Mu Mới ra, QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 100% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ
Mu Mới ra, QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 100% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

Trang chủ: https://www.mu-quyenluc.top/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/gxlkbp061

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: QUYỀN LỰC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 100%

Alpha Test: 01/11/2023 (19h) - Open Beta: 04/11/2023 (19h)