Mu Mới ra, Mu Bá Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu Bá Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí

Trang chủ: https://mubatuoc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/qktlrz233 NHÓM ZALO CỘNG ĐỒNG

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Ma Đỉnh Cao

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 100%

Alpha Test: 13/11/2023 (18h) - Open Beta: 14/11/2023 (18h)