Mu Mới ra,  MUSAIGON.VIP - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Auto Reset Ingame - Không GHRS

Trang chủ: https://musaigon.vip/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaigon.vip

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 01/02/2023 (8h) - Open Beta: 04/02/2023 (8h)