Mu Mới ra, Mu Bá Chủ ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí - Boss 24/24 lorencia
Mu Mới ra, Mu Bá Chủ ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí - Boss 24/24 lorencia

Trang chủ: https://mubachu.biz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083515872649&locale=vi_VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Bá Chủ Cày Cuốc

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 100%

Alpha Test: 22/05/2024 (18h) - Open Beta: 23/05/2024 (18h)