Mu Mới ra, https://mutitanx.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Tạo Tài Khoản Nhận Ngay 1 Triệu WC
Mu Mới ra, https://mutitanx.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Tạo Tài Khoản Nhận Ngay 1 Triệu WC

Trang chủ: https://mutitanx.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvnseason6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ares

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 21/10/2021 (12h) - Open Beta: 23/10/2021 (13h)