Mu Mới ra, 🔴 Mu Nhân Tài - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Auto Rs - Keep point - Săn đồ...

Trang chủ: http://www.munhantai.com

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/munhantaimoi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MuNhanTai.Com

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 13/06/2024 (13h) - Open Beta: 15/06/2024 (13h)