Mu Mới ra, Lucdiamu-ss2.vn - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Lục địa mu seasson2 classic đỉnh ca
Mu Mới ra, Lucdiamu-ss2.vn - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Lục địa mu seasson2 classic đỉnh ca

Trang chủ: http://lucdiamu-ss2.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/LUCDIAMUSS2VN/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 01/11/2023 (19h) - Open Beta: 03/11/2023 (19h)