Mu Mới ra, Mu Bá Vương SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không WS - Cân bằng Class, Cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Bá Vương SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không WS - Cân bằng Class, Cày cuốc

Trang chủ: http://bavuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnlineVipSs6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 15/10/2021 (13h) - Open Beta: 17/10/2021 (19h)