Mu Mới ra, ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Free all giải trí tết.
Mu Mới ra, ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Free all giải trí tết.

Trang chủ: https://muhaiphong.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhaiphong2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ICARUS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 24/12/2022 (13h) - Open Beta: 26/12/2022 (13h)