Mu Mới ra, 🔴 MUTRONGDONG.VN 🔴 - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 🔴 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

Trang chủ: http://www.mutrongdong.vn

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/mutrongdong2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: 🔴 Mu Trống Đồng 🔴

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 24/08/2023 (13h) - Open Beta: 26/08/2023 (13h)