Mu Mới ra, https://muhnss6vn.co - Season 6 Exp 299x - Drop 20% - CÀY CUỐC GIẢI TRÍ
Mu Mới ra, https://muhnss6vn.co - Season 6 Exp 299x - Drop 20% - CÀY CUỐC GIẢI TRÍ

Trang chủ: https://muhnss6vn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554859817211

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: NORIA-1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 299x, Drop 20%

Alpha Test: 14/03/2024 (19h) - Open Beta: 16/03/2024 (19h)