Mu Mới ra, Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Hỗ trợ nhiệt tình, ko kích nạp.
Mu Mới ra, Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Hỗ trợ nhiệt tình, ko kích nạp.

Trang chủ: https://muthiensu.us

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088476347574

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ mới Huyền Thoại

Loại Mu: Non Reset, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 14/01/2023 (11h) - Open Beta: 15/01/2023 (12h)