Mu Mới ra, Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Tính năng độc đáo,mới lạ, đánh quái
Mu Mới ra, Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Tính năng độc đáo,mới lạ, đánh quái

Trang chủ: https://mu-hnx.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: hnx

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 04/10/2022 (10h) - Open Beta: 05/10/2022 (14h)