Mu Mới ra, https://mu-hnss6.co/ - Season 6 Exp 499x - Drop 20% - Cày cuốc Giải trí

Trang chủ: https://mu-hnss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559868504721

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 499x, Drop 20%

Alpha Test: 21/05/2024 (19h) - Open Beta: 23/05/2024 (19h)