra, MU-VNSS6.NET - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999999 % CÀY QUỐC CÓ TẤT

Trang chủ: https://mu-vnss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Museasonx

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 16/05/2024 (13h) - Open Beta: 18/05/2024 (13h)