Mu Mới ra, Hanoixuass2.net - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - 👑 Trang chủ : Hanoixuass2.net 👑 M
Mu Mới ra, Hanoixuass2.net - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - 👑 Trang chủ : Hanoixuass2.net 👑 M

Trang chủ: http://chiton.hanoixuass2.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Museason2.0/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 30%

Alpha Test: 22/10/2021 (14h) - Open Beta: 24/10/2021 (14h)