Mu Mới ra, MU Bắc Ninh - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99%, RS ingame. Even 24/24
Mu Mới ra, MU Bắc Ninh - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99%, RS ingame. Even 24/24

Trang chủ: http://mubacninh.xyz

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088455467214

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bắc Ninh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 06/01/2023 (9h) - Open Beta: 08/01/2023 (9h)