Mu Mới ra, ♥️ MuHnSs6.Online ♥️ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - ♥️ MuHnSs6.Online ♥️ OPEN BETA 03.0
Mu Mới ra, ♥️ MuHnSs6.Online ♥️ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - ♥️ MuHnSs6.Online ♥️ OPEN BETA 03.0

Trang chủ: https://muhnss6.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoi6.3/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: QUYỀN LỰC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 01/06/2023 (19h) - Open Beta: 03/06/2023 (19h)